Πανεπιστήμιο της Δευτέρας

Θέμα: THE UN; does it need reform? - Ηνωμένα Έθνη: Χρειάζονται Εκσυγχρονισμό;

 

Ομιλητής:
Alexander Downer
Special Adviser of the Secretary-General on Cyprus

 

Για τους συνδρομητές και φίλους του Πανεπιστημίου της Δευτέρας είναι απαραίτητη η τηλεφωνική δήλωση συμμετοχής.

 

Π.Α. μέχρι την Πέμπτη 7 Μαρτίου κα Μαρία Χριστοδούλου Πέτρου τηλ. 227130000. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Related Documents