Διοίκηση

 

Η σύνθεση της Διοίκησης έχει ως εξής:
 

 

  •  

Χριστόφορος Χατζηκυπριανού

Διευθύνων Σύμβουλος

  •  

Κώστας Γουλιάμος

Πρύτανης

  •  

Μαρίνα Αλεξάνδρου

Διευθύντρια, Τμήμα Εισδοχής και Μάρκετινγκ

  •  

Κώστας Παπακωνσταντίνου         

Διευθυντής, Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

και Επιχειρησιακών Λειτουργιών

  •  

Μιχάλης Πετρίδης

Οικονομικός Διευθυντής

  •  

Χρίστος Τσιάππας

Διευθυντής, Τμήμα Εγγραφών

  •  

Λουκία Πολυγερινού-Τζύρκα

Διευθύντρια, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού