Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Προφίλ Σχολής

Η Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελείται από δυο Τμήματα: Τμήμα Τεχνών και Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. Διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο χαίρει εξαιρετικής φήμης ...

Περισσότερα

Μήνυμα από το Κοσμήτορα

Η Σχολή μας, η Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αποτελεί μια πρωτοπόρα στην Κύπρο και εκτός των συνόρων της Σχολής, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Διδακτικής και της Παιδαγωγικής, των Τεχνών, του ...

Περισσότερα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Alumni Awards 2017 Date: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου | Ώρα: 20:00
Τοποθεσία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επιστροφή στη Διατροφική Αυτάρκεια Date: Σάββατο 11 Νοεμβρίου | Ώρα: 10:00
Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
30 χρόνια Erasmus Date: Τετάρτη 8 Νοεμβρίου | Ώρα: 12:00 Περισσότερα

Δελτίο Σχολής

Περιοδικό Ηλεκτρονικό Δελτίο Σχολής Τεχνών κι Επιστημών Αγωγής

Περισσότερα

Μνημόνια Συνεργασίας

     

Περισσότερα

News and Announcements

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 5 Φεβρουαρίου 2018 Date: Τετάρτη 22 Νοεμβρίου | Ώρα: 12:48 Προκήρυξη Θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές Date: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου | Ώρα: 10:28 Περισσότερα
 

Προγράμματα Σπουδών

Επικοινωνία - Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διογένους 6, Έγκωμη,
Τ.Θ.: 22006, 1516 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22713000
Email: admit@euc.ac.cy