Διοίκηση Επιχειρήσεων – Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Υδρογονανθράκων) (4 Χρόνια, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του προγράμματος 'Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Υδρογονανθράκων)' θα μπορούν να ασχοληθούν ορθολογιστικά, με θέματα οικονομικά και διοικητικά που αφορούν τους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας πετρελαίων και του φυσικού αερίου όπως και στην αξιολόγηση των ρυθμιστικών συστημάτων στον τομέα της ενέργειας.  Επιπρόσθετα, θα μπορούν να ασχοληθούν με την ανάλυση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών θεμάτων και κανονισμών, με ειδική αναφορά στις κλιματικές αλλαγές και στη διαχείριση και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να αναζητήσουν θέσεις εργασίας σε πολυεθνικές εταιρίες που ειδικεύονται στους τομείς ενέργειας, σε δημόσιους και ημικρατικούς οργανισμούς που σχετίζονται με συναφείς τομείς, σε εταιρείες που ασχολούνται με τη διαχείριση δράσεων για την εμπορία της ενέργειας και σε οργανισμούς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Υδρογονανθράκων)» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 24 42
Μαθήματα Κορμού 45 77
Μαθήματα Ειδίκευσης 51 105
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 16
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 129 240


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 24 Π. Μονάδες 42 ECTS
Αγγλικά και Επικοινωνία 9 16
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COM101 Public Speaking 3 5
ENB220 Writing for Business Studies 3 6
ENB225 Business Communication in English 3 5
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες2 9 16
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
N/A Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Ιστορία ή Πολιτικές Επιστήμες 9 16
Μαθηματικά 3 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MAT115 Στατιστική I 3 5
Πληροφορική 3 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
CSC190 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Εφαρμογές 3 5


Μαθήματα Κορμού 45 Π. Μονάδες 77 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ACC112 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 5
ACC113 Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική 3 5
BUS101 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 5
BUS111 Πεπερασμένα Μαθηματικά 3 5
BUS195 Λογισμός και Εφαρμογές στη Διοίκηση 3 5
BUS201 Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 3 5
BUS360 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3 5
BUS401 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 3 6
ECO101 Αρχές της Μικροοικονομίας 3 5
ECO102 Αρχές της Μακροοικονομίας 3 5
FIN101 Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 3 6
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 3 5
MAR101 Εισαγωγή στο Marketing 3 5
MGT101 Αρχές Διεύθυνσης (Management) 3 5
MGT205 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 3 5


Μαθήματα Ειδίκευσης 51 Π. Μονάδες 105 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BUS215 Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση 3 6
BUS411 Διπλωματική εργασία 7 10
Major Electives

(Students select the courses from the list below)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
OGM160 Oil and Gas Upstream and Downstream Management 3 6
OGM210 Oil and Gas Economics 3 6
OGM220 Oil and Gas Law 3 6
OGM230 Introduction to Petroleum Geology 3 6
OGM240 Health and Safety Management 3 6
OGM250 Renewable Energy Technologies 3 6
OGM255 Petroleum Economics, Asset and Risk Management 3 6
OGM260 Renewable Energies & Sustainable Development 3 6
OGM315 Oil and Gas Markets 3 6
OGM320 Oil and Gas Contract Law 3 6
OGM330 Oil and Gas Management Accounting 3 6
OGM345 Energy Transportation and Logistics 3 6
OGM350 International Oil and Gas Accounting 3 6
OGM355 Environmental Aspects of Oil and Gas Law 3 6
OGM365 Introduction to Petroleum Production Processes 3 6
OGM370 Energy Policy and the Environment 3 6
OGM415 Internship 3 6
OGM420 Strategic Operations Management: Oil and Gas 3 6
OGM430 Independent study in Oil and Gas Management 3 6
OGM435 Special Topics in Oil and Gas Management 3 6
OGM440 Strategic analyses of the Energy Sector 3 6
OGM445 The Science of Fossil Fuels 3 6


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 Π. Μονάδες 16 ECTS • Students who do not meet the level of English for the course COM101 can alternatively register in the course COM100 – Fundamentals of Speech.
 • No more than two courses can be taken from a discipline unless otherwise specified.

 


 

 

 

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

 

 

 

Συγκεκριμένοι Στόχοι

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Upon successful completion of this program, the students should be able to:

 1. Demonstrate their ability to communicate effectively in business through speaking, writing, and electronic means
 2. Demonstrate their ability to build teams and work effectively within them.
 3. Demonstrate awareness and capability of analysis of environmental (economic, social, political, legal, and ethical) trends and their impact on individuals and businesses.
 4. Describe the application of manual and computer –based quantitative and qualitative tools and methodologies in identifying and solving problems and making decisions in business situations.
 5. Critically evaluate and apply concepts, techniques, strategies, and theories from any appropriate discipline in business contexts.
 6. Display knowledge and understanding in the area of energy management, oil and gas accounting and operations management.
 7. Critically evaluate basic science concepts and principles relating to petroleum geochemistry and geology, energy technologies, oil and gas technologies and exhibit fundamental knowledge on health and safety issues.
 8. Display knowledge and understanding in the area of law relating to oil and gas, contract law and negotiations and legal environment issues.
 9. Demonstrate the capability to analyse and evaluate the economics of energy, oil and gas industry.
 10. Demonstrate the capability to critically  analyse and evaluate current environmental topics and regulations including climate change, renewable resources and sustainability.
 11. Demonstrate the ability to collect all relevant information to plan and implement a major independent project.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματος ασχολούνται ορθολογιστικά, με θέματα οικονομικά και διοικητικά που αφορούν τους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, πετρελαίων και του φυσικού αερίου όπως και στην αξιολόγηση των ρυθμιστικών συστημάτων στον τομέα της ενέργειας. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να ασχοληθούν με την ανάλυση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών θεμάτων και κανονισμών, με ειδική αναφορά στις κλιματικές αλλαγές και στη διαχείριση και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

 

Δεξιότητες

 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα
 • Οργάνωση
 • Υψηλό αισθητήριο ασφαλείας

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα
 • Μη Κερδοσκοπικό Τομέα
 • Ερευνητικό

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Διαχείριση ποιότητας αέρα
 • Διαχείριση ποιότητας νερού
 • Διοίκηση περιβάλλοντος και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Επιστημονικός ερευνητής

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην ανώτατη εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα.

 

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι φοιτητές του κλάδου Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων  μπορούν να απασχοληθούν για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε τομείς και οργανισμούς άμεσα συνδεδεμένους με το αντικείμενο σπουδών τους. Λόγω της πρόσφατης ανάγκης για δημιουργία θέσεων εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα, φοιτητές που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του ΕΠΚ θα πρέπει να συμβουλευτούν το Κέντρο Καριέρας στο 22713000.

 

 

 Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα