Επίσημη Αναγνώριση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κίνα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναγνωριστεί επίσημα από τις κινεζικές αρχές και εμφανίζεται στη «Λευκή Λίστα» του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας, μια λίστα που περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια τα οποία αναγνωρίζονται επίσημα στην Κίνα.

Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συνάδει με την στρατηγική των πανεπιστημίων της Laureate για να εξελιχθούν σε κέντρα προσέλκυσης διεθνών σπουδαστών . Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή ανοίγει ευκαιρίες για συνεργασίες με πανεπιστήμια στην Κίνα, συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγής καθηγητών και φοιτητών.