Υποβολή Αιτήσεων Φοιτητικής Μέριμνας

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται βάσει των προνοιών που ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015) και παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων.

Έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων. Οι φοιτητές των πτυχιακών προγραμμάτων, μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους από το Συμβουλευτικό Κέντρο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας να απευθύνονται στη Λουΐζα Κωνσταντίνου (L.Constantinou@euc.ac.cy ) και οι φοιτητές Ιατρικής Σχολής στη Μαρία Ζάλτη(M.Zalti@euc.ac.cy).

 Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2018.

 Οι αιτήσεις κατατίθενται είτε σε «Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη» είτε στην Υπηρεσία Χορηγιών.

 Αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες για την χορηγία εδώ και για τα αντίστοιχα έντυπα αιτήσεων εδώ .

Παρακαλούμε για πληροφορίες-διευκρινήσεις όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Χορηγιών στα τηλέφωνα 22 804017, 22 804002  στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας ή σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info