Κοινωνική Προσφορά

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει ένα ενδιαφέρον και ελκυστικό περιβάλλον για τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό, και τους αποφοίτους. Ως εξωστρεφής οργανισμός, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται ενεργά με τους τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς για την δημιουργία και ανάπτυξη ευκαιριών για τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς σχεδιασμούς και ευημερία.

Καθοδηγούμενο από το όραμά του να συμβάλει στην ενίσχυση των διαφόρων κοινοτήτων, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εργάζεται με στόχο τη δημιουργία ενός δραστήριου περιβάλλοντος μάθησης και έρευνας. Οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι εξοπλισμένοι με δεξιότητες έτοιμοι να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, συμβάλλοντας σε κοινωνικές και οικονομικές βιώσιμες λύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 
Το Πανεπιστήμιο υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση, προωθώντας καινοτόμες συνεργασίες μέσω μιας σειράς προγραμμάτων προσέγγισης και εταιρικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων
           

o Αιμοδοσίες
o Προγράμματα δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης

o Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων

o Διαπολιτισμικά προγράμματα
o Πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις
o Εκθέσεις έργων τέχνης
o Περιβαλλοντική Ημέρα Ενημέρωσης
o Κοινοτικά σεμινάρια
o Το Πανεπιστήμιο της Δευτέρας
o Ημέρα Καριέρας
o Μουσικές Βραδιές
o Συναυλίες, εκθέσεις

 

Μέσα από τα χρόνια το Πανεπιστήμιο μας εξελίσσεται σε ένα δυναμικό και φιλόξενο χώρο, προσφέροντας εξαιρετικά πολιτιστικά και κοινοτικά προγράμματα, ανοιχτά προς την κοινωνία των πολιτών.

 


 

  Επιτροπή Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι προσηλωμένο στην προώθηση των πράσινων πολιτικών για την πανεπιστημιούπολη και το περιβάλλον μέσω της περιβαλλοντικής επιτροπής του Πανεπιστημίου, που έχει ιδρυθεί από ...
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι προσηλωμένο στην πλήρη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια. Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας παρέχεται επί μονίμου βάσεως σε όλους τους εργαζόμενους, τους φοιτητές ...