Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μας στο συνέδριο του ΟΟΣΑ στο Βερολίνο

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Εξωστρεφής Ανώτατη Εκπαίδευση: Δυνατότητες και Προοπτικές» συνδιοργάνωσε η Laureate International Universities στην οποία ανήκει εξολοκλήρου το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μαζί με το Κέντρο Ερευνών του τομέα «Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» (CERI) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD/ΟΟΣΑ). Συμμετείχε μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκών και ειδικών από όλο τον κόσμο. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη νέα πανεπιστημιούπολη του BiTS Berlin το οποίο επίσης ανήκει στη Laureate.

Στο επίκεντρο του επιστημονικού διαλόγου, τέθηκε η ψηφιακή τεχνολογία που φέρνει επανάσταση στον κόσμο της εκπαίδευσης.Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε το πανεπιστήμιο του μέλλοντος, την ελεύθερη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών για θέματα εκπαίδευσης, την εξάλειψη των περιορισμών στην εισδοχή φοιτητών, τους νέους ακαδημαϊκούς τίτλους, καθώς και την ανοικτή και διαδραστική διδασκαλία και μεθόδους μάθησης. Συμμετείχε ο πρώην σύμβουλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Παγκόσμιας Τράπεζας Jamil Salmi, ο υφυπουργός και ειδικός για την ανάπτυξη των πανεπιστημίων στο Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας Peter Greisler, η επιστημονικός συνεργάτης στο υπουργείο Παιδείας της Κίνας Haixia Xu όπως και ο ανώτατος αναλυτής του CERI Stéphan Vincent-Lancrin.

Στον Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Κώστα Γουλιάμο είχε ανατεθεί ο συντονισμός θεματικής του συνεδρίου με επίκεντρο το ρόλο της επιστημονικής κοινότητας στην ψηφιακή εποχή. Μαζί με ειδικούς από όλο τον κόσμο, ο πρύτανης κλήθηκε να προβεί σε εισηγήσεις για την στρατηγική των πανεπιστημίων υπό το πρίσμα των σύγχρονων δεδομένων και των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών μετασχηματισμών που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή.

Το Συνέδριο του Βερολίνου έθεσε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων με επίκεντρο τις προκλήσεις που πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πανεπιστήμια διεθνώς όπως βέβαια και το θεσμικό προσανατολισμό με τις ανάλογες κατευθύνσεις ως παράγωγα ενός ανοικτού πλέον συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης.