Ευρωπαϊκά κονδύλια πέραν του €1εκ. εξασφάλισε το Κέντρο Αριστείας CERIDES

Το Κέντρο Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργο που του ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG-ECHO). Είναι πιο γνωστό ως Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια υπηρεσία εξωτερικής ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τίτλος του έργου είναι «ALTER: Συνέργειες για μείωση του κινδύνου καταστροφής». Η συνολική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται σε €560.000, εκ των οποίων €93.650 διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το ερευνητικό έργο διάρκειας δύο ετών στοχεύει στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να ενισχυθούν οι υποδομές σε περιοχές της Αρμενίας που κινδυνεύουν από πλημμύρα όταν προκύψει σεισμός. Οι συνέργειες θα περιλαμβάνουν τη μεταφορά μεθόδων, εργαλείων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας από το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία. Η προστιθέμενη αξία του ALTER συνίσταται στην υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών με τη χρήση των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη στρατηγικών μείωσης του κινδύνου καταστροφής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ανάληψη και αυτού του έργου, η συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το επιστημονικό κέντρο CERIDES σε επίπεδο τριετίας υπερβαίνει σήμερα το €1εκατ. Το κέντρο έχει επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη ενώ αύξησε την επιστημονική ομάδα και το δίκτυο των τοπικών και διεθνών συνεργατών του.

Το CERIDES αποτελείται από τη συνένωση εργαστηρίων και διδακτικού προσωπικού από διάφορες Σχολές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει θέσει ως στόχο την καθιέρωσή του ως σημείο αναφοράς στους τομείς του κινδύνου και των αποφάσεων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η αποστολή του είναι η προώθηση στο ευρύτερο κοινό και στις τοπικές μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις (βιομηχανικές και επιχειρηματικές) των αξιών και της αναγκαιότητας της ασφάλειας. Το Κέντρο διευθύνει ο Καθηγητής Γιώργος Μπούστρας, Κοσμήτορας της Σχολής Επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Αριστείας CERIDES μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (cerides.euc.ac.cy).

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info