Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το Ακαδημαϊκό Έτος αποτελείται από 2 Τετράμηνα (Εξάμηνα/ Semesters), το Φθινοπωρινό (Fall) και το Εαρινό (Spring) διάρκειας 16 εβδομάδων το καθένα συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων. Το Φθινοπωρινό αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και το Εαρινό την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Αρχές Ιουνίου με τέλος Ιουλίου διαρκεί η Θερινή Περίοδος (Summer Session).Τονίζεται πως κατά την Θερινή Περίοδο διάρκειας 8 εβδομάδων, οι φοιτητές διδάσκονται όλη την προβλεπόμενη ύλη μαθημάτων, παρακολουθώντας ταχύρρυθμα μαθήματα συνολικής διάρκειας 42 ωρών το κάθε ένα με επιπλέον 15 ώρες φροντιστηριακής καθοδήγησης. 

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016 (25/09/2017-19/01/2018)

4-22 Σεπτεμβρίου 2017

Εγγραφές για νεοεισερχόμενους και υφιστάμενους φοιτητές

25 Σεπτεμβρίου 2017

Έναρξη μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Τετράμηνο 2017

6 Οκτωβρίου 2017

Τελευταία μέρα υποβολής αλλαγών (ADD/DROP) στο πρόγραμμα μαθημάτων

1 Δεκεμβρίου 2017

Τελευταία μέρα υποβολής απόσυρσης από μάθημα(τα) (Withdrawal) και υποβολής PASS/FAIL 

22 Δεκεμβρίου 2017

Τελευταία μέρα διδασκαλίας και λήξη μαθημάτων πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων

8-19 Ιανουαρίου 2018

Τελικές Εξετάσεις για το Φθινοπωρινό Τετράμηνο 2017 & Λήξη Τετραμήνου

*Για τα μαθήματα που διδάσκονται Σάββατο το τέλος του τετράμηνου είναι το Σάββατο 20/1/18 

ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017 (5/02/2018-1/06/2018)

15 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2018

Εγγραφές για το Εαρινό Τετράμηνο 2018

5 Φεβρουαρίου 2018

Έναρξη μαθημάτων για το Εαρινό Τετράμηνο 2018

16 Φεβρουαρίου 2018

Τελευταία μέρα υποβολής αλλαγών (ADD/DROP) στο πρόγραμμα μαθημάτων

19 Φεβρουαρίου 2018

Καθαρά Δευτέρα (Αργία)

30 Μαρτίου 2018

Τελευταία μέρα διδασκαλίας πριν την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας

13 Απριλίου 2018

Τελευταία μέρα υποβολής απόσυρσης από μάθημα(τα) (Withdrawal) και υποβολής PASS/FAIL 

16 Απριλίου 2018

Έναρξη μαθημάτων μετά την εορτή του Πάσχα

1 Μαΐου 2018

Εργατική Πρωτομαγιά (Αργία)

19 Μαΐου 2018

Λήξη μαθημάτων

21 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2018

Τελικές Εξετάσεις για το Εαρινό Τετράμηνο 2018 & Λήξη Τετραμήνου*

*Για τα μαθήματα που διδάσκονται Σάββατο το τέλος του τετράμηνου είναι το Σάββατο 2/6/18

**28/05/2018 Αγίου Πνέυματος (Αργία)- Οι εξετάσεις πρέπει να επαναπρογραμματιστούν

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017 (4/06/2018-20/07/2018)

21-25 Μαΐου 2018

Εγγραφές για την Θερινή Περίοδο 2018

4 Ιουνίου 2018

Έναρξη μαθημάτων για την Θερινή Περίοδο 2018

6 Ιουνίου 2018

Τελευταία μέρα υποβολής αλλαγών (ADD/DROP) στο πρόγραμμα μαθημάτων

15 Ιουνίου 2018

Τελευταία μέρα υποβολής PASS/FAIL

22 Ιουνίου 2018

Τελευταία μέρα απόσυρσης από μάθημα(τα) (Withdrawal) 

13 Ιουλίου 2018

Λήξη μαθημάτων

16-20 Ιουλίου 2018

Τελικές Εξετάσεις & Λήξη για τη Θερινή Περίοδο 2018

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018 είναι διαθέσημο εδώ.