Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί στις ενημερωτικές του εκδηλώσεις που θα γίνουν από στις 25 Νοεμβρίου και 27 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
 
Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων θα γίνει αναφορά στην αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα προγράμματα και κόστος σπουδών, στη νεοϊδρυθείσα Ιατρική Σχολή και στη διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. Κατά τις παρουσιάσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής τους. 
   

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), μεταπτυχιακού (Master Degree) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής στο admit@euc.ac.cy και 00357-22-713000 & 00357-22-713001. Εάν ενδιαφέρεστε να παρευρεθείτε στην εκδήλωση παρακαλώ επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://opendays.euc.ac.cy/

 

 

 

Το πρόγραμμα παρουσιάσεων έχει ως ακολούθως:

 

Πόλη Ημερομηνία Παρουσίασης Ώρα Χώρος
ΑΘΗΝΑ Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 6:30 μμ Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza (Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 6:30 μμ Ξενοδοχείο Δάϊος (Λεωφ. Νίκης 59, Θεσσαλονίκη)