Δυο φοιτητές του Πανεπιστήμιου μας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Ο Ανδρέας Μαλλιάπης και ο Χρυσοβαλάντης Γεωργίου είναι οι δύο φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου οι οποίοι έχουν κερδίσει τον διαγωνισμό που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ως έπαθλο, ο Ανδρέας και ο Χρυσοβαλάντης θα απασχοληθούν για έξι μήνες στην Κεντρική Τράπεζα, στη Διεύθυνση Εποπτείας και στο Τμήμα Στατιστικής, αντίστοιχα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και στοχεύει στη στήριξη νέων απόφοιτων τόσο για την απόκτηση εργασιακής πείρας όσο και για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός σε όλους τους τελειόφοιτους φοιτητές που είναι ενταγμένοι σε εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοοικονομικού προσανατολισμού (Τμήμα Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών) και διεξήχθη σε δύο φάσεις: Η πρώτη, περιλάμβανε την υποβολή μελέτης εκ μέρους των υποψηφίων και η δεύτερη, την παρουσίασή της σε επιτροπή η οποία απαρτιζόταν από εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, οι οποίοι είχαν καθορίσει και τη θεματολογία που αφορούσε επίκαιρα θέματα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα.

Ο Προέδρος του Τμήματος Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου επ. Καθηγητής Αλέξανδρος Αποστολίδης δήλωσε ότι «η συνεργασία μας με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι άψογη. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους φοιτητές μας που μας έκαναν περήφανους τόσο στη γραπτή εργασία τους όσο και στις παρουσιάσεις τους στην Κεντρική Τράπεζα επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο γνώσης και απόδοσης».