Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις (4 Χρόνια, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα 'Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις' παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις που αφορούν τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις κεφαλαιαγορές και τις χρηματαγορές. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των επιχειρήσεων, των χρηματοδοτήσεων, των επενδύσεων, των ασφαλειών και των υπηρεσιών γενικότερα.

 

Αναγνώριση από το Chartered Banker Institute

Το Πτυχίο  Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με ειδίκευση «Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις», είναι το μόνο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Κύπρο, που έχει εξαιρεθεί από το επαγγελματικό σώμα του Chartered Banker Institute του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Chartered Banker Institute αναπτύσσει και προωθεί επαγγελματικά πρότυπα στον τραπεζικό τομέα και παρέχει παγκόσμιου επιπέδου επαγγελματικά προσόντα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με ειδίκευση «Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις» μπορούν να αποκτήσουν το «Associate Chartered Banker Diploma», συμπληρώνοντας το υποχρεωτικό μάθημα 'Professionalism, Ethics and Regulation' στο τέταρτο έτος σπουδών. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους και με τη συμπλήρωση ακόμη δυο μαθημάτων οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να αποκτήσουν το «Chartered Banker Diploma», προσόν ισοδύναμο πτυχίου.

 

Αναγνώριση από το Chartered Insurance Institute

Το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με ειδίκευση «Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις», είναι το μόνο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Κύπρο, που έχει αναγνωριστεί από το επαγγελματικό σώμα του Chartered Insurance Institute του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι του παίρνουν εξαιρέσεις για τα επαγγελματικά διπλώματα του Advanced Diploma in Insurance και του Advanced Diploma in Financial Planning.

Προοπτικές Εργοδότησης

Χρηματοδοτήσεις, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Επενδυτικά Ταμεία, Επενδυτικά Κεφάλαια, Τραπεζικοί Οργανισμοί, Πολυεθνικές Εταιρείες, Risk Management

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 24 42
Μαθήματα Κορμού 45 77
Major Requirements and Electives 51 105
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 16
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 129 240


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 24 Π. Μονάδες 42 ECTS
Αγγλικά και Επικοινωνία 9 16
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COM101 Public Speaking 3 5
ENB220 Writing for Business Studies 3 6
ENB225 Business Communication in English 3 5
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες2 9 16
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
N/A Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Ιστορία ή Πολιτικές Επιστήμες 9 16
Μαθηματικά 3 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MAT115 Στατιστική I 3 5
Πληροφορική 3 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
CSC190 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Εφαρμογές 3 5


Μαθήματα Κορμού 45 Π. Μονάδες 77 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ACC112 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 5
ACC113 Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική 3 5
BUS101 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 5
BUS111 Πεπερασμένα Μαθηματικά 3 5
BUS195 Λογισμός και Εφαρμογές στη Διοίκηση 3 5
BUS201 Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 3 5
BUS360 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3 5
BUS401 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 3 6
ECO101 Αρχές της Μικροοικονομίας 3 5
ECO102 Αρχές της Μακροοικονομίας 3 5
FIN101 Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 3 6
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 3 5
MAR101 Εισαγωγή στο Marketing 3 5
MGT101 Αρχές Διεύθυνσης (Management) 3 5
MGT205 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 3 5


Major Requirements and Electives 51 Π. Μονάδες 105 ECTS
Major Requirements 33 71
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ACC409 Financial Management and Control 3 6
BUS215 Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση 3 6
BUS411 Διπλωματική εργασία 7 10
CSR210 Corporate Social Responsibility in Accounting, Economics and Finance 3 6
ECO355 Money and Banking 3 6
FIN212 Financial Services, Insurance and Wealth Management 3 6
FIN311 Multinational Corporate Finance 3 6
FIN321 Investments and Fixed Income Securities 3 6
FIN331 Portfolio Management 3 6
FIN341 Financial Analysis 3 6
FIN406 Financial Risk Management 3 7
Finance and Investments Electives 18 34

Students select six (6) of the following courses

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ACC201 Intermediate Accounting I 3 5
ACC309 Advanced Cost and Managerial Accounting 3 6
ECO230 Mathematics for Economists 3 6
ECO410 International Trade 3 6
ECO435 Economic Data Analysis 3 6
FIN221 Financial Markets Regulations and Compliance 3 5
FIN351 Financial Aspects of Entrepreneurship 3 6
FIN361 Mergers and Acquisitions 3 6
FIN381 Options and Futures 3 6
FIN391 Independent Study in Finance 3 6
FIN400 Finance Internship 3 8
INS220 General Insurance and Brokerage Practices 3 6
INS322 Insurance underwriting and risk management-Actuaries 3 6
OGM255 Petroleum Economics, Asset and Risk Management 3 6


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 Π. Μονάδες 16 ECTS 1  Students who do not meet the level of English for the course COM101 can alternatively register in the course

    COM100 – Fundamentals of Speech.

2   No more than two courses can be taken from a discipline unless otherwise specified.

 


 

 

 

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • to develop the student’s capacity to think, write and speak effectively and creatively
 • to develop an appreciation of and respect for social, moral, and ethical values as the foundation of one’s relationship to others and one’s responsibilities to the community;
 • to develop the student’s analytical, decision-making and communication competencies together with those qualities of self-reliance, responsibility, integrity and self-awareness which will promote personal achievement and contribution to organizations;
 • to build breadth of perspective through the general education requirements and provide sufficient specialization to meet basic professional and career requirements, but also lifelong learning and creativity related skills;
 • to provide the student with the necessary requirements for academic and/or career advancement.
Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • To provide students with a strong foundation in business in general and in Finance, Investments, Insurance and Financial Service Industry in particular;
 • To provide a thorough study in Finance and Investments for students who want careers in the Finance, Investments, Insurance, Banking, Investment Funds, ETFs, Mutual Funds, Stock Exchange and Financial Services professions;
 • To center attention on the skills and knowledge required by the profession of a Finance and Investments or Financial Services expert, advisor or manager and to help students acquire knowledge and develop skills in this respect in a systematic way;
 • To assist the students in developing leadership capabilities which can be used in reaching innovative and optimal solutions to problems of Business in general, and especially in Finance and Investments, by keeping high ethical standards in place.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Upon successful completion of the program the students should be able to:

 1. Demonstrate their ability to communicate effectively and creatively in business situations through speaking, writing, and by use of electronic media and computerized systems with proper application of statistical packages, models and financial mathematics, where appropriate.
 2. Demonstrate awareness and capability of analysis of environmental (economic, financial, social, political, legal, and ethical) trends, including financial innovation, and their impact on entrepreneurial businesses, corporations and various investments.
 3. Describe the application of manual and computer-based quantitative and qualitative tools and methodologies in identifying and solving problems and making decisions in diverse finance and investments situations.
 4. Critically evaluate and apply concepts, techniques, strategies, and theories from finance, investments and behaviour of financial markets & institutions.
 5. Demonstrate financial analysis skills in financial statements interpretation and appreciation of the limitations of financial reporting practices and procedures.
 6. Demonstrate knowledge and proper use of fundamental and modern issues in finance, investments, brokerage, insurance, and financial services, such as: risk management, actuaries, underwriting, mergers and acquisitions, regulation and compliance.
 7. Apply and simulate the major theories associated with the management of risk, such as portfolio management, asset allocation, asset pricing and the application of financial derivatives to practical problems, of investment decisions, various insurance practices and models.
 8. Describe the relationship between financial theory and empirical testing and develop the ability to analyze empirical evidence through research studies and real case assignment applications.
 9. Explain the factors influencing the investment behavior and opportunities of private individuals investing in bond, equity, financial derivative markets, pension funds, hedge funds, ETFs, insurance industry etc.
 10. Demonstrate their ability to build teams and work effectively within them in the finance sector.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Nίκος Σάββα

Πρόγραμμα Σπουδών: Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις (Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μού έδωσε την ευκαιρία να φοιτήσω σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του επιχειρηματικού τομέα, στο Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις. Πέραν από τη Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο Τομέας των  χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ένας αναπτυσσόμενος και πολλά υποσχόμενος κλάδος για απασχόληση, δεδομένων των μεταρρυθμίσεων που τυγχάνει ο τομέας στην Κύπρο και παγκόσμια. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους φοιτητές τα αναγκαία εφόδια για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία στο χώρο των επιχειρήσεων, των χρηματοδοτήσεων, των επενδύσεων, των ασφαλειών και των οικονομικών υπηρεσιών. Είναι ένα πρόγραμμα με πολλές προκλήσεις και προοπτικές, προσφέροντας μεγάλες ευκαιρίες για απασχόληση και πολύ καλές απολαβές.

 

Δεξιότητες

 • Αναλυτικές & αριθμητικές ικανότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Γνώση λογιστικών συστημάτων και χρηματοοικονομικών βάσεων δεδομένων (Bloomberg, Thomson Reuters etc)
 • Επικοινωνιακές ικανότητες

 

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Χρηματοοικονομικός
 • Επενδυτικός
 • Λογιστικός / ελεγκτικός
 • Τραπεζικός
 • Ασφαλιστικά
 • Κτηματομεσιτικά

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Λειτουργός Χρηματοδότησης
 • Οικονομικός Σύμβουλος
 • Ασφαλιστικός Σύμβουλος
 • Οικονομικός αναλυτής
 • Τραπεζικός

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Το επαγγελματικό πιστοποιητικό CFA μπορεί να κάνει το βιογραφικό σας πολύ ανταγωνιστικό εφόσον θεωρείται πολύ καλό προσόν στον συγκεκριμένο τομέα. Επιπρόσθετα η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον τομέα αυτό ενδυναμώνει το προσωπικό σας επαγγελματικό προφίλ αυξάνοντας τις πιθανότητες εργοδότησης.
 • Επιπρόσθετα επαγγελματικά πιστοποιητικά από το Chartered Institute of Securities & Investment αποτελούν εχέγγυα μιας πολύ υποσχόμενης καριέρας στον τομέα των επενδύσεων
 • Απόφοιτοι του συγκεκριμένου τομέα που αποφασίζουν να ακολουθήσουν επαγγελματική πορεία στα τραπεζικά μπορούν να γίνουν περιζήτητοι υποψήφιοι στην αγορά εργασίας με την απόκτηση του επαγγελματικού πιστοποιητικού του  Chartered Banker.
 • Για σταδιοδρομία σε ασφαλιστικούς οργανισμούς απόφοιτοι του πτυχίου μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματικά πιστοποιητικά από το Chartered Insurance Institute
 • Απόφοιτοι του κλάδου Χρηματοοικονομικών έχουν επίσης την επιλογή να ακολουθήσουν μια επαγγελματική πορεία στη Λογιστική. Επιθυμητό προσόν στον τομέα αυτό είναι  και το ACCA/ACA

 

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου των Χρηματοοικονομικών είναι:

 

 • Abacus Ltd
 • AC Nielsen
 • Alico AIG Life
 • Antony Ashioties & Co
 • Aspen Trust
 • Atlantis Consulting
 • BKR Damianou & Partners
 • Ernst & Young (Cyprus)
 • FBME BANK LTD (Federal Bank of the Middle East Ltd)
 • Infocredit Group
 • Island Oil Ltd
 • KPMG
 • Liberty Life Insurance Company
 • PriceWaterhouseCoopers Ltd.
 • TFI Markets
 • Thomson Reuters

 

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα