15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Η απόφοιτη βιολόγος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Ελένη Οδυσσέως συμμετείχε με αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας που διεξήχθη στα Χανιά το Σεπτέμβριο 2017. Η Ελένη Οδυσσέως παρουσίασε μέρος των αποτελεσμάτων της πτυχιακής της εργασίας υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βιολογικών Επιστημών Κωνσταντίνου Νικηφόρου.

Η εργασία δημοσιεύτηκε με τον τίτλο: “Τα διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης των ανθοκυανινών στα χειμερινά ώριμα φύλλα ως δείκτης καταπόνησης των «ευάλωτων» ατόμων του μεσογειακού θάμνου Myrtus communis”. Η Ελένη Οδυσσέως δήλωσε ότι «η φοίτησή μου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν από την αρχή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Κυρίως, όμως, ο τελευταίος χρόνος των σπουδών μου υπήρξε για μένα πολλαπλά επωφελής, διότι μου δόθηκε η ευκαιρία να εκπονήσω ερευνητική εργασία και να βιώσω τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της έρευνας.  Οι καθηγητές του προγράμματος Βιολογικών Επιστημών με το πολύ υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν πάντα προς όλους τους φοιτητές,  μου παρείχαν τις κατάλληλές γνώσεις, την καθοδήγηση και στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια διεκπεραίωσης της έρευνάς μου.»