Τραπεζικές Υπηρεσίες

Υπάρχει ΑΤΜ στην καφετέρια του Πανεπιστημίου.