Περιβαλλοντική Ευθύνη

 

Επιτροπή Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι προσηλωμένο στην προώθηση των πράσινων πολιτικών για την πανεπιστημιούπολη και το περιβάλλον μέσω της περιβαλλοντικής επιτροπής του Πανεπιστημίου, που έχει ιδρυθεί από τον Απρίλιο του 2013. Η επιτροπή αποτελείται από διδάσκοντες, προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών και αρκετούς εθελοντές. Οι όροι εντολής για την περιβαλλοντική επιτροπή είναι οι ακόλουθοι:

 

 • Καθιέρωση ενός συμβουλευτικού χαρακτήρα που θα μπορεί να παρέχει εισηγήσεις προς τη Διοίκηση του Οργανισμού πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο Πανεπιστήμιο ως εργασιακός χώρος για το προσωπικό και ως εκπαιδευτικός χώρος για τους φοιτητές.
 • Προώθηση της «πράσινης» πολιτικής της και την δικτύωση της με τους ανάλογους φορείς για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων.
 • Ανάπτυξη της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα.
 • Καθιέρωση δεικτών και στόχων για τη βιωσιμότητα που θα επιτρέψει την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τη συνεχή βελτίωση.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

 • Μιχάλης Μαύρος – Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας – Εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού – Συντονιστής της επιτροπής
 • Χρίστη Αντρέου – Assistant Registrar, Department of Enrollment.  
 • Μαριάννα Νταγιούκλα – Λειτουργός, Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
 • Μαρία Χριστοδούλου – Πέτρου – Λειτουργός Εκδηλώσεων
 • Έλενα Γαβριήλ – Γραμματέας, Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής
 • Μαρία Τραμουντανέλλη – Διοικητικός, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μαρία Κολιαντρή – Διοικητικός, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Γιολάντα Πιλαβά - Διοικητικός, Ιατρική Σχολή.
 • Μαίρη Χριστοδούλου, Γραμματέας, Cyprus College
 • Ένας Εκπρόσωπος των Φοιτητών του Πανεπιστημίου που θα ορίζεται από διαφορετική Σχολή για κάθε εξάμηνο.

 

Επίσης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος διαθέτει ακαδημαϊκή συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Δρ. Χρυσούλα Θώδη –  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακοολογία – Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών
 • Δρ. Μαίρη Ελευθεριάδου – Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, Μικροβιολογία – Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών.
 • Δρ. Λουκάς Λουκά – Αναπληρωτής Καθηγητής Διδακτικής Φυσικών Επιστημών –  Εκπρόσωπος της Σχολής Τεχνών και Eπιστημών της Αγωγής.
 • Δρ. Χριστάκης Σουρουκλής – Λέκτορας, Διοίκηση –  Εκπρόσωπος της Σχολής

Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • κ. Νίκος Σώζος – Εκπαιδευτής, Κοινωνική Εργασία – Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
 • κ. Αθανάσιος Μαϊμάρης – Εκπαιδευτής, Επιστήμη Η/Υ – Εκπρόσωπος Cyprus College

Για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα "EUC Goes Green" παρακαλώ πατήστε εδώ  http://gogreen.euc.ac.cy/

 

Στοιχεία επικοινωνίας Επιτροπής Περιβάλλοντος

Τηλ: 22 559580, Τηλεομοιότυπο: 22 713020

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.mavrou@euc.ac.cy