Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα ‘Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών’ παρέχει στους φοιτητές τις αναγκαίες δεξιότητες στους τομείς της μηχανικής (engineering) λογισμικού, τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την παράδοση και τη διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων υπολογιστών. Το πρόγραμμα αναπτύσσει πρακτικές δεξιότητες μέσα από εκτεταμένες εργασίες που καλύπτουν τα θέματα των υπολογιστών, των ηλεκτρονικών, και των ενσωματωμένων συστημάτων. Προσφέρει επίσης μια γερή βάση στις αρχές και τη θεωρία της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Τηλεπικοινωνίες

Η Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών έχει ως σκοπό να προετοιμάσει τους φοιτητές για μία καριέρα μηχανικού στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς σε τεχνολογικό και εμπορικό επίπεδο σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι φοιτητές αποκτούν βαθιά γνώση σε ανώτερα θέματα τηλεπικοινωνιών, όπως είναι τα ασύρματα και τα κινητά δίκτυα, οι τεχνικές οπτικής μετάδοσης, και τα μαγνητικά πεδία. Αυτή η γνώση θα τους επιτρέψει να εργασθούν στον τομέα ανάπτυξης και συντήρησης σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών όπως είναι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι εφαρμογές δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, οι τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές έρευνας και διάσωσης, οι εφαρμογές τηλεπισκόπησης και πολλές άλλες.

Δίκτυα Υπολογιστών

Η κατεύθυνση Δικτύων Υπολογιστών έχει ως σκοπό να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις βασικές και τις προηγμένες δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση μίας επιτυχημένη καριέρα στον τομέα των ενσύρματων και ασύρματων ψηφιακών επικοινωνιών. Οι φοιτητές αποκτούν βαθιά γνώση σε θεωρητικά θέματα δικτύων ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας, πρωτοκόλλων δρομολόγησης, και κλιμάκωσης δικτύων. Η γνώση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία όλων των μοντέρνων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών στην Κύπρο και σε ολόκληρο τον κόσμο, λόγω της τεράστιας αύξησης της ποσότητα των ψηφιακών επικοινωνιών που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου.

 

Αναγνώριση από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Το πρόγραμμα Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Προοπτικές Εργοδότησης

Μηχανική Συστημάτων, Μηχανική Σχεδίασης Δικτύων, υποστήριξη υλικού, Μηχανική Τεχνικού Εξοπλισμού.

Δομή ΠρογράμματοςAll students pursuing the Bachelor of Science degree in Computer Engineering must complete the following requirements:Degree Requirements Credits ECTS
General Education Requirements 18 31
Science Requirements 8 15
Mathematics Requirements 17 31
Major Requirements 77 153
Free Electives 6 10
Total Requirements 126 240


General Education Requirements 18 Credits 31 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
COM101 Public Speaking 3 5
CSC135 Writing for Computer Science and Engineering 3 4
ENG103 Instruction in Expository Writing 3 6
PSY103 Introduction to Psychology 3 6
N/A General Education Electives 6 10


Science Requirements 8 Credits 15 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
PHY101 Introductory Physics I 3 5
PHY102 Introductory Physics II 3 4
PHY161 Introductory Physics I Laboratory 1 3
PHY162 Introductory Physics II Laboratory 1 3


Mathematics Requirements 17 Credits 31 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
MAT101 Calculus I 4 7
MAT102 Calculus II 4 7
MAT202 Differential Equations 3 6
MAT206 Linear Algebra 3 5
MAT217 Probability & Statistics 3 6


Major Requirements 77 Credits 153 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
CSC120 Discrete Structures 3 6
CSC131 Programming Principles I 3 6
CSC132 Programming Principles II 3 6
CSC134 Computer Applications for Engineers 3 6
CSC205 Data Structures & Algorithms 3 6
CSC213 Digital Logic 3 5
CSC214 Computer Organization & Architecture 3 6
CSC305 Assembly Language 3 5
CSC322 Data Communications and Computer Networks 3 6
CSC327 Operating Systems 3 6
ECE101 Electric Circuits I 3 5
ECE141 Electric Circuits I Laboratory 1 3
ECE202 Electric Circuits II 3 5
ECE211 Electronics I 3 5
ECE212 Electronics II 3 5
ECE242 Electric Circuits II Laboratory 1 3
ECE271 Electronics I Laboratory 1 3
ECE272 Electronics II Laboratory 1 3
ECE273 Digital Logic Design Laboratory 1 3
ECE338 Microprocessors and Microcomputers 3 5
ECE347 Operating Systems Laboratory 1 3
ECE389 Microprocessors and Microcomputers Laboratory 1 3
ECE414 Advanced Computer Organization and Architecture 3 5
ECE416 Computer Engineering Design 3 6
ECE482 Data Communications and Computer Networks Laboratory 1 3
ECE491 Senior Design Project 3 10
Major Electives 15 25

Students select five (5) of the following courses. Students are required to take at least three (3) ECE courses as Computer Engineering Major Electives from the list of Major Electives.

Code Course Title Credits ECTS
CSC133 Web Technologies 3 5
CSC209 Web Programming 3 6
CSC230 Systems Analysis and Design 3 5
CSC231 Visual Programming 3 6
CSC233 Search Engine Optimisation and Internet Marketing 3 6
CSC324 Compiler Design 3 5
CSC326 Programming in Unix-like Environment 3 6
CSC328 Computer Graphics I 3 5
CSC330 Fundamentals of Distributed Systems 3 6
CSC331 Database Management Systems 3 6
CSC340 Artificial Intelligence 3 5
CSC341 Human Computer Interaction 3 5
CSC342 The Java Programming Language** 3 6
CSC391 Digital Game Design 3 6
CSC392 Smartphone Programming 3 6
CSC401 Theory of Computation 3 6
CSC403 Graph Theory 3 6
CSC428 Digital Image Processing and Computer Vision 3 6
CSC440 Network Security 3 6
CSC450 Contemporary Topics 3 6
CSC460 Cybercrime Concepts and Legal Considerations 3 6
CSW231 User Interface Development 3 5
CSW341 E-commerce and the Internet 3 6
ECE415 Embedded Systems 3 6
ECE418 Internship Project 3 5
ECE432 Parallel Computing 3 5
ECE450 Contemporary Topics 3 6
ECE461 Introduction to Robotics 3 5
ECE462 VLSI Design 3 5
ECE463 FPGA Design Using VHDL 3 5
MAT203 Multivariable Calculus 3 6
MAT205 Introduction to Cryptography 3 6
MAT208 Discrete-Time Systems 3 6
Telecommunications 15 25

All courses will be taken to fulfil degree requirements; no extra courses will be required. All 5 courses can be taken as Computer Engineering major electives. 

Code Course Title Credits ECTS
CSC404 Wireless and Mobile Networks 3 5
ECE350 Signals and Systems Theory 3 6
ECE351 Electric and Magnetic Fields 3 6
ECE431 Digital Signal Processing 3 5
ECE452 Microwave and Optical Transmission 3 6
Data and Computer Networking 15 25

Students wishing to follow the Concentration in Data and Computer Networking are required to register for all 5 courses listed below as part of their 5 major elective courses.

Code Course Title Credits ECTS
CSC404 Wireless and Mobile Networks 3 5
ECE361 Network Fundamentals 3 6
ECE362 Routing Protocols and Concepts 3 6
ECE364 Scaling Networks 3 6
ECE365 Connecting Networks 3 6


Free Electives 6 Credits 10 ECTSΣτόχοι Προγράμματος

General Objectives
 • Για να αναπτυχθεί η ικανότητα του φοιτητή να σκεφτεί, να γράψει και να μιλήσει αποτελεσματικά και δημιουργικά.
 • Να αναπτύξουν εκτίμηση και σεβασμό στις κοινωνικές και ηθικές αξίες ως το θεμέλιο της σχέσης του ατόμου τους με τους άλλους και τις ευθύνες του ατόμου τους με την κοινότητα.
 • Να αναπτύξουν τις ικανότητες του φοιτητή ως προς την ανάλυση, την λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία του. Μαζί με τις ιδιότητες αυτές,  θα αναπτυχθούν και οι ικανότητες της αυτοδυναμίας, της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας και της αυτογνωσίας η οποία θα προωθήσει την προσωπική επιτυχία και ενεργή συμμετοχή στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να διευρύνει την αντίληψη μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και να παρέχει επαρκή εξειδίκευση για να καλύπτουν τις βασικές επαγγελματικές απαιτήσεις για μια καλή σταδιοδρομία.Να παρέχει στο φοιτητή τα απαραίτητα εφόδια για την ακαδημαϊκή και / ή την επαγγελματική εξέλιξη της σταδιοδρομίας του.
Specific Objectives
 • Για να προετοιμάσει τους μαθητές για μια καριέρα ζωής στην Πληροφορική, προσφέροντας τους τις βάσεις για την δια βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη τους. 
 • Να παρέχει στους φοιτητές γενικές γνώσεις σε υπολογιστές και ειδικές στην Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Για να προετοιμάσει τους μαθητές για σταδιοδρομία στον τομέα της βιομηχανίας, της κυβέρνησης και των διαφόρων θεσμικών οργάνων.
 • Για να μπορέσουν οι μαθητές να ανταποκριθούν θετικά και αποτελεσματικά στο ρόλο που ο Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής.
 • Για να επικεντρωθεί η προσοχή στις ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται από το επάγγελμα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και για να βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες με συστηματικό τρόπο.
 • Για να βοηθήσει τους μαθητές στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη λύσεων σε προβλήματα στη μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Learning Outcomes

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού αναμένεται ότι οι μαθητές θα:

 1. Έχουν λεπτομερή γνώση και κατανόηση των ουσιωδών εννοιών, αρχών και θεωριών που αφορούν την Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικού και των εφαρμογών του υλικού.
 2. Μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις για το σχεδιασμό, την κατασκευή, εφαρμογή και συντήρηση του λογισμικού και του υλικού, συστατικά των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων, με πειθαρχημένη προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων και με την σωστή επιλογή εργαλείων και τεχνικών.
 3. Έχουν κατανόηση της σημασίας της εργασίας ως επαγγελματίες με τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται όπως το βάθος της γνώσης και η μεθοδικότητα που περιμένει κανείς από έναν μηχανικό.
 4. Είναι σε θέση χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου σε διάφορα πλαίσια - τόσο εντός όσο και εκτός των μαθημάτων μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 5. Έχουν καλή κατανόηση της σχέσης μεταξύ θεωρίας και πράξης μέσα από την εμπειρία τους στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων.
 6. Μπορούν να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν τη σημασία της επαγγελματικής, ηθικής, και νομικής πτυχής της εργασίας τους ως μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 7. Μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και δραστηριότητας και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν από αυτή.
 8. Είναι σε θέση να επιλύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα στη μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών και να επιδείξουν την ικανότητα να αναπτύξουν μια πειθαρχημένη προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων με την σωστή επιλογή των εργαλείων και τεχνικών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των εργασιών του έργου του μαθήματος. 

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Marios Iakovou

Πρόγραμμα Σπουδών: Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2013

Η απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η συμμετοχή μου σε εξειδικευμένους φοιτητικούς ομίλους του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου, με βοήθησε Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει υψηλή τεχνική κατάρτιση σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, στους τομείς της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών. Το σύστημα υπολογιστών και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα είναι πλέον πιο πολύπλοκα από το παρελθόν και η κατασκευή και επισκευή τους χρειάζεται να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ειδικότερα, ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών κατασκευάζει και συντηρεί τα ηλεκτρονικά μηχανήματα και τα συστήματα υπολογιστών, ενημερώνεται από όλα τα τμήματα μιας εταιρείας για τις ανάγκες που αυτά έχουν και στήνει, συναρμολογεί και συντηρεί δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών οφείλει να ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας στο χώρο του, να την παρακολουθεί και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του.

 

Δεξιότητες

 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Πρακτική σκέψη
 • Τεχνικές ικανότητες
 • Αποδοτικότητα κάτω από πίεση - Παραγωγικότητα
 • Υπομονή

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Πληροφορική
 • Μηχανογράφηση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα
 • Μη κερδοσκοπικό τομέα
 • Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια)

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Σχεδιαστής Δικτύων
 • Μηχανικός υπολογιστών
 • Τεχνικός τηλεπικοινωνιών
 • Συντηρητής ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Επαγγελματικά πιστοποιητικά εξειδικευμένα στο σχεδιασμό και τοποθέτηση Δικτύων θεωρείται πλεονέκτημα για το βιογραφικό ενός υποψηφίου στον συγκεκριμένο κλάδο.
 • Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα στον τομέα της μηχανικής πληροφορικής.
 • Απόφοιτοι του συγκεκριμένου κλάδου μπορούν επίσης να καταθέσουν το πτυχίο του προς διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

 Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  είναι:

 

 • Cablenet
 • Cyprus Volunteerism Association
 • Marathon Trading Ltd
 • MTN (Cyprus)
 • TFI Markets
 • PWC
 • RTD Talos
 • Zebra Consultants

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα