Παρουσίαση του Νέου Μοντέλου Πρακτικής Άσκησης: Smart Practice από το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε δυο ομάδες εργασίας στις 3 Οκτωβρίου και στις 9 Νοεμβρίου 2016 με φοιτητές και επιχειρήσεις για την παρουσίαση του νέου μοντέλου Πρακτικής άσκησης «Smart Practice», το οποίο χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτω από το πρόγραμμα  Εrasmus+ KA2 Strategic Partnership.

Στόχος των ομάδων εργασίας ήταν η ανατροφοδότηση τόσο από την φοιτητική αλλά και από την επιχειρηματική κοινότητα. Το νέο μοντέλο Smart Practice εστιάζει σε πολυθεματική αντιμετώπιση των ευκαιριών πρακτικής άσκησης χρησιμοποιώντας τρία στάδια εργασιακής εμπειρίας και δημιουργώντας έτσι συνθήκες ανάπτυξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Η ανατροφοδότηση ήταν πολύ θετική και εποικοδομητική. Το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα προχωρήσει στην πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου SMART Practice άμεσα, σε συνεργασία με την EY και το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.

Στην ομάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών FFG Cyprus, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, IMH, Materia Group, Cube Audit Ltd, EY, Baker Tilly, Media Box, Hope for Children, Pink Panster, Baker Tilly, Huarrei Technologies, Romico Trading Ltd, Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.