Δημόσια Διοίκηση (18 μήνες, Master in Public Administration)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα σπουδών της Δημόσιας Διοίκησης παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και είναι κατάλληλο τόσο για άτομα που απασχολούνται στο χώρο του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και σε άτομα που στόχο έχουν να απασχοληθούν στον τομέα αυτό (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, ημικρατικούς οργανισμούς και άλλους σχετικούς φορείς).

Στόχος του προγράμματος είναι η εμπέδωση θεωρητικών και πρακτικών υποδειγμάτων Δημόσιας Διοίκησης και η μελέτη των συστημάτων δημόσιας διοίκησης σε Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση).

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι σε θέση να στελεχώσουν τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρηματικές δραστηριότητες δημοσίου τομέα), ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, πολιτικά κόμματα και παρατάξεις, συντεχνίες και γραφεία δημοσίων σχέσεων

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές του προγράμματος πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:


Δομή Προγράμματος ECTS
Μαθήματα Κορμού 60
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 15
Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Δύο Μαθημάτων 15
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 90


Μαθήματα Κορμού 60 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
MPA600 Δημόσια Πολιτική 10
MPA610 Δίκαιο και Δημόσια Διοίκηση 10
MPA620 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 10
MPA630 Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και Πολιτικές 10
MPA640 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 10
MPA650 Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας 10


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 15 ECTS

Επιλογή (2) δύο από τα πιο κάτω μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
MPA615 Κοινωνική Πολιτική 7
MPA625 Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών 8
MPA635 Οργανωτική Ψυχολογία 7
MPA645 Πολιτική Οικονομία 8
MPA655 Κοινωνιολογία της Εργασίας 8
MPA665 Φύλο και Εξουσία 7


Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Δύο Μαθημάτων 15 ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή δύο (2) Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
MPA670 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση είναι να:

 1. Προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση σε ένα πρόγραμμα υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών
 2. Παρέχει προηγμένη εκπαίδευση και εξειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση
 3. Εφοδιάσει τους φοιτητές με τις κατάλληλες δεξιότητες για αναλυτική και κριτική σκέψη στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης
 4. Ενθαρρύνει τους φοιτητές στη δεοντολογική λήψη αποφάσεων για θέματα Δημόσιας Διοίκησης
 5. Προσφέρει μεταπτυχιακές γνώσεις
 6. Αναπτύξει εξειδικευμένη έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση είναι να:

 1. Εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες στην οικονομική και πολιτική ανάλυση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και τη χάραξη δημόσιας πολιτικής
 2. Συνδυάσει την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του φοιτητή με πρακτική άσκηση
 3. Προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία σε δημόσιο τομέα, ιδιωτικές εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις
 4. Προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης σε ποικίλους τομείς της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων οικονομικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, αναπτυξιακής πολιτικής και των ευρωπαϊκών πολιτικών
 5. Εξοπλίσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες επικοινωνίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 1. Αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης
 2. Αναλύσουν θεωρίες και μοντέλα Δημόσιας Διοίκησης
 3. Συνδυάσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ως προς την αξιολόγηση και επίλυση ζητημάτων Δημόσιας Διοίκησης
 4. Εφαρμόσουν πρακτικές Δημόσιας Διοίκησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε επίπεδο Δημόσιας Διοίκησης
 5. Αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες προς επίλυση ζητημάτων Δημόσιας Διοίκησης
 6. Εφαρμόσουν οργανωτικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικές με τη Δημόσια Διοίκηση

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Τα άτομα που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις του προγράμματος και έχουν λάβει τα απαιτούμενα προσόντα θα είναι επιλέξιμα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις δημοσίου τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση, ημικρατικούς οργανισμούς και άλλους σχετικούς φορείς).

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα