Το Πανεπιστήμιό μας συντονίζει την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα στην Κύπρο

Η Κύπρος θα συμμετέχει ξανά στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey - ESS) η οποία είναι μια ακαδημαϊκή συγκριτική έρευνα που πραγματοποιείται ανά διετία σε όλη την Ευρώπη από το 2001. Η ΕΚΕ μετρά στάσεις, πεποιθήσεις και μοτίβα συμπεριφοράς διάφορων πληθυσμών σε περισσότερες από τριάντα χώρες. Οι κύριοι στόχοι της ΕΚΕ είναι:

  • να χαρτογραφεί τη σταθερότητα και την αλλαγή στην κοινωνική δομή, τις κοινωνικές συνθήκες και τις στάσεις των πολιτών στην Ευρώπη και να ερμηνεύει πώς ο κοινωνικός, πολιτικός και ηθικός ιστός της Ευρώπης αλλάζει,
  • να προκρίνει υψηλότατα πρότυπα αυστηρότητας στη συγκριτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, όπως, για παράδειγμα, στο σχεδιασμό ερωτηματολογίων, στον προ-ερευνητικό έλεγχο, στη δειγματοληψία, στη συλλογή δεδομένων, στη μείωση της μεροληψίας και στην αξιοπιστία των ερωτήσεων,
  • να θεσπίζει ισχυρούς δείκτες κοινωνικής ανάπτυξης με βάση τις αντιλήψεις των πολιτών και τις απόψεις τους σε βασικούς τομείς των κοινωνιών τους,
  • να διευκολύνει την κατάρτιση κοινωνικών ερευνητών στη συγκριτική ποσοτική μέτρηση και ανάλυση,
  • να βελτιώνει την ορατότητα δεδομένων για την κοινωνική αλλαγή μεταξύ ακαδημαϊκών, φορέων χάραξης πολιτικής και του ευρύτερου κοινού.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΔΕΠΣΑ) της Κύπρου και συμφωνία των ενδιαφερόμενων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τον Εθνικό Συντονισμό του έργου στην Κύπρο θα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τα πανεπιστήμια που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Για την περίοδο από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι τον Μάιο του 2019, τον ρόλο του Εθνικού Συντονιστή θα έχει ο Καθηγητής Μάριος Βρυωνίδης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τη συνεργασία των πιο κάτω:

Μάριος Βρυωνίδης (Εθνικός Συντονιστής)

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Χάρης Ψάλτης

Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στέλιος Στυλιανού

ΤΕΠΑΚ

Σταύρος Πάρλαλης

Πανεπιστήμιο Frederick

Κωνσταντίνος Φελλάς

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ιωάννα Στυλιανού

UCLAN

Ελένη Κυριάκου

Στατιστική Υπηρεσία

Μαρία Μάτση

Υπουργείο Οικονομικών

Χρήστος Ασπρής

ΔΕΠΣΑ

Άννα Σταυρινού

ΔΕΠΣΑ

Ιωάννα Κλεάνθους

ΔΕΠΣΑ

Μαρία Ποέτη

ΔΕΠΣΑ

Η έρευνα γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις με ερωτηματολόγιο που βασίζεται σε ένα κοινό πρότυπο αλλά περιέχει και συγκεκριμένες ερωτήσεις προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα (π.χ., ερωτήσεις σχετικά με πολιτικά κόμματα, θρησκείες, το εκπαιδευτικό σύστημα, το νομικό καθεστώς, κτλ.) έτσι που να αντικατοπτρίζει το εθνικό πλαίσιο. Το δείγμα της ΕΚΕ είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας) που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ιθαγένεια ή γλώσσα. Τα άτομα επιλέγονται με αυστηρές μεθόδους τυχαίας δειγματοληψίας. Tο μέγεθος του δείγματος είναι περίπου 1000 άτομα και καλύπτονται νοικοκυριά στις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Η συμμετοχή της Κύπρου σε αυτή την κορυφαία ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή χρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΔΕΠΣΑ) της Κύπρου ενώ όλοι οι

συνεργαζόμενοι φορείς συνεισφέρουν στην υλοποίηση της έρευνας σε εθνικό επίπεδο.

 

 

    

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα