Σύγχρονες προκλήσεις στη διδασκαλία γλωσσών

Ακαδημαϊκοί, καθηγητές και ερευνητές από την Κύπρο και το εξωτερικό θα μοιραστούν τις επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 18 - 19 Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου θα συμμετάσχουν στο συνέδριο «Παγκοσμιοποίηση και Προκλήσεις στη Διδασκαλία Γλωσσών» που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (CyTEA).

Στο συνέδριο αυτό οι καθηγητές ξένων γλωσσών θα συζητήσουν νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία έτσι ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στις σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής, καθώς και διαδραστικά εργαστήρια. Θέματα και πρακτικές διδακτικής μεθοδολογίας που θα συζητηθούν στο συνέδριο περιλαμβάνουν: blogs, wikis, 4MAT Cycle, Nearpod, ETwinning, CLIL, διδασκαλία πολυπολιτισμικών τάξεων, διδασκαλία γνώσεων λεξιλογίου, αυτόνομη μάθηση, κριτική παιδαγωγική.

Κύριοι ομιλητές θα είναι οι: Dr Laura Baecher (City University of New York),  Dr. Luke Προδρόμου (City College, Θεσσαλονίκη), Michael Connolly (British Council), Δημήτρης Πριμάλης (δημοτικό Δ.Π. Δούκας, Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή:

https://cytea.weebly.com 

https://goo.gl/forms/ekpIo1ii6znZCTpm2