Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

To πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ‘Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία’ δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους από κλάδους όπως μηχανολογίας, θετικών επιστημών, ψυχολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων, υγείας και επιστημών της αγωγής να μελετήσουν και να αναπτύξουν τις μαθησιακές τους δυνατότητες στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο νόμος περί ασφάλειας και υγείας υποχρεώνει τους οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα να εργοδοτούν ή να συνεργάζονται με κατάλληλα καταρτισμένο άτομο σε θέματα ασφάλειας οι προοπτικές παρουσιάζονται πολύ ευνοϊκές. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), αφού πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Προοπτικές Εργοδότησης

Τομείς της υγείας και της ασφάλειας σε διάφορες βιομηχανίες, ανθρώπινοι πόροι, διαχείριση κινδύνων, δημόσια πολιτική, και έρευνα.

Δομή ΠρογράμματοςAll Students pursuing the Master of Science Degree in Occupational Safety and Health must complete the following requirementsDegree Requirements Credits ECTS
Core Courses 18 46
Elective Courses 6 14
Master Thesis 6 30
Total Requirements 30 90


Core Courses 18 Credits 46 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
MSH611 Safety & Health Management 3 8
MSH612 Assessment & Management of H&S Risks 3 8
MSH613 Safety Technology 3 8
MSH614 Human and Psychological Factors in Occupational Health and Safety 3 8
MSH621 Research Methods in OSH 3 7
MSH622 Project Management and Managing H&S Risks in Capital Projects 3 7


Elective Courses 6 Credits 14 ECTS

Students choose two courses from the list of elective courses

Code Course Title Credits ECTS
MSH623 Loss Prevention and Risk Analysis in the Oil, Gas, Petrochemical and Chemical Industries 3 7
MSH624 Major Hazard Installations and Critical Infrastructure Protection 3 7
MSH625 Economics of Occupational Health and Safety 3 7
MSH626 Fire Safety Management 3 7


Master Thesis 6 Credits 30 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
MSH690 Master Thesis 6 30


Στόχοι Προγράμματος

General Objectives
 • To develop in students a detailed understanding of the key concepts underpinning occupational safety and health;
 • To provide an in-depth knowledge of the manner in which employers may achieve and maintain high standards of occupational safety and health;
 • To provide a Postgraduate program in Safety Management to students from a diverse academic and professional background (engineering, management, psychology, health);
 • To ensure that students understand the locus of OHS within Enterprise Risk Management and Corporate Governance and the need to integrate the management of safety and health into all levels of responsibility in an undertaking;
 • To ensure that students understand the need to approach occupational safety and health risks primarily through the use of preventative means;
Specific Objectives
 • To create a new generation of OSH professionals, trained within a program tailor-made according to the professional qualifications of the National Legislation (Safety and Health of the Workplace Laws of 1996 – 2011 ) as well as EU relevant legislation; 
 • To promote research on safety;
 • To promote safety culture in society generally and employing organizations in particular;
 • To create a unique course that will attract Postgraduate students from the wider SE Europe and Middle East areas;
 • Create a generation of safety scientists and professionals, able to provide solutions for modern safety issues (oil and gas, critical infrastructure etc);
Learning Outcomes

Upon successful completion of this program, graduates should be able to:

 • Plan, develop and deliver in conjunction with an organization’s management a holistic safety management system, tailor made for the needs and challenges of a specific work environment;
 • Identify possible (occupational) safety/health risks and evaluate them by applying the correct risk assessment methodology;
 • Implement appropriate health and safety measures (further to successful risk assessment) for all electrical, fire, chemical, environmental, acoustic, biological, thermal, ventilation and vibration risks;
 • Assess correctly all human and psychological factors that could affect health and safety in the occupational environment and successfully implement appropriate and performance based measures;
 • Master, develop and implement new safety technology; follow and lead in the safety dimensions of developing markets (e.g. oil and gas, critical infrastructure) ;
 • Work as a member of the health and safety function and in project groups and be able to lead these when needed;
 • Communicate health and safety policy, strategy and specific issues and requirements throughout the organization;

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι Ειδικοί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας είναι υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας. Εφαρμόζουν προγράμματα περιβαλλοντικού ελέγχου και αναπτύσσουν πολιτικές με σκοπό τη μείωση των κινδύνων. Ετοιμάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών, διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού και την επεξεργασία λυμάτων. Εντοπίζουν και αναφέρουν κινδύνους στον χώρο εργασίας και συμβουλεύουν για τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Εντοπίζουν προγράμματα για την ορθολογιστική διαχείριση ενεργειακών  πόρων και προωθούν τις εργονομικές αρχές στον χώρο εργασίας.

Ο τομέας της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας έχει αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα με την εφαρμογή του νόμου περί ασφάλειας και υγείας ο οποίος υποχρεώνει οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα να εργοδοτούν ή να συνεργάζονται με καταρτισμένο άτομο σε θέματα ασφάλειας,  έτσι αναμένεται και σχετική αύξηση στη ζήτηση.    Συλλογή, επεξεργασία, διάθεση και διαχείριση αποβλήτων, Δημόσια διοίκηση και Άμυνα, Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού, άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

 

 

Δεξιότητες

 • Ικανότητες Λήψεως Αποφάσεων
 • Αναλυτικές Ικανότητες
 • Κριτική Σκέψη 
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Ικανότητες Διαχείρισης Κρίσεων και Επίλυσης Προβλημάτων
 • Διαλλαχτικότητα
 • Ακουστικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Δεξιότητες επικοινωνίας.
 • Γνώση Τεχνολογικών συστημάτων

 

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος Τομέας
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Κατασκευαστικός Τομέας
 • Τομέας εξόρυξης
 • Βιομηχανίες καπνού τροφίμων και ποτών
 • Τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Βιομηχανίες μετάλλων
 • Χημικές βιομηχανίες
 • Φαρμακευτικές Βιομηχανίες
 • Τομέας Μεταφορών
 • Τομέας Υγείας
 • Εκπαίδευση

 

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Σύμβουλος Υγείας και Ασφάλειας
 • Ειδικος Εργονομίας
 • Επιθεωρητής Ασφάλειας
 • Εκτίμητης Κινδύνου
 • Διαχειριστής Ποιότητας Υδάτινων Πόρων
 • Εκπαιδευτής
 • Ερευνητής

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

 

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

 

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα