Ημερίδα για τον Δημοκρατικό Γραμματισμό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πειραιά διοργανώνει την καταληκτική ημερίδα του έργου Erasmus+ DEMOKLEOSστις 31 Αυγούστου 2018 στο Αμφιθέατρο Β τουπανεπιστημίου. Ο κύριος σκοπός της ημερίδας είναι η διάδοση του σχεδίου DEMOKLEOS στην Κύπρο και η ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματά του.

Το έργο DEMOKLEOSέχει ως στόχο να ενδυναμώσει και να εμπνεύσει τις εκπαιδευτικές κοινότητες της Ευρώπης σχετικά με τη δημοκρατική ευαισθητοποίηση και τη συλλογική ευθύνη, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για ένα ποιοτικό ευρωπαϊκό σχολείο.Στόχος του είναι νααποτελέσει όπλο κατά των λανθασμένων τάσεων που επηρεάζουν την ευημερία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας: εγκλήματα μίσους, ρατσισμός, πολύπλευρες διακρίσεις στο σχολείο και την κοινωνία. To  DEMOKLEOS παροτρύνει την σχολική κοινότητανα γνωρίζει τιςπραγματικές της δυνατότητες να ενισχύσει την ευθύνη για την εξασφάλιση της ένταξης και της ισότητας.

Η ημερίδα είναι ανοικτή σε όλους τους εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο κοινό. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης ενώ μετά την λήξη του προγράμματος της ημερίδας που παρατίθεται πιο κάτω θα προσφερθεί δωρεάν γεύμα 

σεόλουςτους συμμετέχοντες. Περισσότερες πληροφορίες για το DEMOKLEOSμπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://sites.google.com/site/edemokleos/ 

Related Documents

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info