Γραφικές Τέχνες (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Ο γραφίστας ασχολείται με τη μελέτη, τη διαμόρφωση και γενικότερα την αισθητική επιμέλεια κάθε είδους εκτυπωτικής εργασίας.  Δημιουργεί τα πρότυπα εικαστικών έργων που προορίζονται για εκτύπωση και αναπαραγωγή στο χώρο των εντύπων, της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών.  Αρχικά συλλαμβάνει μια ιδέα και την μετατρέπει σε εικόνα.  Η εικόνα αυτή μπορεί να συνοδεύει μια διαφήμιση (σε έντυπο ή στην τηλεόραση), μπορεί να είναι ένα σχέδιο σε κομμάτι ύφασμα, ή ένα σήμα.  Αναλαμβάνει τη δημιουργία και την επιμέλεια της παραγωγής ποικίλων εντύπων, όπως κάρτες, επιστολόχαρτα, φακέλους, εξώφυλλα και αφίσες.

 

Ο γραφίστας χρειάζεται να έχει ικανότητες στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, υπολογιστική ικανότητα, φαντασία και ανεπτυγμένο αισθητικό κριτήριο.  Η καλή επικοινωνία και η δυνατότητα να κάνει δημόσιες σχέσεις μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα χρήσιμα προσόντα.

 

«Βραβεία και Διακρίσεις φοιτητών του Προγράμματος Γραφικών Τεχνών»

Προοπτικές Εργοδότησης

Εργάζεται στην παραγωγή ή σε υπηρεσίες προβολών ή εκθέσεων διαφόρων εκδοτικών ή διαφημιστικών επιχειρήσεων, σε εκδοτικούς οίκους, σε εργαστήρια εκτυπώσεων, σε εφημερίδες και περιοδικά, στην τηλεόραση, στο θέατρο και στον κινηματογράφο.  Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να διατηρεί εργαστήριο γραφικών τεχνών.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Γραφικές Τέχνες» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Πρώτου Χρόνου 30 60
Μαθήματα Δεύτερου Χρόνου 30 60
Μαθήματα Τρίτου Χρόνου 30 60
Μαθήματα Τέταρτου Χρόνου 30 60
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 120 240


Μαθήματα Πρώτου Χρόνου 30 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πρώτο Τετράμηνο 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENA102 English for Art and Design III 3 6
GRA100 Βασικές Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Τέχνες 3 6
GRA122 Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ιδεών 3 6
GRA181 Αρχές Σχεδιασμού και Σύνθεσης 3 6
GRA191 Τεχνικές Σχεδίου 3 6
Δεύτερο Τετράμηνο 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRA120 Ιστορία Τέχνης και Πολιτισμού I 3 6
GRA195 Τυπογραφία I 3 6
GRA198 Στοιχεία Ζωγραφικής και Θεωρία Χρώματος 3 6
GRA220 Φωτογραφία Ι 3 6
N/A Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3 6


Μαθήματα Δεύτερου Χρόνου 30 Π. Μονάδες 60 ECTS
Τρίτο Τετράμηνο 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRA200 Ιστορία Τέχνης και Πολιτισμού ΙΙ 3 6
GRA203 Τυπογραφία ΙΙ 3 6
GRA212 Σχέδιο Φιγούρας και Ανατομίας 3 6
GRA243 Σχεδιαστικές Εφαρμογές στον Η/Υ 3 6
GRA245 Μάρκετινγκ για Σχεδιαστές 3 6
Τέταρτο Τετράμηνο 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRA204 Ιστορία των Γραφικών Τεχνών 3 6
GRA205 Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας 3 6
GRA206 Γραφικές Τέχνες Ι 3 6
GRA232 Τρισδιάστατος Σχεδιασμός 3 6
N/A Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3 6


Μαθήματα Τρίτου Χρόνου 30 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πέμπτο Τετράμηνο 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRA306 Τυπογραφία ΙΙΙ 3 6
GRA307 Γραφικές Τέχνες ΙΙ 3 6
GRA308 Εμπορική Εικονογράφηση 3 6
GRA309 Σχεδιασμός Ψηφιακών Τρισδιάστατων (3Δ) Μοντέλων 3 6
GRA331 Οπτική Επικοινωνία 3 6
Έκτο Τετράμηνο 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRA322 Σχεδιασμός Εντύπου Ι 3 6
GRA323 Σχεδιασμός Συσκευασίας 3 6
GRA325 Μέθοδοι Έρευνας και Επαγγελματικές Πρακτικές 3 6
GRA332 Τεχνικές Ψηφιακών Μέσων 3 6
GRA341 Εφαρμογές και Προετοιμασία Τυπώματος 3 6


Μαθήματα Τέταρτου Χρόνου 30 Π. Μονάδες 60 ECTS
Έβδομο Τετράμηνο 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRA400 Κινούμενα Γραφικά Ι 3 6
GRA401 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Ι 3 6
GRA413 Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ 3 6
GRA450 Πτυχιακή Εργασία 3 6
N/A Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης 3 6
Όγδοο Τετράμηνο 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRA404 Πρακτική Άσκηση 3 6
N/A Μάθημα Επιλογής* 3 6
N/A Μάθημα Επιλογής* 3 6
N/A Μάθημα Επιλογής* 3 6
N/A Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3 6
Major Electives 12 24

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν τέσσερα (4) μαθήματα από μία (1) από τις δύο ακόλουθες Κατευθύνσεις.

Ο/η φοιτητής/τρια που δεν επιθυμεί να επιλέξει τέσσερα (4) μαθήματα από μία (1) Κατεύθυνση, αλλά επιθυμεί να επιλέξει μαθήματα και από την άλλη Κατεύθυνση, δύναται να το πράξει με τη συναίνεση του/της ακαδημαϊκού/ής του/της συμβούλου.

Κατεύθυνση Κινούμενων Γραφικών 12 24
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRA340 Σύγχρονα Θέματα Τέχνης 3 6
GRA407 Θεωρία και Σχεδιασμός Κόμικς 3 6
GRA408 Τρισδιάστατα (3D) Κινούμενα Σχέδια 3 6
GRA411 Ήχος και κίνηση 3 6
GRA412 Σχεδιασμός και Τεχνολογίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 3 6
GRA414 Κινούμενα Γραφικά ΙΙ 3 6
GRA420 Φωτογραφία ΙΙ 3 6
Κατεύθυνση Έντυπης και Ψηφιακής Επικοινωνίας 12 24
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRA340 Σύγχρονα Θέματα Τέχνης 3 6
GRA402 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας ΙΙ 3 6
GRA406 Σύγχρονα Θέματα στις Γραφικές Τέχνες 3 6
GRA407 Θεωρία και Σχεδιασμός Κόμικς 3 6
GRA412 Σχεδιασμός και Τεχνολογίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 3 6
GRA420 Φωτογραφία ΙΙ 3 6
GRA422 Σχεδιασμός Εντύπου ΙΙ 3 6Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στα ακόλουθα:

 • Στην ανάπτυξη της ικανότητας του/της φοιτητή/τριας να σκέφτεται, να γράφει και να μιλά αποτελεσματικά και δημιουργικά.
 • Στην ανάπτυξη εκτίμησης και σεβασμού απέναντι σε κοινωνικές και ηθικές αξίες, ως το βασικό κριτήριο για τη θεμελίωση επιτυχημένων σχέσεων του ατόμου με τους άλλους και της αναγνώρισης των ευθυνών του προς την κοινότητα και τη χώρα.
 • Στην ανάπτυξη των αναλυτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του/της φοιτητή/τριας, καθώς και της ικανότητας λήψης αποφάσεων, που σε συνδυασμό με το αίσθημα αυτονομίας, υπευθυνότητας, ακεραιότητας και αυτογνωσίας, προωθούν την επίτευξη προσωπικών στόχων και την συνεισφορά στην κοινωνία.
 • Στη διεύρυνση της προοπτικής του/της φοιτητή/τριας μέσω των γενικών απαιτήσεων του κλάδου σπουδών, αλλά και στην παροχή επαρκούς εξειδίκευσης, καλύπτοντας έτσι τις βασικές επαγγελματικές απαιτήσεις για μία πετυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο των γραφικών τεχνών.
 • Στην προσφορά των γνώσεων και των δεξιοτήτων, καθώς και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.

 

 

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στα ακόλουθα:

 • Να αναπτύξει τη δημιουργικότητα των φοιτητών/τριών, καθώς και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για ένα επαγγελματικό πρότυπο εργασίας και για την επιτυχή απασχόληση στο χώρο των γραφικών.
 • Να εισαγάγει και να αναπτύξει τις απαιτούμενες επαγγελματικές συμπεριφορές και πρακτικές, προσφέροντας στους/στις φοιτητές/τριες επίγνωση των προσωπικών τους δυνατοτήτων, καθώς και κατανόηση της ευθύνης που έχουν απέναντι στους άλλους.
 • Να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες γνώση των κοινωνικών και θεωρητικών πλαισίων που έχουν επηρεάσει ιστορικά τις γραφικές τέχνες, καθώς και πώς αυτά μπορούν να συνδεθούν με καθημερινές λύσεις σχεδιαστικών προβλημάτων.
 • Να αναπτύξει στους/στις φοιτητές/τριες οπτικές και άλλες επικοινωνιακές δεξιότητες, προσφέροντας τους την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στην πολυποίκιλη φύση του επαγγέλματος.
 • Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες σε σχέση με την πολιτιστική, κοινωνική και εμπορική διάσταση των γραφικών τεχνών, προσφέροντας τους έτσι τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις εξειδικευμένες τους γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καθώς και σε συγκεκριμένες κοινοτικές και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Να αναπτύξει στους/στις φοιτητές/τριες στάσεις και δεξιότητες για περαιτέρω εξειδίκευση στις γραφικές τέχνες ή σε συναφείς κλάδους. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος,  οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Διακρίνουν το φιλοσοφικό, ιστορικό και κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο των γραφικών τεχνών.
 • Διακρίνουν και να εφαρμόζουν επιδέξια τα στοιχεία και τις αρχές του οπτικού σχεδιασμού.
 • Εφαρμόζουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε ένα ευρύ φάσμα πολυμέσων, όπως η τυπογραφία (print based design), τα διαδραστικά μέσα (interactive media), ο τρισδιάστατος σχεδιασμός (3D design) και τα κινούμενα γραφικά (motion design).
 • Εφαρμόζουν αρχές αισθητικής καθώς και φορμαλιστικά στοιχεία στις πρακτικές εφαρμογές τους.
 • Χρησιμοποιούν αρχές σχεδιασμού και πρακτικές για να δημιουργήσουν οπτικοακουστικά έργα, τα οποία μεταδίδουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα σε ένα στοχευμένο κοινό.
 • Χρησιμοποιούν την εις βάθος γνώση λογισμικών προγραμμάτων και διαφόρων τεχνικών, σε συνδυασμό με την κριτική σκέψη και καινοτόμες προσεγγίσεις, για την αντιμετώπιση διαφόρων σχεδιαστικών προβλημάτων.
 • Χρησιμοποιούν διάφορα λογισμικά προγράμματα κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, καθώς και να ενημερώνονται συνεχώς, σε σχέση με τα λογισμικά σχεδιασμού.
 • Ενσωματώνουν τη θεωρητική και πρακτική τους γνώση στην επαγγελματική τους πρακτική στο χώρο των γραφικών τεχνών.
 • Παρουσιάζουν και αναλύουν αποτελεσματικά τις ιδέες, τα έργα και τις δυνατότητες τους ως γραφίστες σε υποψήφιους πελάτες.
 • Προσεγγίζουν και παρουσιάζουν σχεδιαστικές λύσεις που να τις χαρακτηρίζει ένα αυθεντικό και προσωπικό στυλ, το οποίο αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα τους.
 • Διακρίνουν και κατανοούν το ρόλο και τη θέση που κατέχουν οι καλλιτέχνες και οι γραφίστες στη σημερινή πραγματικότητα, συμβάλλοντας δημιουργικά στον εν λόγω τομέα.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Chrissie Michael

Πρόγραμμα Σπουδών: Γραφικές Τέχνες (Πτυχίο)

Year of Graduation: June 2008

Working as: Freelance graphic designer

“My experience at European University Cyprus changed my life as I was introduced to the tools I needed in order to become the designer that I am today. I also had the pleasure of making international Περισσότερα

Maria Hadjinicolaou

Πρόγραμμα Σπουδών: Γραφικές Τέχνες (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2010

Working as: Freelance graphic designer, Family Business

“I am currently working for our family business, and as a freelance graphic designer which has proved to be an exciting challenge. Through my years studying at EUC, I developed the confidence, skills Περισσότερα

Βικτώρια Κωνσταντίνου

Πρόγραμμα Σπουδών: Γραφικές Τέχνες (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2011

Working as: Freelance γραφίστρια, Ιδιωτική Επιχείρηση

Το ΕΠΚ ήταν κάτι περισσότερο από εμπειρία για μένα, ήταν ένα μάθημα ζωής. Είχα την ευκαιρία να διδαχθώ από ανθρώπους ταλαντούχους και καταξιωμένους στον χώρο της γραφιστικής τέχνης. Έλαβα γνώσεις οι Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο γραφίστας ασχολείται με την μελέτη, τη διαμόρφωση και γενικότερα την αισθητική επιμέλεια κάθε είδους εκτυπωτικής εργασίας. Δημιουργεί πρότυπα εικαστικών έργων που προορίζονται για εκτύπωση και αναπαραγωγή στο χώρο των εντύπων, της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών. Αρχικά συλλαμβάνει μια ιδέα και την μετατρέπει σε εικόνα. Η εικόνα αυτή μπορεί να συνοδεύει μια διαφήμιση (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή), μπορεί ναι είναι ένα σχέδιο σε κομμάτι ύφασμα, ή ένα σήμα. Αναλαμβάνει τη δημιουργία και την επιμέλεια της παραγωγής ποικίλων εντύπων, όπως κάρτες, επιστολόχαρτα, φακέλους, εξώφυλλα και αφίσες.

 

Δεξιότητες

 • Δημιουργικότητα
 • Οργάνωση & Αποδοτικότητα
 • Κριτική Σκέψη
 • Υπομονή
 • Τεχνικές ικανότητες
 • Φαντασία
 • Υπολογιστικές ικανότητες
 • Αισθητική
 • Επικοινωνιακές

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Διαφημιστικός
 • Εκδοτικός
 • ΜΜΕ
 • Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Κινουμένων σχεδίων
 • Ψυχαγωγικός
 • Κοινωνικά δίχτυα

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Γραφίστας
 • Σχεδιαστής σε Βιομηχανία
 • Σχεδιαστής Συσκευασιών
 • Σχεδιαστής Κινουμένων Σχεδίων
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Οργανισμοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου Γραφικών Τεχνών είναι:

 

 • Gnomi ltd.
 • GrantXpert Consulting Ltd
 • Pancyprian Volunteerism Coordinative Council
 • Penta Marketing Art
 • Olympion High School
 • TFI Markets
 • Zebra Consultants Ltd

 

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα