Μέρες ενημέρωσης για την Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

19:00 - 21:00

Ομιλητές:

Δρ Λουίζα Βωνιάτη, Λέκτορας,

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Επιλογή, Εισαγωγή και Εφαρμογή Εναλλακτικής -

Επαυξητικής Επικοινωνίας»

Δρ Κατερίνα Μαύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Από την Εναλλακτική Επικοινωνία στο Γραμματισμό

και στον Ψηφιακό Γραμματισμό»

Γρηγόρης Παναγιώτου

«Εναλλακτική Επικοινωνία: Μια προσωπική εμπειρία»

 

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

09:00 - 12:00

Αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες για μαθητές όλων των ηλικιών με στόχο την ενημέρωση για την Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία. Το πρόγραμμα αποτείνεται σε μαθητές και η πρόσκληση είναι ανοικτή σε σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

 

 Για λεπτομέρειες και συμμετοχή παρακαλούμε επικοινωνήστε: Δρ Κατερίνα Μαύρου, Τηλ: 22 559574, Email: K.Mavrou@euc.ac.cy