Ασφάλεια Κυβερνοχώρου (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, πέρα από τους βασικούς τομείς Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, περιλαμβάνει τεχνικά θέματα ενώ ταυτόχρονα μελετά πτυχές του δικαίου και των κοινωνικών επιστημών, διαχείριση κινδύνων και κρυπτογραφία δίνοντας στους φοιτητές μια εξαιρετική βάση για μια μελλοντική σταδιοδρομία στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι αυτού του πτυχίου θα επιδιώξουν να καταστούν επαγγελματίες της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για οργανισμούς που εξαρτώνται από την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών. Οι προοπτικές απασχόλησης θα περιλαμβάνουν εργοδότηση ως σύμβουλοι ψηφιακής ασφάλειας, σε κυβερνητικά τμήματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, και ως λειτουργοί ασφαλείας για εταιρείες που βασίζονται σε ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές.

Δομή ΠρογράμματοςAll students pursuing this degree must complete the following requirements:


Degree Requirements ECTS
Compulsory courses 52
Elective Courses 16
Master Thesis 22
Total Requirements 90


Compulsory courses 52 ECTS
Code Course Title ECTS
CYS601 Introduction to Cybersecurity 7
CYS610 Communications and Network Security 7
CYS620 Cryptography 8
CYS640 Cybersecurity Policy, Governance, Law and Compliance 10
CYS650 Cybersecurity Risk Analysis and Management 10
CYS660 Cybersecurity Architecture and Operations 10


Elective Courses 16 ECTS

Students select two from the following courses

Code Course Title ECTS
CYS631 Current Trends in Cybersecurity 8
CYS632 Machine Learning for Cybersecurity 8
CYS633 Data Privacy in the era of Data Mining and AI 8
CYS634 Ethical Hacking and Penetration Testing 8
CYS635 Incident Response and Forensic Analysis 8


Master Thesis 22 ECTS
Code Course Title ECTS
CYS690 Master Thesis 22


Στόχοι Προγράμματος

General Objectives
 • To provide education leading to an academic degree, namely a Master of Science in Cybersecurity.
 • To develop the student’s capacity to think, write and speak effectively and creatively.
 • To develop the student’s analytical, decision-making and communication competencies together with those qualities of self-reliance, responsibility, integrity and self-awareness which will promote personal achievement and contribution to organizations.
 •  To obtain a good grounding in advanced topics in Cybersecurity through the core subjects and attain specialization through the elective courses.
 •  To provide the student with the advanced skills, necessary for further advancement in an academic and/or professional career.
Specific Objectives
 • To intensify and deepen knowledge gained in the Bachelors programs in Computer / Electrical / Electronic Engineering.
 • To prepare students for a lifetime career in industry, government and various institutions in the area of Cybersecurity, by establishing a foundation for lifelong learning and development.
 • To ensure a learning experience which will provide students with the theoretical background and the applied know-how for practitioners in Cybersecurity to enter any sector of the industry as key personnel.
 • To promote cybersecurity / network and information security in Cyprus through education, research and practical experience.
 • To expose students to the area of scientific research and independent study and to demonstrate creativity and conduct original research work through the completion of the M.Sc. thesis in a specialized topic in the area of Cybersecurity.
 • To analyse and specify the people, process and technology requirements appropriate for a solution to a problem in the area of Cybersecurity.
 • To design, implement, and evaluate solutions to Cybersecurity problems, according the desired specifications.
 • To apply information security foundations and principles during the modelling, design, and evaluation of preventive, detective and corrective cybersecurity controls, in a way that demonstrates comprehension of the trade-offs involved in design choices.
Learning Outcomes

Upon successful completion of this program, the students should be able to:

 • Gain a detailed understanding of the interdisciplinary aspects (technical, business, management, policy) of cybersecurity
 • Acquire all the necessary skills to develop a holistic approach to all relevant factors interacting with Cybersecurity.
 • Assess the information security risks faced by an organization
 • Manage the development, acquisition and evolution of a secure information infrastructure
 • Gain expertise in both theory and practice of cybersecurity
 • Acquire a detailed understanding of cybersecurity challenges in networks and software systems
 • Design and implement networked, software and distributed systems with cybersecurity in mind
 • Gain expertise to manage the growing complexities associated with securing data and networks
 • Secure both clean and corrupted systems, protecting personal data, securing simple computer networks, and safe Internet usage
 • Understand key terms and concepts in cyber law, intellectual property, cybercrime and cyber safety.
 • Incorporate approaches to secure networks, firewalls, intrusion detection systems, and intrusion prevention systems
 • Examine secure software construction practices
 • Understand principles of web security
 • Incorporate approaches for incident analysis and response
 • Incorporate approaches for risk management and best practices
 • Equip students with skills to assume a leadership position in cybersecurity

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα