Συστήματα Πληροφορικής (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Συστήματα Πληροφορικής’ προσφέρει στους φοιτητές μια σφαιρική αλλά και εξειδικευμένη γνώση του ρόλου των συστημάτων πληροφορικής στην αντιμετώπιση επιχειρησιακών  προκλήσεων. Το πρόγραμμα βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και στις τάσεις της βιομηχανίας. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη χρήση των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems - DSSs) για επιχειρηματική ευφυΐα (Βusiness Ιntelligence), διαχείριση πληροφορίας και την ενσωμάτωση και λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με την διεπαφή χρήστη και τη χρηστικότητα των συστημάτων πληροφορικής. Το πρόγραμμα δίνει επίσης την ευκαιρία στους φοιτητές να αναλάβουν την αρχική έρευνα για τον εντοπισμό και την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος, χρησιμοποιώντας συστήματα πληροφορικής για την υποστήριξη οργανωτικών στόχων.

Προοπτικές Εργοδότησης

Διαχείριση Συστημάτων, Μηχανική Συστημάτων, Τεχνολογία Λογισμικού,  Ανάλυση Συστημάτων/ Επιχειρήσεων, Τεχνική Υποστήριξη, Διαχείριση Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων, Σύμβουλοι Πληροφορικής, Ανάπτυξη Ιστοσελίδων.

Δομή Προγράμματος

Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Κοινού Κορμού 18 58
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 12 32
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Μαθήματα Κοινού Κορμού 18 Π. Μονάδες 58 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
INS600 Requirements Engineering and Management 3 7
INS601 Project Management 3 7
INS602 Strategic Information Systems 3 8
INS603 Integrating the Enterprise 3 8
INS604 Research Methodology 3 6
INS605 Information Systems Project 3 22


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 12 Π. Μονάδες 32 ECTS

Select Four of the following courses

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
INS606 E-Business Start-up 3 8
INS607 Building E-Business 3 8
INS608 Computer Networks and IT Infrastructure 3 8
INS609 Human Computer Interaction 3 8
INS610 Decision Support Systems 3 8
INS611 Data and Knowledge Management Systems 3 8
INS612 Information Visualization 3 8Foundation courses may be required for those applicants whose academic background is such that they cannot proceed directly to the IS core courses. Students must have completed the foundation courses at an accredited institution. Credits earned with foundation courses do not count towards the required coursework for the completion of the program.

 • INS500    Programming n Unix-like Environments
 • INS501    Fundamentals of Internet Technologies
 • INS504    Introduction to Business
 • INS505    Fundamentals of Information Systems

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 1. To develop the student’s analytical, decision-making and communication competencies together with those qualities of self-reliance, responsibility, integrity and self-awareness, which will promote personal achievement and contribute to organizations;
 2. To undertake substantial investigative and practical work at postgraduate level;
 3. To develop the student’s capacity to think, write and speak effectively and creatively;
 4. To build on and enlarge the student’s domain specific knowledge with a minimum of guidance;
 5. To progress to research work or work at an advanced level within an individual or commercial setting;
 6. To provide the student with the basic requirements for academic and/or career advancement;
 7. To assist the student in developing leadership abilities which can be used to arrive at solutions to design IS, and to prepare the student for a lifetime career in IS by establishing a foundation for lifelong learning and development.
Συγκεκριμένοι Στόχοι
 1. To fully understand the business dimension of IS in the era of globalization;
 2. To acquire the necessary technological know-how in order to fully appreciate the new emerging role that the e-dimension plays and shall continue to play in IS;
 3. To prepare students to design, develop, install, manage and maintain IS, and to become  managers in the IS area;
 4. To prepare students for careers in commerce, government, industry, and various institutions as IS specialists;
 5. To ensure a learning experience which will provide students with the necessary academic and professional know-how to contribute to the business community;
 6. To expose students to the area of scientific research and independent study;
 7. To evaluate and make critical use of literature in developing innovative ideas;
 8. To utilize the student’s knowledge in practical applications;
 9. To plan investigative projects in IS and take these to reasonable completion;
 10. To appreciate and manage the symbiosis of business and IS cultures.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Determine where IS can be deployed to gain strategic and tactical advantage.
 • Demonstrate how business strategy can be enhanced with IT.
 • Assess the features of successful and unsuccessful e-Businesses ideas.
 • Identify ‘real-world’ problems to which academic concepts and methods can be realistically applied, incorporating original research to improve or resolve a problem situation.
 • Demonstrate the use of appropriate legal, social and ethical issues and obligations within the context of an IS project.
 • Demonstrate the concept of Enterprise Resource Planning (ERP) and how it supports business operation.
 • Discuss social and professional issues associated with information systems project management.
 • Improve written and oral technical research skills.
 • Evaluate the impact of e-Business/IT applications on organizational performance and construct an e-Business plan for the e-Business opportunity that students have identified and researched. 
 • Apply Web marketing techniques in e-business.
 • Evaluate the key technologies and technology trends, including CRM, SCM and ERP, that are necessary for integrating and operating an e-business system.
 • Identify, predict and understand common usability problems encountered by IS users.
 • Carry out detailed interface evaluation, identifying usability deficiencies and relating designs to requirements engineering.
 • Illustrate the various types of DSS and how they can be used in business intelligence.
 • Design and evaluate DSS interfaces.
 • Analyze and determine the networking requirements for the provision of networked services and selection of the appropriate technologies.
 • Design and develop networked products and services, supporting business objectives and adding measurable value to businesses and organizations.
 • Apply critical and holistic thinking on KM concepts and practices within various organizational contexts and business sectors.
 • Evaluate the benefits of Data and KM implementations.
 • Analyze and evaluate information visualization techniques.
 • Discuss the various issues related to business intelligence and information visualization.
 • Select and employ requirements engineering elicitation methodologies based on the nature of the business environment.
 • Manage projects effectively and efficiently by using specific project management methodologies in order to complete them successfully on time and within budgeted resources.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

George Antoniou

Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Πληροφορικής (Μεταπτυχιακό)

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, έζησα αρκετές καθοριστικές εμπειρίες οι οποίες άλλαξαν τον τρόπο σκέψης μου. Οι καθηγητές μου προσέφεραν επαγγελματική ακαδημαϊκή εκπαίδευση και με προετοίμασαν για Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συστημάτων Πληροφορικής δίνει έμφαση στην επιχειρηματική διάσταση της πληροφορικής και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιδώσει λύσεις σε προκλήσεις του επιχειρηματικού τομέα.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους απόφοιτους την ευκαιρία να εμπλακούν σε θέματα όπως διαχείρισης συστημάτων, μηχανική συστημάτων, τεχνολογία λογισμικού, ανάλυση συστημάτων/επιχειρήσεων, τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων , συμβουλευτικής πληροφορικής και ανάπτυξης ιστοσελίδων.

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ικανοί να αντιληφθούν τις ανάγκες της αγοράς υλοποιώντας εφαρμογές E-business. Στόχος κάθε επαγγελματία Συστημάτων Πληροφορικής είναι η αποδοτική χρήση εφαρμογών για την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αρχικά θα εξετάσει τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και στη συνέχεια θα χαρτογραφήσει και θα τεκμηρίωση τις διάφορες μεταξύ παλαιών και νέων συστημάτων, κατανοώντας την ανάπτυξη λογισμικού κύκλου ζωής. θα αναλάβει την ανάπτυξη του προϊόντος, και τελικά θα εφαρμόσει η θα ρυθμίσει τις ποιο εφικτές λύσεις.

 

 

Δεξιότητες

 • Αναλυτική σκέψη
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα
 • Ακεραιότητα
 • Αυτογνωσία
 • Οργάνωση
 • Ευστροφία

 

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος Τομέας
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Εταιρίες Ανάπτυξης Λογισμικού
 • Τραπεζικός Τομέας
 • Χρηματοοικονομικός Τομέας
 • Έρευνα
 • Εκπαίδευση
 • Διαφημιστικές Εταιρίες
 • Ψηφιακά Πολυμέσα
 • Διεθνείς Οργανισμοί

 

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Μηχανικός Συστημάτων
 • Διαχείριστης και προγραμματιστής Συστημάτων
 • Υπεύθυνος Τεχνολογίας Λογισμικών Συστημάτων 
 • Αναλυτής Συστημάτων
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Δεδομένων
 • Αναλυτής Δεδομένων
 • Σύμβουλος Πληροφορικής
 • Προγραμματιστής Ιστοσελίδων
 • Ερευνητής

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία η μια καριέρα στο ερευνητικό επίπεδο.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα