Εγκαταστάσεις Ιατρικής Σχολής

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει προηγμένα εργαστήρια, τόσο υγρά εργαστήρια όσο και εργαστήρια προσομοίωσης, για τα μαθήματα Ιατρικής Βιοχημείας, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, Μικροβιολογίας, Ιστολογίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας και Ανατομίας, καθώς και αμφιθεατρικές αίθουσες διαλέξεων. Τα εργαστήριά μας είναι κατά πάσα πιθανότητα τα καλύτερα και ασφαλέστερα στην Κύπρο.

Εργαστήρια Ιατρικής Βιοχημείας, Κυτταρικής &  Μοριακής Βιολογίας

Πρόκειται για σύγχρονα εργαστήρια νέας γενιάς, τεχνολογικά προηγμένα, ευθυγραμμισμένα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας και λειτουργίας. Διαθέτουν ατομικά επιστημονικά συρτάρια και ερμάρια για τις ανάγκες κάθε φοιτητή, καθώς και προδιαγραφές για λειτουργικότητα πολλαπλής διανομής (multicast). Ο επιστημονικός εξοπλισμός είναι εκσυγχρονισμένος και τεχνολογικά προηγμένος, και σε ποσότητες που επαρκούν για όλους τους φοιτητές. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο φάσμα μηχανημάτων για εκτέλεση κυτταρογενετικών τεχνικών, αναλύσεων και εξεζητημένων μελετών DNA και πρωτεϊνών, όπως: συσκευή υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης, αέρια χρωματογραφία/φασματομετρία μάζας και εξοπλισμός υπέρυθρης φασματοσκοπίας, φασματοφωτομετρητές, φυγοκεντρικές μηχανές, κλίβανοι κενού, μικροσκόπια, ζυγαριές ακριβείας, αυτόματα σιφώνια για κάθε φοιτητή, πεχάμετρα (pH meters), εξατμιστές υπό μειωμένη πίεση, απιονιστές νερού, θάλαμοι κενού, ψυγεία, παγομηχανή και μονάδα αποθήκευσης ξηρού πάγου. Όλες οι συσκευές είναι φιλικές προς το περιβάλλον και πληρούν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τη συλλογή και διάθεση επικίνδυνων/τοξικών χημικών. Οι εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους φοιτητές για σπουδές υψηλού επιπέδου σε όλους τους κλάδους που περιλαμβάνουν μαθήματα Ιατρικής Βιοχημείας, Χημείας, Βιολογίας, Μικροβιολογίας και Ανθρώπινης Γενετικής.

Αίθουσες Διαλέξεων

Η Σχολή διαθέτει αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, με διπλούς προβολείς υψηλής ευκρίνειας και δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας ανάμεσα σε όλες τις αίθουσες εντός των εγκαταστάσεών της. Υπάρχει δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής σύνδεσης των αιθουσών (ηχητικά και οπτικά) με τα εργαστήρια μικροσκοπίας και συγκεκριμένα με τα μικροσκόπια, προκειμένου να γίνεται εξάσκηση απ’ οποιοδήποτε σημείο εντός της Σχολής. Κάθε αίθουσα είναι εξοπλισμένη με κάμερα 360 μοιρών, με στενή εστίαση ακριβείας και την ικανότητα να καταγράφει τη διδασκαλία, σε περίπτωση που εκφραστεί ενδιαφέρον από φοιτητές για επανάληψη προηγούμενων παραδόσεων ή ανάγκη για ενδοεπικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές διαλέξεις.

Εργαστήριο Πληροφορικής

Από ένα ίδρυμα αυτού του επιπέδου δεν θα μπορούσε να λείπει μια αίθουσα/ εργαστήριο πληροφορικής προηγμένης τεχνολογίας, με πρόνοια για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά φοιτητή.

Η αίθουσα αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διδασκαλίας, παρέχοντας εξοπλισμό προβολής και δυνατότητα τηλεπικοινωνίας σε όλη την έκταση της Σχολής. Όλα τα λογισμικά προγράμματα είναι υψηλής ποιότητας, τρισδιάστατες προσομοιώσεις με απεικονίσιμα σενάρια εικονικής πραγματικότητας για μαθήματα όπως Ιστολογία, Φυσιολογία και Ανατομία. Το λογισμικό πακέτο συμπληρώνεται από εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμού βιοϊατρικών κυτταρικών σχημάτων, μορίων και εικόνων εκδόσιμης ποιότητας.

Αίθουσα Διασκέψεων

Η αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη για ηλεκτρονική διάσκεψη με ολόκληρο τον πλανήτη. Οι κάμερες υψηλής ευκρίνειας και τα συστήματα τηλεπικοινωνίας μπορούν να υπερβούν τον σκόπελο της απόστασης, καθιστώντας τη διαδικτυακή συζήτηση (online) μια απλή διαδικασία εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής.

Αίθουσες Προσομοίωσης

Οι αίθουσες προσομοίωσης είναι αμφιθεατρικές αίθουσες για εικονική παρακολούθηση και σενάρια διδασκαλίας με ρομποτικά μοντέλα και παραμέτρους βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα. Υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν σενάρια και περιπτώσεις καρδιακών, αναπνευστικών, μετεγχειρητικών, γαστρεντερικών, νευρολογικών και άλλων διαταραχών, με ταυτόχρονη παρατήρηση και παρακολούθηση της προοδευτικής εξέλιξης των ασθενειών μέσω όλων των απαραίτητων μηχανημάτων, και με διαρκή παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων. Υπάρχουν δύο αίθουσες προσομοίωσης για ενήλικες και μία για εφήβους και βρέφη (Simbaby), ως μέρη μιας ανεξάρτητης αμφιθεατρικής αίθουσας. Τα ιατρικά σενάρια προσομοιώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθημάτων, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Τα ρομποτικά μοντέλα προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για άψογη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών. Μπορούν να μιμηθούν στην εντέλεια συμπτώματα όπως βήχας, δύσπνοια, εμετός, ταχυκαρδία, πυρετός κ.α., κι όλα αυτά πριν την ένταξη των φοιτητών σε κλινικό περιβάλλον (νοσοκομείο) και την επαφή τους με ασθενείς.

Εργαστήριο Ιστολογίας & Μικροσκοπίας

Η Σχολή διαθέτει εργαστήριο Ιστολογίας με σκοτεινό θάλαμο για μικροσκοπία φθορισμού, με εκπαιδευτικά μικροσκόπια προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας (ένα ανά δύο φοιτητές). Διαθέτει επίσης πολυκέφαλο οπτικό μικροσκόπιο υψηλής ευκρίνειας και μικροσκόπιο-μεταλλάκτη που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο σε μόνο τρία κέντρα ανά τον κόσμο: το ένα στη ΝΑΣΑ, το δεύτερο στο Χάρβαρντ της Βοστώνης, ΗΠΑ και το τρίτο στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης/ προβολής ζωντανής μικροσκοπίας εντός του εργαστηρίου ιστολογίας, σε υψηλή ευκρίνεια, καθώς και σε κάθε άλλο μέρος εντός της Σχολής ή ακόμη και εκτός. Το εργαστήριο διαθέτει συστήματα επικοινωνίας όπως και όλες οι άλλες αίθουσες, και κάμερα 360° για εγγραφή εικόνων (βίντεο).

Πολυθεματικά Εργαστήρια

Επιπρόσθετα, υπάρχουν δύο πολυθεματικά εργαστήρια για μαθήματα όπως η Εμβρυολογία ή οι Πρώτες Βοήθειες, που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για οποιανδήποτε άλλη άμεση ανάγκη επέκτασης συγκεκριμένης αίθουσας μαθημάτων όπως η Φυσιολογία, η Ανατομία ή άλλα. Υπάρχουν άφθονα ανδρείκελα εκπαίδευσης (κούκλες), ανθρώπινα άκρα και όργανα, τα οποία ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη του διδακτικού προσωπικού και της εκπαίδευσης των φοιτητών. Οι δύο αυτές αίθουσες διαθέτουν τις απαραίτητες προμήθειες και ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να προσομοιώσουν όλες τις άλλες αίθουσες της Σχολής. Οι εγκαταστάσεις της Σχολής συμπληρώνονται από τρεις αίθουσες συζήτησης περιστατικών, για μεταβολή ιατρικών σεναρίων/περιπτώσεων, με χωρητικότητα έως και 12 φοιτητών.

Οι μικρές ομάδες φοιτητών διασφαλίζουν την αμεσότητα και την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και εκμάθηση όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών. Κάθε αίθουσα διαθέτει συστήματα εγγραφής εικόνας (βίντεο) και τηλεπικοινωνίας.

Νοσοκομειακή Πτέρυγα

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει επίσης ειδικά διαμορφωμένο χώρο που προσομοιώνει νοσοκομειακή πτέρυγα διεθνών προτύπων, πλήρως εξοπλισμένη με μηχανήματα και προσομοιωτές για κάθε είδος ασθένειας και επείγοντος περιστατικού. Υπάρχουν διάφορες προσομοιώσεις και σενάρια, όπως η ανάγκη τοποθέτησης αναπνευστήρα, παρεντερικής σίτισης και ακρωτηριασμών. Οι σπουδαστές καλούνται να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις τραχειοτομής, κρούσματα καρκίνου και παρακολούθηση βρέφους. Τα ιατρικά σενάρια διδάσκονται βάσει προσχεδιασμού και συγκεκριμένων αναγκών εκμάθησης.