Δημοτική Εκπαίδευση (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα “Δημοτική Εκπαίδευση” είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει μια ουσιαστική βάση για τη θεωρία και την πρακτική της διδασκαλίας των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές ηλικίας από έξι έως δώδεκα ετών. Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές εκτενή γνώση για τους τρόπους μάθησης των παιδιών, καθώς και μια σαφή κατανόηση των σημερινών απαιτήσεων του εθνικού αναλυτικού προγράμματος. Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων μαθήματος, την αξιολόγηση της προόδου των παιδιών, καθώς και τον προσδιορισμό του κατάλληλου συνδυασμού πόρων και διδακτικών βοηθημάτων που ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Το πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, στο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τους τομείς που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, για παράδειγμα την τέχνη, τη μουσική, τον αθλητισμό, τη γλώσσα, την ειδική αγωγή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναλάβουν και να υποστηρίξουν ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων ως επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά.

Προοπτικές Εργοδότησης

Ιδιωτικά ή Δημόσια Δημοτικά Σχολεία, Ιδιαίτερα Μαθήματα, Φροντίδα Παιδιών.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές του προγράμματος «Δημοτική Εκπαίδευση» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Επιστήμες της Αγωγής και Ψυχολογία 42 81
Διδακτική Μεθοδολογία και Σχολική Εμπειρία 66 110
Μαθήματα Περιεχομένου 15 26
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 12 23
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 135 240


Επιστήμες της Αγωγής και Ψυχολογία 42 Π. Μονάδες 81 ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 30 61
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG101 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 3 6
EDG199 Εκπαιδευτική Έρευνα 3 5
EDG200 Διά Βίου Μάθηση 3 5
EDG207 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 3 6
EDG208 Ιστορία της Εκπαίδευσης 3 6
EDG307 Ειδική & Ενιαία Εκπαίδευση 3 6
EDG309 Φιλοσοφία της Παιδείας 3 6
EDG450 Πτυχιακή Εργασία Ι: Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Εκπαίδευση 3 10
PSY254 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 6
PSY360 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 5
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 12 20
Ψυχολογίας 3 5

(επιλογή ενός από τα πιο κάτω μαθήματα)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PSY213 Κοινωνική Ψυχολογία 3 6
PSY312 Ψυχολογία της Γλώσσας 3 6
PSY340 Θεωρίες Μάθησης 3 6
Επιστήμες της Αγωγής1 9 15

(επιλογή τριών από τα πιο κάτω μαθήματα)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG317 Συναισθηματική Αγωγή 3 5
EDG321 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 3 5
EDG398 Δημιουργική Μάθηση και Παιχνίδι για Μικρά Παιδιά 3 5
EDG400 Διοίκηση Σχολικής Μονάδας και Εκπαίδευσης 3 5
EDG402 Ανάπτυξη Προγραμμάτων 3 5
EDG403 Συγκριτική Παιδαγωγική 3 5
EDG404 Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Θέματα 3 5
EDG407 Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 3 5
EDG451 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ: Προχωρημένες Μέθοδοι Έρευνας 3 5


Διδακτική Μεθοδολογία και Σχολική Εμπειρία 66 Π. Μονάδες 110 ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 51 85
Διδακτική Μεθοδολογία 36 62
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG110 Διδακτική Μεθοδολογία 3 6
EDG209 Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος 3 6
EDG215 Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή 3 5
EDG220 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκπαιδευτική Τεχνολογία 3 5
EDG232 Διδακτική των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
EDG242 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
EDG252 Μουσική και Διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
EDG262 Τέχνη και Αισθητική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
EDG267 Φυσική Αγωγή και Διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
EDG272 Γεωγραφία και Διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
EDG273 Ιστορία και Διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
EDG275 Θρησκευτική και Ηθική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
Σχολική Εμπειρία2 15 23
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG281 Σχολική Εμπειρία I 3 5
EDG391 Σχολική Εμπειρία II 6 8
EDG406 Σχολική Εμπειρία III 6 10
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 6 10
Διδακτική Μεθοδολογία 9 15

Επιλογή τριών από τα πιο κάτω μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG217 Διδακτική Δεύτερης Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
EDG218 Παιδική Λογοτεχνία και Διδακτική 3 5
EDG249 Περιβαλλοντική Αγωγή 3 5
EDG264 Σχεδιασμός και Τεχνολογία στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
EDG269 Αγωγή Υγείας και Οικιακή Οικονομία στο Δημοτικό Σχολείο 3 5
Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης3 6 10

Οι φοιτητές επιλέγουν δύο μαθήματα από Κατεύθυνση της επιλογής τους3

Κατεύθυνση Γλώσσας και Γραμματισμού 6 10
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG219 Γλώσσα, Γραμματισμοί και Διαθεματικότητα 3 5
EDG222 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στή Διδασκαλία Γλώσσας & Γραμματισμού 3 5
EDG397 Διγλωσσία στην Εκπαίδευση 3 5
Κατεύθυνση Μαθηματικού Γραμματισμού 6 10
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG234 Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας στην Διδασκαλία των Μαθηματικών 3 5
EDG235 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Λύσης Προβλήματος, Μοντελοποίησης και Διερεύνησης 3 5
N/A Μάθημα από το αντίστοιχο πτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου 3 5
Κατεύθυνση Ειδικής (Ενιαίας) Εκπαίδευσης 6 10
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG311 Διαφοροποίηση στην Ενιαία Εκπαίδευση 3 5
EDG312 Διαχείριση Συμπεριφοράς Παιδιού 3 5
EDG313 Εξειδικευμένα Θέματα Ειδικής / Ενιαίας Εκπαίδευσης 3 5
Κατεύθυνση Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας 6 10
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG234 Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας στην Διδασκαλία των Μαθηματικών 3 5
EDG236 Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία και Μάθηση 3 5
EDG237 Μάθηση Μέσω Φορητών Συσκευών και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Εφαρμογών 3 5
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Ηγεσίας 6 10
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG412 Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας 3 5
EDG413 Εκπαιδευτική Πολιτική 3 5
EDG415 Σχολική Ηγεσία 3 5
Κατεύθυνση Τέχνης/Εικαστικής Αγωγής* 6 10
Κατεύθυνση Μουσικής/Μουσικής Αγωγής* 6 10
Κατεύθυνση Φυσικής Αγωγής/Αθλητισμού* 6 10


Μαθήματα Περιεχομένου 15 Π. Μονάδες 26 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG141 Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών 3 5
EDG239 Εισαγωγή στον Επιστημονικό Γραμματισμό: Φυσικά και Χημικά Φαινόμενα και Μεταβολές 3 5
MAG115 Στατιστική Ι 3 5
MGG220 Νεοελληνική Γλώσσα Ι 3 6
MGG331 Θέματα Διδασκαλίας της Δομής της Ελληνικής Γλώσσας 3 5


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 12 Π. Μονάδες 23 ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 3 6
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EUC101 Ακαδημαϊκές Δεξιότητες 3 6
Επιλεγόμενα Μαθήματα 9 17
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
N/A Μαθήματα Επιλογής Αγγλικών4 6 12
N/A Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής/Γενικής Μόρφωσης5 3 5* Από αντίστοιχο πτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου.

1 Ως Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής Επιστημών της Αγωγής μπορεί να θεωρηθούν και όλα τα μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης. Εξαιρούνται μαθήματα από άλλα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου.

2 Ο/η φοιτητής/τρια για να εγγραφεί στο μάθημα EDG391: Σχολική Εμπειρία ΙΙ, χρειάζεται να έχει GPA τουλάχιστον 1.85. επίσης, για να εγγραφεί στο μάθημα EDG406: Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ, χρειάζεται να έχει GPA τουλάχιστον 2.00.

3 Ο/η φοιτητής/τρια που δεν επιθυμεί να επιλέξει μαθήματα από τις Κατευθύνσεις, αλλά επιθυμεί να επιλέξει μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα «Νηπιαγωγικά», δύναται να το πράξει με τη συναίνεση του/της ακαδημαϊκού του/της συμβούλου.

4 Τα δύο μαθήματα αγγλικών επιλέγονται μετά από δοκίμιο διαπίστωσης του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας του/της φοιτητή/τριας. Σε περίπτωση που το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας ισοδυναμεί με επιτυχή συμπλήρωση του επιπέδου ENG102 του Πανεπιστημίου (το οποίο αντιστοιχεί στο ΕΝΕ102 του προπτυχιακού προγράμματος «Δημοτική Εκπαίδευση»), τότε τα εναπομείναντα μαθήματα επιλογής Αγγλικών δύνανται να αντικατασταθούν με Μαθήματα Επιλογής Γενικής Εκπαίδευσης (μαθήματα από πρόγραμμα σπουδών εκτός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Δημοτική Εκπαίδευση») ή με τη σύμφωνη γνώμη του ακαδημαϊκού συμβούλου με Επιλεγόμενα Μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Δημοτική Εκπαίδευση».

5 Οποιοδήποτε μάθημα από πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, εκτός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Δημοτική Εκπαίδευση».


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Ο κλάδος στοχεύει στα ακόλουθα:

 •  Στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου προγράμματος σπουδών, για τα παιδαγωγικά – δημοτική εκπαίδευση.
 •  Στην προσφορά σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα επιτρέψουν στους/στις φοιτητές/τριες να διδάξουν αποτελεσματικά σε δημοτικά σχολεία, αλλά και σε άλλα πλαίσια τόσο τυπικής εκπαίδευσης όσο και μη τυπικής εκπαίδευσης.
 •  Στην ενίσχυση των πιθανοτήτων εργοδότησης και ανέλιξης των αποφοίτων του προγράμματος μέσα από την προσφορά σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων, που να διευκολύνουν την κινητικότητα και την συμμετοχή στην κυπριακή και διεθνή αγορά εργασίας.
 •  Στην ανάπτυξη στάσεων και διδακτικών στρατηγικών που θα επιτρέψουν στους/στις φοιτητές/τριες να συμβάλουν στην  ανατροπή κοινωνικών ανισοτήτων.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Ο Κλάδος στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Στην προσφορά γνώσεων στους/στις φοιτητές/τριες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και την ανάπτυξη του παιδιού και στην οικοδόμηση γνώσεων και δεξιοτήτων, για την υποβοήθηση και ενίσχυση της αναπτυξιακής του πορείας.
 • Στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών, έτσι ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του δημοτικού σχολείου.
 • Στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών.  ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του δημοτικού σχολείου.
 • Στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών, ώστε να εκτελούν οποιαδήποτε καθήκοντα τους ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών/τριών, του δημοτικού ή της εκπαίδευσης.
 • Στη θεμελίωση των βάσεων, ώστε προοδευτικά οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν τις δικές τους θεωρήσεις αξιών σε σχέση με παιδαγωγικές αξίες και ρεύματα.
 • Στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για αναβάθμιση της διδασκαλίας και μάθησης.
 • Στην ανάπτυξη στάσεων και διδακτικών στρατηγικών για ανατροπή κοινωνικών ανισοτήτων.
 • Στην προσφορά ισχυρού ακαδημαϊκού υπόβαθρου σε φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδές στο χώρο της εκπαίδευσης.
 • Στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την αγορά εργασίας, οι οποίες να προωθούν την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων του προγράμματος.
 • Στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών/τριών του προγράμματος στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος,  οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:

 • αξιολογούν και επαναπροσδιορίζουν με διαλεκτικό και αναστοχαστικό τρόπο την επαγγελματική τους ταυτότητα.
 • αντιμετωπίζουν την καθημερινή πρακτική ως εκπαιδευτικοί ερευνητές/τριες, στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης και να είναι σε θέση να:
  • αξιολογούν και συζητούν γενικότερα και ειδικότερα θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής στη δημοτική εκπαίδευση.
  • συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα από την πρακτική τους.
  • εντοπίζουν θέματα / προβλήματα και να εφαρμόζουν σχέδια δράσης, προς επίλυση και βελτίωση της πρακτικής τους.
  • αντιμετωπίζουν την πρακτική τους με στοχαστικοκριτικό τρόπο.
 • είναι επιστημονικά καταρτισμένοι/ες σε θέματα σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάγνωσης εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να:
  • αξιολογούν πορίσματα ερευνών που διατίθενται στο σχολείο ή άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια, αναγιγνώσκοντάς τα κριτικά.
  • αναπτύσσουν και εφαρμόζουν σχέδια εκπαιδευτικής έρευνας, επιλέγοντας κατάλληλες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων (ποσοτικές ή/και ποιοτικές), ανάλογα με τους ερευνητικούς στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί.
    
 • έχουν εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τάσεις στη συζήτηση θεμελιωδών ζητημάτων της παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και των διαφόρων επιστημών της αγωγής ειδικότερα, έχοντας επίγνωση των ιστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, και ψυχολογικών διαστάσεων της αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να:
  • συνειδητοποιούν και να αξιολογούν την επίδραση ιστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, και ψυχολογικών ζητημάτων στην καθημερινή τους πρακτική.
  • συνειδητοποιούν και να αξιολογούν την επίδραση ιστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών, και ψυχολογικών ζητημάτων στην εισαγωγή καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα και στην καθημερινή τους πρακτική ειδικότερα.
  • καταγράφουν, εξηγούν και συζητούν τα βασικά χαρακτηριστικά και αρχές των επικρατέστερων γνωστικών και κοινωνικών θεωριών μάθησης και επικοινωνίας.
  • επισημαίνουν τις φιλοσοφικές και επιστημολογικές αρχές και θεωρίες στις οποίες στηρίζεται η σύγχρονη μάθηση και διδασκαλία.
    
 • οικοδομήσουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που στο σύνολό τους να ενισχύουν τη διδακτική και παιδαγωγική τους επάρκεια στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος του δημοτικού σχολείου, αλλά και τη γενικότερη επαγγελματική τους επάρκεια, σε ποικιλία εκπαιδευτικών συγκειμένων / πλαισίων, ώστε να:
  • αναπτύσσουν ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος και να τα εφαρμόζουν με παιδαγωγική ευαισθησία και ευελιξία.
  • εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που προωθούν την διερευνητική και βιωματική μάθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, όλων των κοινωνικών ομάδων μαθητών/τριών, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, αναπηρίας, φύλου, πολιτισμικής ταυτότητας και ηλικίας.
  • διαφοροποιούν τη διδασκαλία και το διδακτικό τους υλικό, με τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες τάξεων μικτής ικανότητας.
  • διδάσκουν σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος του δημοτικού σχολείου, έχοντας επίγνωση των σύγχρονων επιστημολογικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν σε καθένα από αυτά.
  • εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για αναβάθμιση της διδασκαλίας και μάθησης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.
  • αναγνωρίζουν και αξιοποιούν διδακτικά τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, στα πλαίσια της προώθησης της διεπιστημονικής – διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.
  • να αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν προγράμματα σε διάφορες περιοχές του αναλυτικού προγράμματος, με ερευνητική προοπτική.
  • να προβαίνουν σε κριτική ανάλυση του επίσημου αναλυτικού προγράμματος που εφαρμόζεται στην Κύπρο και σε διατύπωση προτάσεων για την βελτίωσή του.
  • να συνεισφέρουν στην ευρύτερη σχολική/εκπαιδευτική ζωή του πλαισίου όπου εργάζονται, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-κοινωνίας και στην προσφορά αυθεντικών εμπειριών στα παιδιά.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Κωσταντίνος Διονυσίου

Πρόγραμμα Σπουδών: Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2012

Working as: Εκπαιδευτικός, Μέση Εκπαίδευση

Είχα την τύχη να με διδάξουν καθηγητές διεθνούς αναγνώρισης τόσο στο πτυχίο αλλά και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ειδικής και Ενιαίας εκπαίδευσης , προσφέροντας μας ένα πρόγραμμα καλά Περισσότερα

Άννα Χατζημαυρή

Πρόγραμμα Σπουδών: Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2013

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ με τη Συμβουλευτική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου σε έρευνες που έγιναν και να τις παρουσιάσω στο εξωτερικό. Εκτός από την εμπειρία Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο δάσκαλος έχει ως έργο του τη διδασκαλία των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές ηλικίας από έξι έως δώδεκα ετών. Ο δάσκαλος οργανώνει την ύλη που πρέπει να μεταδώσει στα παιδιά σε διδακτικές ενότητες, ώστε να διδαχθεί ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της επίδοσης και της εργασίας των μαθητών του, για τον προγραμματισμό και την προετοιμασία των διδασκαλιών του, καθώς και για τη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων και άλλων εργασιών των μαθητών. Ακόμη, οφείλει να εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε όλη τη διαδικασία της μάθησης, προσπαθεί να παρέχει βοήθεια στους μαθητές σε ατομική βάση και συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και στην καλλιέργεια του χαρακτήρα των μαθητών.

 

Δεξιότητες

 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Δημιουργικότητα
 • Υπομονή
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ενθουσιασμός
 • Φιλικότητα
 • Ενεργητικότητα
 • Προθυμία
 • Επιμονή και ανεκτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Οργάνωση

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Εκπαίδευση
 • Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα
 •  Έρευνα
 • Μη Κερδοσκοπικό Τομέα

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Δάσκαλος
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι φοιτητές του κλάδου της Δημοτικής Εκπαίδευσης καλούνται να συμπληρώσουν 330 ώρες Διδακτικού Χρόνου κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου Δημοτικής . Στα πλαίσια της Σχολικής τους Εμπειρίας, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον διδάσκοντας ή παρακολουθώντας τη διεξαγωγή μαθημάτων και δραστηριοτήτων με τις οποίες απασχολούνται οι μαθητές δημοτικών.

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

 

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα