Ψυχολογία (2 έτη, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό αυτό είναι ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα με την επιλογή της ειδικότητας της κλινικής ή της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τον υποψήφιο να αιτηθεί για επαγγελματική αδειοδότηση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εστιάζεται στο να προετοιμάσει τους υποψήφιους επαγγελματίες να εφαρμόζουν ψυχολογικές αξιολογήσεις, διαγνώσεις και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

 

 

Προοπτικές Εργοδότησης

Ο κάτοχος αυτού του μεταπτυχιακού διπλώματος θα μπορεί να εργαστεί στο πεδίο της ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ή/και σε κέντρα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές του προγράμματος πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν 120 ECTS και 40ECTS Πρακτικής Άσκησης.

 Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Κοινού Κορμού 33 66
Μαθήματα Ειδίκευσης 15 34
Πρακτική Άσκηση 15 40
Μεταπτυχιακή Διατριβή 12 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 75 160


Μαθήματα Κοινού Κορμού 33 Π. Μονάδες 66 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PSY600 Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων 3 6
PSY604 Ηθική και Δεοντολογία στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία 3 6
PSY605 Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς 3 6
PSY611 Θεραπευτικές Δεξιότητες στην Προπαρασκευαστική Πρακτική 3 6
PSY612 Αξιολόγηση Προσωπικότητας και Εργαστήριο 3 6
PSY613 Γνωστική και Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και Εργαστήριο I 3 6
PSY614 Πολυμεταβλητή Στατιστική & Μεθοδολογία Έρευνας 3 6
PSY616 Ψυχοδυναμικές Παρεμβάσεις 3 6
PSY617 Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων 3 6
PSY626 Ομαδική Θεραπεία 3 6
PSY627 Εισαγωγή στη Παιγνιοθεραπεία 3 6


Μαθήματα Ειδίκευσης 15 Π. Μονάδες 34 ECTS
Κλινική Ψυχολογία 15 34
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PSY618 Προχωρημένη Κλινική Ψυχοπαθολογία 3 6
PSY622 Γνωστικές-Συμπεριφοριστικές Παρεμβάσεις 3 6
PSY623 Γνωστική και Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και Εργαστήριο II 3 6
PSY628 Κλινικές δεξιότητες Διάγνωσης και Ψυχολογικής Διατύπωσης 3 6
PSY634 Εξειδικευμένα Σεμινάρια Πρακτικής Άσκησης Κλινικής Ψυχολογίας 3 10
Συμβουλευτική Ψυχολογία 15 34
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PSY646 Αναπτυξιακή Πορεία Ψυχολογικών Δυσκολιών 3 6
PSY655 Ανθρωπιστικές Παρεμβάσεις 3 6
PSY656 Προχωρημένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 3 6
PSY657 Ειδικά Θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 3 6
PSY658 Εξειδικευμένα Σεμινάρια Πρακτικής Άσκησης Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 3 10


Πρακτική Άσκηση 15 Π. Μονάδες 40 ECTS
Κλινική Ψυχολογία 15 40
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PSY683 Πρακτική Άσκηση I 7 20
PSY684 Πρακτική Άσκηση II 8 20
Συμβουλευτική Ψυχολογία 15 40
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PSY688 Πρακτική Άσκηση I 7 20
PSY689 Πρακτική Άσκηση II 8 20


Μεταπτυχιακή Διατριβή 12 Π. Μονάδες 20 ECTS
Κλινική Ψυχολογία 12 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PSY638 Μεταπτυχιακή Διατριβή I: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Μεθοδολογία 6 6
PSY639 Μεταπτυχιακή Διατριβή II: Ανάλυση και Παρουσίαση 6 14
Συμβουλευτική Ψυχολογία 12 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PSY671 Μεταπτυχιακή Διατριβή I: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Μεθοδολογία 6 6
PSY672 Μεταπτυχιακή Διατριβή II: Ανάλυση και Παρουσίαση 6 14
Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Ο στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών βάσει του μοντέλου του Επιστήμονα-Επαγγελματία. Με αυτό τον τρόπο ο υποψήφιος προετοιμάζεται να λειτουργήσει ως επαγγελματίας ψυχολόγος, ικανός να παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες σε πελάτες στα πλαίσια της αξιολόγησης, της διάγνωσης και της θεραπείας των ψυχολογικών διαταραχών. Επιπλέον, το πρόγραμμα προετοιμάζει τον υποψήφιο να λειτουργήσει ως επιστήμονας ο οποίος μπορεί να φέρει εις πέρας επιστημονικό έργο στις περιοχές της ψυχολογικής έρευνας και της εφαρμοσμένης πράξης. 

 

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα προετοιμάζει επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως ειδικοί σε δομές ψυχικής υγείας αλλά και ως κλινικοί σε ένα γενικό σύστημα υγείας. Οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν τις εφαρμοσμένες κλινικές ή συμβουλευτικές δεξιότητες ψυχολογικής διατύπωσης και παρέμβασης, της ειδικότητάς τους. Οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα προσόντα που προνοεί η νομοθεσία, ώστε να προετοιμαστούν για τη διεκδίκηση επαγγελματικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην ειδικότητα της κλινικής ή της συμβουλευτικής ψυχολογίας.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Λειτουργούν ως επαγγελματίες οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολογίας στο κοινό
 • Διεξάγουν γενικές και εξειδικευμένες ψυχολογικές αξιολογήσεις σε ασθενείς
 • Αποκτήσουν μια εκτενή γνώση και επαρκή πρακτική εμπειρία ώστε να μπορούν να διακρίνουν τα σύνθετα κλινικά σενάρια και να καταλήγουν σε διαγνωστικές διατυπώσεις
 • Εφαρμόζουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη θεραπεία ασθενών με ψυχολογικές διαταραχές
 • Εφαρμόζουν σε ασθενείς παρεμβάσεις με τη χρήση του Γνωστικο-συμπεριφοριστικού μοντέλου θεραπείας
 • Εφαρμόζουν σε ασθενείς παρεμβάσεις με τη χρήση του Ανθρωπιστικού μοντέλου θεραπείας
 • Εφαρμόζουν σε ασθενείς παρεμβάσεις με τη χρήση του Ψυχοδυναμικού μοντέλου θεραπείας
 • Λειτουργούν ως πάροχοι επαγγελματικών υπηρεσιών σε άτομα που αναζητούν βοήθεια από ένα σύστημα ψυχικής υγείας και να κατανοούν το σύστημα ψυχικής υγείας στο οποίο θα εργαστούν

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ερευνητικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες ψυχολογικής αξιολόγησης, διάγνωσης και παρέμβασης
 • Υπομονή και ψυχραιμία
 • Αντικειμενική κρίση
 • Υπευθυνότητα
 • Εχεμύθεια
 • Ηθική
 • Ενσυναίσθηση
 • Αυθεντικότητα

Τομείς εργοδότησης

Δημόσιος και Ιδιωτικός:

 • Ιατρικά κέντρα
 • Συμβουλευτικά και Ψυχοθεραπευτικά κέντρα
 • Κέντρα αποκατάστασης
 • Θεραπευτικές κοινότητες
 • Μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Ερευνητικά κέντρα

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Κλινικός Ψυχολόγος
 • Συμβουλευτικός Ψυχολόγος
 • Ερευνητής

Διδακτορικές σπουδές

Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως ακαδημαϊκοί ή να απασχοληθούν σε εξιδεικευμένους τομείς έρευνας, ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η σε Κέντρα Έρευνας και ανάπτυξης.

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί, η στο τομέα έρευνας ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η σε Κέντρα Έρευνας και ανάπτυξης

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Ψυχολογίας είναι:

 • Sesses
 • Πολυδύναμο κέντρο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ''ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ''
 • Ariti CY
 • Αροδαφνούσα
 • Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
 • Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό
 • Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού προγραμματισμού
 • Europa Donna
 • ΚΕΝΘΕΑ
 • Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
 • Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά
 • Στέγη «Άγιος Χριστόφορος»
 • Στέγη «Αγία Μαρίνα»
 • HFC “Hope for Children” UNCRC Policy Center

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα