Κα. Μαρία Κωνσταντίνου-Κοής

Σχολή : Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Θέση : Γραμματέας/Ιδιαιτέρα Γραμματέας

Κα. Μαρία Κωνσταντίνου-Κοής Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Nicosia
Κύπρος

22 713258 22 713258

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: M.ConstantinouK@euc.ac.cy M.ConstantinouK@euc.ac.cy