Προφίλ Σχολής

Μέσα από σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές της τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Τα προγράμματα της Σχολής προετοιμάζουν τους απόφοιτους για συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακά προγράμματα (Master και Ph.D.) και τους προσφέρουν τις αναγκαίες δεξιότητες για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

 

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η αρχαιότερη και η μεγαλύτερη Σχολή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τόσο σε αριθμό φοιτητών, όσο και σε προγράμματα σπουδών. Η Σχολή έχει δυο τμήματα: Τμήμα Λογιστικής , Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ. Σήμερα, απόφοιτοι της Σχολής στελεχώνουν σημαντικές διευθυντικές θέσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής έχει πρακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν, συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα και διατηρούν πολύτιμες συνεργασίες με επαγγελματικά σώματα, ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς πράγμα που ενεργεί πολύ θετικά στο εκπαιδευτικό μοντέλο που χαρακτηρίζει τη Σχολή. Το επιστημονικό κύρος των καθηγητών προσδιορίζει την ποιότητα των σπουδών, συντείνοντας στη διεθνή αναγνωρισημότητα της εν λόγω Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Τα προγράμματα της Σχολής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη των οικονομικών επιστημών στην Κύπρο και διεθνώς, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας.

 

Με απόφαση της Σχολής, από το 2010 το πτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διδάσκονται στην αγγλική και/η στην ελληνική γλώσσα.

 

Οι φοιτητές του κλάδου “Sport Management” μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος των σπουδών τους στη Μαδρίτη και να αποκτήσουν παράλληλα με το πτυχίο τους, Δίπλωμα στη Διοίκηση Αθλητισμού από το Real Madrid International Professional School, που στηρί­ζεται από την ομάδα της Real Madrid, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Το πρόγραμμα στην Ισπανία πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Real Madrid International Professional School.

 

Απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδικότητα στη Λογιστική μπορούν να απαλλαγούν από 9 μαθήματα (από σύνολο 14 μαθημάτων) του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) και από 12 (από σύνολο 14 μαθημάτων) του ICAEW (Association of Chartered Accountants in England and Wales).

 

Η ανάπτυξη της Κύπρου ως κέντρο υπηρεσιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα προγράμματα σπουδών της Σχολής, καθώς δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες για καταρτισμένους διευθυντές στους τομείς Management, Marketing και Ξενοδοχειακά.

Το Πτυχίο  Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με ειδίκευση «Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις», είναι το μόνο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Κύπρο, που έχει εξαιρεθεί από το επαγγελματικό σώμα του Chartered Banker Institute του Ηνωμένου Βασιλείου