Ο Κοινωνικός Ρόλος του Φαρμακοποιού

Το Τμήμα Επιστημών Ζωής, πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου σε συνεργασία με τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου Κύπρου και με τη στήριξη του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Ο Κοινωνικός Ρόλος του Φαρμακοποιού». 

·        Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

·        16:00 - 20:00

·        Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ημερίδα απευθύνεται στους φοιτητές και επαγγελματίες του κλάδου και σε όλους όσους ασχολούνται με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά στην Κύπρο. Στόχος της ημερίδας η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών στο χώρο της υγείας γύρω από θέματα που έχουν σχέση με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά προβάλλοντας ενέργειες του κλάδου.

Related Documents