Το Πανεπιστήμιο μας στηρίζει την επιμόρφωση των νεαρών φυλακισμένων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος ELMIP - Empowering Learning Models in Prison, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο υλοποιείται με εταίρους την Enoros Consulting Ltd (Κύπρος) και την Ergoplan A.E. (Ελλάδα), και δικαιούχο οργανισμό το Τμήμα Φυλακών Κύπρου. Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει ανεκτίμητα εκπαιδευτικά εφόδια στους κρατουμένους και στο προσωπικό των Φυλακών μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και εξειδικευμένη κατάρτιση.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στη θωράκιση των νεαρών κρατουμένων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συναισθηματικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση των δυνατοτήτων εργοδότησής τους μετά την αποφυλάκιση και την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων στην επανένταξή τους στην κοινωνία.

Περαιτέρω, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού των Φυλακών στην αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση ακραίων και ριζοσπαστικών συμπεριφορών και να υλοποιεί προγράμματα από-ριζοσπαστικοποίησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής μέσα από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια και τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της αντιμετώπισης, από την ποινική δικαιοσύνη, της ριζοσπαστικοποίησης (2015). Παρόλο που στο παρόν στάδιο το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης είναι σπάνιο στις Κυπριακές Φυλακές, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των κρατουμένων, το πρόγραμμα ELMIP επιδιώκει την αναχαίτιση του ριζοσπαστισμού στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Το ELMIP χτίζει πάνω σε προηγούμενη εμπειρία των εταίρων του προγράμματος σε θέματα ενδυνάμωσης κρατουμένων και ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής με σκοπό την ομαλή αποκατάσταση και επανένταξή τους στην κοινωνία, καθώς και την κατάρτιση του προσωπικού των Φυλακών ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα τις εναλλασσόμενες καταστάσεις στο σωφρονιστικό σύστημα.

Πληροφορίες επικοινωνίας:

Δρ. Μάριος Βρυωνίδης

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

M.Vryonides@euc.ac.cy

Related Documents

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info