Συνέργειες Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με το Πανεπιστήμιο μας

Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης (Memorandum of Understanding – MoU) υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται, ότι το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης, έχει επικυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το πανεπιστήμιο εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανη Καθηγητή Κώστα Γουλιάμο και το Τμήμα από το Διευθυντή του κ. Αναστάσιο Γιαννάκη. Η τελετή έλαβε χώραν στο γραφείο του Πρύτανη στην παρουσία ανώτερων λειτουργών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και διευθυντή του Κέντρου Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Γιώργου Μπούστρα.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρύτανης Γουλιάμος δήλωσε ότι «εδώ και χρόνια κτίσαμε μια γέφυρα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας η οποία έχει δημιουργήσει πολλαπλασιαστική ισχύ σε στόχους που έχετε θέσει εσείς από πλευράς δημοσίου και εμείς από πλευράς πανεπιστημίου». «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας», πρόσθεσε ο Πρύτανης «για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις προστιθέμενης αξίας για τη χώρα μας, στη γραμμή που χάραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση για συνέργειες ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο». Από πλευράς του, ο Διευθυντής του Τμήματος κ. Αναστάσιος Γιαννάκη ανέφερε ότι «συνεχίζουμε μια πρωτοποριακή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι για τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει. Αυτή η συνεργασία αποδείχθηκε αμοιβαία επωφελής αλλά κυρίως για τον τόπο μας. Είμαι βέβαιος ότι με την επικαιροποίηση του MoU θα κάνουμε ακόμη περισσότερη πρόοδο.». 

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info