Πολιτική Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα ‘Πολιτική Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος’ καλύπτει όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση τεχνικών έργων, συστημάτων, και υποδομών. Οι δραστηριότητες αυτές είναι άμεσα συνυφασμένες με την αστική, οικοδομική, πολεοδομική, περιφερειακή, αγροτική, συγκοινωνιακή, και ενεργειακή ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. Το Πρόγραμμα ‘Πολιτική Μηχανική & Μηχανική Περιβάλλοντος’ καλύπτει επίσης όλες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την περιβαλλοντική και την αειφορική ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών καθώς και την καταπολέμηση των ακραίων φαινομένων και κινδύνων που εμφανίζονται είτε παραδοσιακά, (σεισμοί, πυρκαγιές κλπ), είτε και στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής (ξηρασίες, πλημμύρες, κλπ).

Προοπτικές Εργοδότησης

Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Υποδομών και Μηχανικός, Γεωτεχνικός, Υδραυλικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Διαχειριστής Κυκλοφοριακών Υποδομών, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μηχανικός και Διαχειριστής Υδάτινων Πόρων, Εκπαίδευση.

Δομή ΠρογράμματοςAll students pursuing this degree must complete the following requirements:


Degree Requirements Credits ECTS
General Education Requirements 3 6
Science & Mathematics Requirements 25 42
Major Requirements 90 157
Major Electives 15 25
Free Electives 6 10
Total Requirements 139 240


General Education Requirements 3 Credits 6 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
ENG102 Advanced English 3 6


Science & Mathematics Requirements 25 Credits 42 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
MAT116 Single Variable Calculus for Engineers 4 7
MAT124 Linear Algebra for Engineers 4 6
MAT125 Differential Equations for Engineers 4 7
MAT217 Probability & Statistics 3 6
MAT219 Multivariable Calculus for Engineers 4 6
MAT301 Numerical Methods for Engineers 3 5
PHY101 Introductory Physics I 3 5


Major Requirements 90 Credits 157 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
CEE110 Introduction to Civil Engineering 3 6
CEE111 Introduction to Environmental Engineering 3 6
CEE120 Water Resources Management 3 6
CEE121 Sustainable Development for the Environment 3 6
CEE122 Strength of Materials I 3 5
CEE210 Strength of Materials II 3 5
CEE211 Graphics for Civil Engineers 3 5
CEE212 Structural Analysis I 3 5
CEE213 Construction Materials 3 5
CEE214 Construction Materials Laboratory 1 4
CEE220 Land Surveying 3 5
CEE221 Fluid Mechanics 4 6
CEE222 Structural Analysis II 3 5
CEE223 Geotechnical Engineering 3 5
CEE224 Geotechnical Engineering Laboratory 1 3
CEE310 Transportation Engineering 3 5
CEE311 Hydraulics 3 5
CEE312 Dynamics of Structures 3 5
CEE313 Construction Management I 3 4
CEE320 Design of Hydraulic Systems 3 5
CEE321 Building Technology I 3 5
CEE322 Environmental Impact Assessment 3 5
CEE323 Design of Reinforced Concrete Members I 3 5
CEE324 Structural Analysis III 3 5
CEE325 Engineering Hydrology 3 5
CEE410 Foundations and Retaining Structures 3 5
CEE411 Design of Reinforced Concrete Members II 3 5
CEE412 Building Technology II 3 5
CEE413 Design of Steel Structures 3 5
CEE490 Senior Project 3 5
CSC131 Programming Principles I 3 6


Major Electives 15 Credits 25 ECTS

Students must select any five (5) of the courses available from either the specialization area “Civil Engineering” or the specialization area “Environmental Engineering”, according to the requirements of the local professional certification body. The courses indicated with double asterisk (**) are mandatory for the respective specialization

Specialization area: Civil Engineering 15 25
Code Course Title Credits ECTS
CEE418 Internship Project 3 5
CEE430 Earthquake Engineering** 3 5
CEE431 Road Design & Construction** 3 5
CEE432 Advanced Topics in the Design of Reinforced Concrete Members** 3 5
CEE433 Construction Management II 3 5
CEE434 Advanced Topics in the Design of Steel Structures 3 5
CEE435 Advanced Topics in Structural Analysis 3 5
CEE436 Prestressed Concrete 3 5
CEE437 Engineering Geology 3 5
CEE438 Geotechnical Engineering II 3 5
CEE439 Road and Traffic Management 3 5
CEE440 Earth & Underground Structures 3 5
Specialization area: Environmental Engineering 15 25
Code Course Title Credits ECTS
CEE418 Internship Project 3 5
CEE450 Water Supply & Sewage Engineering** 3 5
CEE451 Wastewater Management & Engineering** 3 5
CEE452 Water Resources Engineering** 3 5
CEE453 Water Treatment Engineering 3 5
CEE454 Irrigation Engineering 3 5
CEE455 Coastal Engineering 3 5
CEE456 Environmental Fluid Mechanics 3 5
CEE457 Port & Harbour Engineering 3 5
CEE458 Groundwater Hydraulics & Hydrology 3 5
CEE459 Engineering Hydrogeology 3 5
CEE460 Climate Change - Extreme Events 3 5
CEE461 Sustainable Building 3 5
CEE462 Water Quality Engineering 3 5
CEE463 Engineering Ecology 3 5


Free Electives 6 Credits 10 ECTS


Στόχοι Προγράμματος

General Objectives
 • Provision of education leading to an academic degree, namely a Bachelor of Science in Civil & Environmental Engineering.
 • Development of the student’s capacity to think, write and speak effectively and creatively.
 • Development of student’s capacity to plan, analyze and design Civil and Environmental Engineering projects.
 • Development of students' capacity to supervise and manage Civil Engineering construction projects.
 • Development of student’s analytical, design and decision-making competences to perform Environmental Impact Assessment Studies.
 • Building breadth of perspective through the general education requirements and provide sufficient specialization to meet basic professional and career requirements
 • Provision of the necessary requirements for academic and/or career advancement
Specific Objectives
 • Preparation of students for a lifetime career in Civil and Environmental Engineering by establishing a foundation for life-long learning and development
 • Provision of a strong foundation in Engineering in general and Civil and Environmental Engineering in particular
 • Preparation of students for careers in the private sector, government and various institutions.
 • Ability to target and troubleshoot engineering problems and to identify the requirements necessary for the solution
 • Ability to design and conduct experiments for problem solving and to interpret obtained experimental data
 • Ability to evaluate alternate approaches, procedures and tradeoffs in conjunction with engineering problems
 • Ability to design, implement and evaluate a system or process to meet specific requirements
 • Ability to conduct leadership and to work in teams with effective communication. Understanding of the various roles in a team and the contribution to accomplish a task
 • Provision of communication knowledge and skills both written and oral to document work in reports and present results
 • Understanding of the global need to engage in continuous technological development 
Learning Outcomes

Upon successful completion of this program, the students should be able to:

 • Recognize essential facts, concepts, principles and theories relating to  Civil and Environmental Engineering
 • Address a significant problem and deploy an appropriate selection of tools and techniques, as well as a disciplined approach, in arriving at a solution of the problem.
 • Deploy oral and writing skills in a variety of contexts - both inside and outside of Civil and Environmental Engineering courses
 • Appreciate the importance of practicing as professionals and having the breadth and depth of knowledge expected of a practicing engineer
 • Recognize the important relationship between theory and practice through their exposure to the laboratory part of the course
 • Appreciate the relevant professional, ethical and legal issues related to the work of a Civil and Environmental Engineer
 • Appreciate the importance of team activity and the strengths that can be derived from this
 • Demonstrate ability to conduct in-depth research, both individually as well as in teams, in a specific Civil and Environmental Engineering area.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι πολιτική μηχανικοί & μηχανική περιβάλλοντος χρησιμοποιούν τις αρχές της μηχανικής, της επιστήμης της γεωλογίας, και της οικολογίας για την αντιμετώπιση και  αναζήτηση λύσεων για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό κατασκευών, ενεργειακών συστημάτων και υποδομών. Είναι σε θέση να αναλύσουν επιστημονικά δεδομένα, να κάνουν ποιοτικούς ελέγχους να σχεδιάσουν και να επιβλέπουν κατασκευές, έργα κοινής ωφέλειας όπως και έργα διάθεσης αποβλήτων, νοσοκομείων, αεροδρόμιων, κέντρα επεξεργασίας νερού, σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και πολλά άλλα έργα. Αναλαμβάνουν τεχνικές μελέτες, επιτόπιες έρευνες, κατάρτιση προδιαγραφών, εποπτεία διαδικασιών υποβολής προσφορών, διαχείριση πόρων ενός έργου και προγραμματισμό και αγορές υλικών και εξοπλισμού. Εκτιμούν και αξιολογούν τη βιωσιμότητα και της επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον και την αειφόρων ανάπτυξη.

 

Δεξιότητες

 • Μαθηματικές Δεξιότητες
 • Χρήση Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
 • Ικανότητα Προγραμματισμού
 • Δυνατότητα Διαχείρισης και Διεύθυνσης Εργων
 • Επικοινωνιακές Ικανότητες
 • Διαπραγματευτικές Ικανότητες
 • Ικανότητες Μεταβίβασης και Διαχωρισμού Εργασίας  
 • Ηγετικές Ικανότητες
 • Εμπορική Κατανόηση

 

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος Τομέας
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Κατασκευαστικός Τομέας
 • Ενεργειακός Τομέας
 • Γεωλογικές εταιρείες και οργανισμοί
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

 

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Επιθεωρητής Ελέγχου Κτίριων
 • Πολιτικός Μηχανικός
 • Δομικός Μηχανικός
 • Μηχανικός και Διαχειριστής Υδάτινων Πόρων
 • Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Γεωτεχνικός

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Ένα μεταπτυχιακό προγράμματα εξειδικεύει τους νέους επιστήμονες  για ηγετικούς ρόλους σε ένα τεχνολογικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις που μεταλλάσετε με γοργούς ρυθμούς. Οι φοιτητές εξειδικεύονται στη διεύθυνση σχεδιασμού, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων υποδομής και εξασφαλίζουν μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη συμβάλλοντας έτσι  στην οικοδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας. Η ορθή διαχείριση των ενεργειακών πόρων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους. 

 

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

 

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα