Δρ. Αλέξανδρος Τσαδίρας

Σχολή : Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Θέση : Αντιπρόεδρος Τμήματος, Επίκουρος Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Δρ. Αλέξανδρος Τσαδίρας Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Nicosia
Κύπρος

22713114 22713114

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  A.Tsadiras@euc.ac.cy  A.Tsadiras@euc.ac.cy

Προφίλ

Dr. Alexandros Tsadiras is an Associate Professor of European Union law at the Department of Law of the European University Cyprus. He has, inter alia, been a member of the State Aid Unit of the Centre of International and European Economic Law in Thessaloniki, worked at the Office of the European Ombudsman in Brussels and headed the European Union law department of a recognised law firm in Cyprus. He received his DPhil in EU Administrative Law from the Faculty of Law, University of Oxford. He also received an LLM degree in European Union law from the Department of Law, University of Edinburgh and an LLB degree from the Department of Law, Aristotle University of Thessaloniki.

Δημοσιεύσεις

  • ‘The European Ombudsman’ in Paul Craig ‘EU Administrative Law’ 2ed Oxford University Press 2012 pp. 739-761
  • ‘Cross-Border Mergers in Cyprus’ in Dirk van Gerven (ed) ‘Cross-Border Mergers in Europe’ Cambridge University Press 2010 pp. 133-146
  • ‘Of celestial motions and gravitational attractions: The institutional symbiosis between the European Ombudsman and the European Parliament’ (2009) Yearbook of European Law pp. 435-457
  • ‘The European Company (SE) in Cyprus’ in Dirk van Gerven ‘The European Company: vol. 2’ Cambridge University Press 2008 pp. 63-84
  • ‘The position of the European Ombudsman in the Community system of judicial remedies’ (2007) 32 European Law Review pp. 607-626
  • ‘Cyprus Supreme Court Judgment of 7 November 2005 (Civil Appeal no. 294/2005) on the Cypriot European Arrest Warrant Law’ (2007) 44 Common Market Law Review pp. 1515-1528