Διακρίσεις και Αναγνωρίσεις

ECTS Label από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ειναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε όλη την Κύπρο και Ελλάδα στο οποίο έχει δοθεί η ανώτατη διάκριση ECTS Label (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας, μέσω αυτής της διαδικασίας τις άριστες επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Σταθμό στη δυναμική και εξελισσόμενη πορεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αποτελεί η αναγνώριση του από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχει εγκριθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι τίτλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους τίτλους των Ελληνικών ΑΕΙ, αφού τα προγράμματα καλύπτουν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων των Ελληνικών Πανεπιστήμιων.

Ιατρική Σχολή

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου βραβεύτηκε με δυο πρώτα βραβεία, μετά από διαγωνισμό, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Installations (Βέλτιστες Ιατρικές Εφαρμογές) και Best Medical Solutions (Βέλτιστες Εκπαιδευτικές Λύσεις)

Το Πρώτο Science Shop στην Κύπρο

Στο διεθνή και ευρωπαϊκό χάρτη των "Science Shop" έβαλε την Κύπρο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ίδρυση του πρώτου "Science Shop" που αποτελεί ένα από τα 30 που λειτουργούν σήμερα στην Ευρώπη. Το "Science Shop" είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου 'Living Knowledge' International Science Shop. Στην Κύπρο το πρώτο "Science Shop" έχει ενσωματωθεί και λειτούργει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα PERARES (Public Engagement with Research and Research Engagement with Society, 7th framework program).Λειτούργει στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με την αξιοποίηση των εργαστηριών του πανεπιστημίου, των καθηγητών και των φοιτητών του. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές ομάδες προχωρεί με συντονισμένο τρόπο στην επιστημονική επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία και οικονομία. 

Microsoft Innovation Center

European University Cyprus was selected by Microsoft to establish its Microsoft Innovation Center in Cyprus. Microsoft Innovation Centers (MIC’s) are state of art technology facilities for collaboration on innovative research, technology or software solutions, involving a combination of government, academic and industry participants. There are now more than 100 Microsoft Innovation Centers worldwide. 

EFFE Label

Το International Motion Festival Cyprus το οποίο διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε το EFFE Label 2015-2016. Μέσα από μια διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Γνωμοδοτική Επιτροπή κάθε χώρας και έπειτα από τη Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης, 761 φεστιβάλ από 31 χώρες, τώρα ανήκουν στην πρώτη γενιά των φεστιβάλ με EFFE Label.

Investors in People (IIP)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο INVESTORS IN PEOPLE.

EFQM Committed to Excellence

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ποιότητας EFQM (European Foundation of Quality Management)

Βραβείο Descartes

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει μετά από διαγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Surveyυ-ESS). Ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έλαβε το σημαντικότερο βραβείο επιστήμων στην Ευρώπη, το Descartes Prize.

Εταίρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο επίσημος εταίρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που γίνεται στο Νταβός της Ελβετίας και ερευνά το θέμα της ανταγωνιστικότητας στη Κύπρο

Έγκριση Πτυχίου Νοσηλευτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το πτυχίο Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Τίτλου ‘Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής’, έχει γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ‘Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων’. Με δεδομένη την αναγνώριση αυτή, οι πτυχιούχοι Νοσηλευτές θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Recognition from Professional Bodies/Associations/Councils

  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
  • The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
  • Chartered Banker Institute
  • Chartered Insurance Institute
  • Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Συμβούλιο Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου
  • Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
  • Food Technologists, Nutritionists and Dieticians Registration Council
  • Συμβούλιο Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών Κύπρου
  • Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου