Το Επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή – Ευκαιρίες και τομείς Εργοδότησης

Το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε παρουσίαση με θέμα ¨Το Επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή – Ευκαιρίες και τομείς Εργοδότησης». Ο κ Κώστας Μελανίδης, Διοικητικός Λειτουργός του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (IIA Κύπρος),  παρουσίασε σε φοιτητές του Ευρωπαϊκόυ Πανεπιστήμιου Κύπρου το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή.
 
Ο κ. Μελανίδης εξήγησε πως το Κυπριακό Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ιδρύθηκε το 1998 και σήμερα αριθμεί 560 εγγεγραμμένα μέλη. Πρόκειται για ένα πλήρες μέλος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA). Διοικείται από εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο δέκα μελών. Διοργανώνει σε ετήσια βάση ένα πρόγραμμα κατάρτισης που καλύπτει διάφορα θέματα που αφορούν το επάγγελμα. Μέλη και μη μέλη του Συνδέσμου μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα κατάρτισης. Επιπλέον, προωθεί τα επαγγελματικά προσόντα των πιστοποιημένων Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA), τα οποία αναγνωρίζονται ως η κορυφαία επαγγελματικά κατάρτιση για τους εσωτερικούς ελεγκτές σε όλο τον κόσμο.
 
Η παρουσίαση περιελάβανε τις βασικές έννοιες του επαγγέλματος του εσωτερικού ελέγχου, τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανόνες που καθορίζονται από IIA παγκόσμια για το επάγγελμα, μέσω των επίσημων Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα κύρια καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και παρουσιάστηκαν πολλά παραδείγματα στους φοιτητές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τρεις κατηγορίες των ελέγχων που πραγματοποιούνται από εσωτερικούς ελεγκτές και πάλι με τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων.
 
Στο τέλος της παρουσίασης, ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών έδειξε έντονο ενδιαφέρον και υπέβαλε ερωτήσεις για τις ευκαιρίες εργοδότησης στο τομέα του εσωτερικού ελέγχου.