Νοσηλευτική (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νοσηλευτική παρέχει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους Νοσηλευτές με ενδιαφέρον στην Κοινοτική Νοσηλευτική, τη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή τη Μαιευτική να εμβαθύνουν τη γνώση τους στους συγκεκριμένους τομείς καθώς επίσης να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες τις οποίες θα αποκομίσουν. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να επιδείξουν αυξημένη ικανότητα για παροχή της υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας στο αντικείμενο τους.

Προοπτικές Εργοδότησης

Διοίκηση και διεύθυνση στην κοινοτική και ψυχιατρική νοσηλευτική φροντίδα ή τη μαιευτική, συμβουλευτική για διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής στην υγεία, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και μαιευτίρια, κέντρα υγείας, κοινοτικές και ψυχιατρικές δομές, κατ’ οίκον νοσηλεία, σχολική νοσηλευτική, έρευνα και εκπαίδευση στην υγεία, μονάδες απεξάρτησης.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Νοσηλευτική » πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 12 30
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 9 30
Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύθυνσης 3 10
Διπλωματική Εργασία 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90
Πρακτικές Ασκήσεις (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)*, ** 6 20


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 12 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MNU610 Μεθοδολογία Έρευνας 4 10
MNU611 Νοσηλευτική-Μαιευτική: Φιλοσοφία, Νομικά, Ηθικά - Δεοντολογικά Θέματα 4 10
MNU612 Βιοστατιστική και Επιδημιολογία 4 10


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 9 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κατεύθυνση - Κοινοτική Νοσηλευτική 9 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MCN621 Κοινοτική Νοσηλευτική, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Δημόσια Υγεία 3 10
MCN622 Φροντίδα Κοινότητας και Οικογένειας 3 10
MCN623 Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 3 10
Κατεύθυνση Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 9 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MPN621 Ψυχοφαρμακολογία και Άλλες θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη ΝΨΥ 3 10
MPN622 Γνωσιο Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στη ΝΨΥ 3 10
MPN623 Ν.Ψ.Υ & Φροντίδα Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων 3 10
Κατεύθυνση Μαιευτική 9 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MMN621 Μαιευτική ΙΙ: Ειδικά Προβλήματα, Παθολογία της Κύησης, Μαιευτική Φροντίδα 3 10
MMN622 Προαγωγή και Αγωγή της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας της Γυναίκας 3 10
MMN623 Κοινωνιολογία και Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου 3 10


Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύθυνσης 3 Π. Μονάδες 10 ECTS

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) από τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης

Κατεύθυνση - Κοινοτική Νοσηλευτική
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MCN632 Επικοινωνία και Συμβουλευτική στη Νοσηλευτική και στη Φροντίδα Υγείας 3 10
MCN633 Τεκμηριωμένη Κλινική Νοσηλευτική Πρακτική 3 10
MCN634 Περιβάλλον και Κοινοτική Φροντίδα Υγείας 3 10
MCN635 Κατ’ Οίκον Νοσηλεία 3 10
MCN636 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 3 10
Κατεύθυνση Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MPN633 Δυναμική Ομάδας και Οικογένειας 3 10
MPN634 Κατ’ Οίκον Νοσηλεία ΝΨΥ 3 10
MPN635 Νοσηλευτική Εξαρτήσεων 3 10
Κατεύθυνση Μαιευτική
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MMN633 Κοινοτική Μαιευτική Διαπολιτισμική Μαιευτική Φροντίδα 3 10
MMN634 Τεκμηριωμένη Κλινική Μαιευτική Πρακτική 3 10
MMN635 Διοίκηση Μαιευτικών Μονάδων, Επαγγελματική Ανάπτυξη Μαιών 3 10
MMN636 Μαιευτική ΙΙΙ: Ειδικά Προβλήματα στο Τοκετό, Παθολογία της Λοχείας, Μαιευτική Φροντίδα 3 10


Διπλωματική Εργασία 6 Π. Μονάδες 20 ECTS
Κατεύθυνση - Κοινοτική Νοσηλευτική

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο πιο κάτω: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία,  ή ένα Μάθημα Επιλογής και το αντικείμενο MNU630- Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας (σύνολα: 6 π.μ./20 ECTS)

Διπλωματική Εργασία 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA620 Διπλωματική Εργασία 6 20
Μάθημα επιλογής 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MNU630 Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας 3 10
N/A 1 μαθήμα επιλογής από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής της αντίστοιχης κατεύθυνσης 3 10
Κατεύθυνση Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο πιο κάτω: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ή ένα Μάθημα Επιλογής και το αντικείμενο MNU630- Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας (σύνολα: 6 π.μ./20 ECTS)

Διπλωματική Εργασία 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA620 Διπλωματική Εργασία 6 20
Μάθημα επιλογής 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MNU630 Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας 3 10
N/A 1 μαθήμα επιλογής από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής της αντίστοιχης κατεύθυνσης 3 10
Πρακτικές Ασκήσεις Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ** 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MPN636 Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Ι1 2 7
MPN637 Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΙΙ1 2 7
MPN638 Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΙΙΙ1 2 6
Κατεύθυνση Μαιευτική

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο πιο κάτω: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ή ένα Μάθημα Επιλογής και το αντικείμενο MNU630- Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας     (σύνολα: 6 π.μ./20 ECTS)

Διπλωματική Εργασία 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA620 Διπλωματική Εργασία 6 20
Μάθημα επιλογής 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MNU630 Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας 3 10
N/A 1 μαθήμα επιλογής από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής της αντίστοιχης κατεύθυνσης 3 10
Πρακτικές Ασκήσεις Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ** 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MMN637 Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής Ι1 2 7
MMN638 Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής ΙΙ1 2 8
MMN639 Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής ΙΙΙ1 2 5*Οι Πρακτικές Ασκήσεις αφορούν μόνο τις κατευθύνσεις ‘Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας’ και ‘Μαιευτικής’.

1 Η πρακτική άσκηση θα λαμβάνει χώρα 7 ώρες την ημέρα Χ 5 ημέρες εβδομαδιαία Χ16 εβδομάδες.   Σύνολο: 560 ώρες

2 Η πρακτική άσκηση θα λαμβάνει χώρα 7.5 ώρες την ημέρα Χ 4 ημέρες εβδομαδιαία Χ 51 εβδομάδες.   Σύνολο: 1530 ώρες

Συμπληρωματικό πρόγραμμα για κάλυψη κριτηρίων απόκτησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας.

Οι πτυχιούχοι Νοσηλευτικής που δεν έχουν ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής, μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα (Μεταπτυχιακό Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας) εφόσον παρακολουθήσουν πέντε (5) συμπληρωματικά μαθήματα.

Σημείωση: Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα και ολοκληρώσουν το Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (έχοντας απαραίτητα παρακολουθήσει το επιλεγόμενο μάθημα MPN633, «Δυναμική Ομάδας και Οικογένειας» και επιλέξει και ολοκληρώσει την «Πρακτική Άσκηση Ι» - MPN636, «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» - MPN637 και «Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ» - MPN638), θα πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Κυπριακό Μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας και θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας.

 

Κατάλογος απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων για εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας:

Συμπληρωματικά Μαθήματα Ειδικότητας: (15π.μ. / 30 ECTS)

 • BPN501: Διοίκηση / Ηγεσία, Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας  (3π.μ. / 6 ECTS)
 • BPN502: Ο Σύγχρονος Νοσηλευτικός Ρόλος σε Άτομα με Σύνθετα Προβλήματα Ψυχικής Υγείας I (3π.μ. / 6 ECTS)
 • BPN503: Επικοινωνία και Συμβουλευτική, στη Φροντίδα Υγείας και στη Ψυχική Υγεία (3π.μ. / 6 ECTS)
 • BPN504: Κοινοτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Αποκατάσταση (3π.μ. / 6 ECTS)
 • BPN505: Ο Σύγχρονος Νοσηλευτικός Ρόλος σε Άτομα με Σύνθετα Προβλήματα Ψυχικής Υγείας II (3π.μ. / 6 ECTS)

 

 

Συμπληρωματικό πρόγραμμα για κάλυψη κριτηρίων απόκτησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος Μαιευτή / Μαίας.

Οι πτυχιούχοι Νοσηλευτικής που δεν έχουν ειδικότητα στη Μαιευτική και επιθυμούν να την αποκτήσουν, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής, μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής) εφόσον παρακολουθήσουν τέσσερα (4) συμπληρωματικά μαθήματα.

 

Σημείωση: Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα και ολοκληρώσουν το Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτική με κατεύθυνση “Μαιευτική” (έχοντας απαραίτητα ολοκληρώσει την «Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής Ι» - MΜΝ637, «Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής ΙΙ» - MΜΝ638 και «Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής ΙΙΙ» - MΜΝ639), θα πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής - Μητρώο Μαιών και θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της Μαίας.

*Τα μαθήματα των Πρακτικών Ασκήσεων δύναται να τα λάβουν ο/η φοιτητής/τρια πέραν των 30 Πιστωτικών Μονάδων / 90ECTS που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών


Κατάλογος απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων για εγγραφή στο μητρώο Μαιών:
 

Συμπληρωματικά Μαθήματα Ειδικότητας: (12π.μ./ 30 ECTS)

 • BMN501: Μαιευτική Ι: Θεμελιώδεις Αρχές και Θεωρίες Μαιευτικής, Ιστορία της Μαιευτικής, Ανατομία και Φυσιολογία, Γενετική, Σύλληψη και Ανάπτυξη Εμβρύου (3π.μ. / 6 ECTS)
 • BMN502: Φυσιολογία της Κύησης, Μαιευτική Φροντίδα, Προετοιμασία Γονέων (3π.μ. / 8 ECTS)
 • BMN503: Φυσιολογικός Τοκετός, Λοχεία, Μαιευτική Φροντίδα (3π.μ. / 9 ECTS)
 • BMN504: Νεογνολογία-Νεογνολογική Νοσηλευτική, Σίτιση Νεογνού, Μητρικός Θηλασμός (3π.μ. / 7 ECTS)

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην επιστήμη της Νοσηλευτικής, είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέψουν να εξετάζουν κριτικά, να αναλύουν, να συνθέτουν και να εφαρμόζουν την τρέχουσα επιστημονική γνώση ώστε να παρέχουν ερευνητικά τεκμηριωμένη, προηγμένη, νοσηλευτική φροντίδα και να προλαμβάνουν, να διατηρούν, να προάγουν και να αποκαθιστούν τη υγεία των πολιτών σε συνεργασία με την ομάδα των λοιπών επαγγελματιών υγείας.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

«Κοινοτική Νοσηλευτική»

Να εξετάζουν κριτικά να αναλύουν να συνθέτουν και να εφαρμόζουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις από της επιστήμες της Δημόσιας Υγείας, της Κοινοτικής Νοσηλευτικής, της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας, της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, και της Μεθοδολογίας Έρευνας και Βιοστατιστικής, ώστε να παρέχουν προηγμένη και ερευνητικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα στην κοινότητα και να προλαμβάνουν, να διατηρούν, να προάγουν και να αποκαθιστούν τη υγεία των πολιτών σε συνεργασία με την ομάδα των λοιπών επαγγελματιών υγείας.

«Ψυχιατρική Νοσηλευτική-Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας»

Να εξετάζουν κριτικά να αναλύουν να συνθέτουν και να εφαρμόζουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις από της επιστήμες της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής – Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, της Ψυχοφαρμακολογίας, της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και Αποκατάστασης, και της Ψυχοθεραπείας, ώστε να παρέχουν προηγμένη και ερευνητικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς με Ψυχιατρικά Προβλήματα και να προλαμβάνουν, να διατηρούν, να προάγουν και να αποκαθιστούν τη υγεία των πολιτών σε συνεργασία με την ομάδα των λοιπών επαγγελματιών υγείας.

«Μαιευτική»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Μαιευτικής θα αντιμετωπίζει διεπιστημονικά το αντικείμενο, προσφέροντας θεωρητική κατάρτιση στις βασικές επιστήμες που διέπουν τη Μαιευτική, Ανατομία και Φυσιολογία γυναικείου και αντρικού γεννητικού συστήματος, Εμβρυολογία, Γενετική, Βιοχημεία, Επικοινωνία Συμβουλευτική, Ηθική και δεοντολογία, Νεογνολογία και Νεογνολογική Νοσηλευτική, Γυναικολογία και Γυναικολογική Νοσηλευτική, Μαιευτική φροντίδα βασισμένη σε αποδείξεις (Evidence Based Practice) και την απαραίτητη επιστημονική αιτιολόγηση (Rationale) των μαιευτικών παρεμβάσεων κατά την Εγκυμοσύνη, τον Τοκετό και τη Λοχεία. Η θεωρητική κατάρτιση θα συνδυάζεται με εργαστηριακή εμπειρία και κλινική άσκηση για την απόκτηση των απαραίτητων στάσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις προτροπές της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών. Επιπλέον η προσφορά του προγράμματος θα αναβαθμίσει τη φροντίδα και υγεία της μητέρας, του νεογνού και της οικογένειας και θα βελτιώσει τους δείκτες περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

«Κοινοτική Νοσηλευτική»

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Συνθέτουν, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την αντίστοιχη νοσηλευτική πρακτική,εφαρμόζοντας με δεξιοτεχνία τους αντίστοιχους νοσηλευτικούς ρόλους.
 • Aναπτύσσουν στρατηγικές επικοινωνίας και συμβουλευτικής σε αντιστοιχία με τα προβλήματα και τις ανάγκες των πελατών τους που βρίσκονται στην κοινότητα.
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν έρευνες,να εφαρμόζουν ερευνητικά δεδομένα στην κλινική πρακτική της κοινοτικής νοσηλευτικής, με ικανότητα συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών.
 • Συζητούν και να εκτελούν τις νοσηλευτικές διαδικασίες οι οποίες έχουν εφαρμογή και δράση στην Κατ’ Οίκον Νοσηλεία.
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα πρόγραμμα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, με την αντίστοιχη ικανότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτωνκατά την εφαρμογής του.
 • Εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές ηγεσίας και να εισάγουν αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της κλινικής πρακτικής, λειτουργώντας ως συνήγοροι των ασθενών και των οικογενειών τους,
 • Εφαρμόζουν τη νοσηλευτική διαδικασίαγια την εκτίμηση και το σχεδιασμό της φροντίδας της Οικογένειας,
 • Αναγνωρίζουν, να προσδιορίζουν και να αναλύουν τα δικαιώματα των ασθενών και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών υγείας (Κυπριακή Νομοθεσία - Κώδικες Δεοντολογίας),
 • Αναπτύσσουν εποικοδομητικές σχέσεις συνεργασίας με τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας με σκοπό την παροχή της βέλτιστης δυνατής φροντίδας υγείας στην κοινότητα, λειτουργώντας ως ισότημα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.

 

«Ψυχιατρική Νοσηλευτική-Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας»

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Δρουν αυτόνομα και σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Ομάδας Υγείας, τόσο σε Νοσοκομειακό περιβάλλον  όσο και στο σπίτι και στην ευρύτερη Κοινότητα σε συνάφεια με τον Νοσηλευτικό, Θεραπευτικό και Συμβουλευτικό τους Ρόλο σε Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο επίπεδο, τόσο στην Πρόληψη, την Φροντίδα και την Αποκατάσταση ατόμων με ψυχικό πρόβλημα.
 • Αναλύουν και προσαρμόζουν το συνεχές της Ψυχικής Υγείας, τόσο στον Ενδονοσοκομειακό όσο και τον Κοινοτικό χώρο, ανάλογα με το Εξελικτικό και αναπτυξιακό επίπεδο του ατόμου ή της Ομάδας.
 • Αναπτύσσουν, Εφαρμόζουν και αξιολογούν Νοσηλευτικά Εξατομικευμένα Προγράμματα κάμνοντας χρήση της Νοσηλευτικής Διεργασίας για άτομα, οικογένειες ή ομάδες με Σύνθετα Προβλήματα Ψυχικής Υγείας, όπως και σε Προβλήματα Ατόμων ή Οικογενειών που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες, με την χρήση πολλαπλής μορφής Διαγνωστικών Κριτηρίων (Ψυχομετρικά Εργαλεία, Σύστημα NANDA, το Πρότυπο των 5 Διαστάσεων, Το Μοντέλο των Roper, Logan, Tierney, Tα Tαξινομικά Συστήματα ICD -10 – TR, DSM-IV-TR, DSM 5 κ.α.), στηριζόμενοι στο θεωρητικό, φιλοσοφικό, νομικό δεοντολογικό και ηθικό τους υπόβαθρο.
 • Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν Επιδημιολογικές και Ερευνητικές μελέτες, με σκοπό την Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική Ψυχικής Υγείας.
 • Αναγνωρίζουν και αναλύουν την Ομαδική δυναμική και ιδιαίτερα την Οικογενειακή, με σκοπό την Πρόληψη ή την έγκαιρη Παρεμβατική Θεραπευτική Αντιμετώπιση των Προβλημάτων και Αναγκών που αναφύονται.
 • Οργανώνουν, συντονίζουν και αξιολογούν Θεραπευτικές Ομάδες.
 • Εντάσσουν και ενσωματώνουν τις Γνωσιο-Συμπεριφορικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις στα Νοσηλευτικά σχέδια Ατόμων ή Ομάδων με Ψυχικό Πρόβλημα.
 • Συμμετέχουν και εφαρμόζουν Βιολογικές (π.χ. ECT) και Ψυχοφαρμακευτικές Παρεμβάσεις, με ασφάλεια και θεραπευτικό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα είναι σε θέση να Συνταγογραφούν συγκεκριμένα φάρμακα μέσα στα πλαίσια του προηγμένου νοσηλευτικού τους ρόλου.
 • Τέλος να είναι σε θέση να εφαρμόσουν και να υποστηρίζουν τον Επαγγελματικό Νοσηλευτικό τους Ρόλο με τον πιο αποδοτικό, αποτελεσματικό και ποιοτικό τρόπο, για την φροντίδα του ατόμου, της Ομάδας , της Οικογένειας και της Κοινότητας  με σκοπό την Προαγωγή της ψυχικής Υγείας.

 

«Μαιευτική»

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Παρέχουν αυτόνομα προηγμένη και ασφαλή μαιευτική φροντίδα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, πριν τη σύλληψη, κατά την εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία, συμπεριλαμβανομένης και της φροντίδας του νεογέννητου.
 • Διεκπεραιώνουν, αξιολογούν και συμβουλεύουν για τις αναγκαίες εξετάσεις για τη διάγνωση και παρακολούθηση της εξέλιξης της φυσιολογικής εγκυμοσύνης και συνδράμουν στην έγκαιρη διάγνωση της εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου.
 • Καθοδηγούν και κατευθύνουν τους μελλοντικούς γονείς για το γονεϊκό τους ρόλο με πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, το νεογέννητο και ενδυνάμωνουν την οικογένεια.
 • Παρέχουν ερευνητικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και αγωγή αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας γυναικών από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση συμπεριλαμβανομένης της υπογονιμότητας, του οικογενειακού προγραμματισμού και της εμμηνόπαυσης.
 • Αξιολογούν, εξετάζουν, παρακολουθούν και παρέχουν προηγμένη μαιευτική φροντίδα στην επίτοκο και το έμβρυο κατά το τοκετό με τα κατάλληλα κλινικά και τεχνητά μέσα.
 • Διαχειρίζονται και διεκπεραιώνουν αυτόνομα φυσιολογικούς τοκετούς, συμπεριλαμβανομένης της περινεοτομίας όπου χρειάζεται και της συρραφής της, και σε επείγουσες καταστάσεις τοκετό σε ισχιακή προβολή.
 • Αναγνωρίζουν προειδοποιητικά σημεία ανώμαλης ή δυνητικά ανώμαλης κατάστασης στη μητέρα ή στο έμβρυο / νεογέννητο, καλούν ιατρική βοήθεια και βοηθούν στην ιατρική παρέμβαση όπου ενδείκνυται. Λαμβάνουν τα αναγκαία επείγοντα μέτρα σε απουσία ιατρού και ειδικά τη δακτυλική αποκόλληση του πλακούντα που πιθανόν να ακολουθείται από δακτυλική εξέταση της μήτρας.
 • Εξετάζουν και παρέχουν προηγμένη μαιευτική φροντίδα στο νεογέννητο λαμβάνοντας τις απαραίτητες πρωτοβουλίες σε περίπτωση ανάγκης και διεκπεραιώνουν άμεση ανάνηψη όπου χρειάζεται.
 • Εξετάζουν, παρέχουν προηγμένη μαιευτική φροντίδα  και παρακολουθούν τη πρόοδο της μητέρας και του νεογέννητου κατά τη λοχεία, παρέχοντας στη μητέρα τις αναγκαίες συμβουλές και στήριξη για τη φροντίδα του νεογέννητου ώστε να την ενδυναμώσουν να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και ευημερία του παιδιού της.
 • Εφαρμόζουν με ασφάλεια, επαγγελματισμό και ποιότητα τη θεραπεία που ορίστηκε από το γιατρό.
 • Τεκμηριώνουν και καταγράφουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την κάθε περίπτωση και τηρούν τα αναγκαία αρχεία σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή.
 • Εκτιμούν την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της δια βίου μάθησης για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Εφαρμόζουν την σχετική νομοθεσία, μαιευτική δεοντολογία και  επαγγελματική συμπεριφορά.
 • Εφαρμόζουν αρχές και δεξιότητες διδασκαλίας, αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής, έρευνας, διαχείρισης και διοίκησης.

 

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Αναστασία Νικολάου

Πρόγραμμα Σπουδών: Νοσηλευτική (Μεταπτυχιακό)

Η φοίτησή μου στο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο Κύπρου υπήρξε καταλυτική για τη μετέπειτα καριέρα μου, ενώ συγχρόνως ήταν μια από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Είχα την ευκαιρία στα πλαίσια του Περισσότερα

Σάββας Μυλωνά

Πρόγραμμα Σπουδών: Νοσηλευτική (Μεταπτυχιακό)

Η φοίτηση μου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ήταν αδιαμφισβήτητα η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου. Τόσο κατά τη διάρκεια του πτυχίου μου, όσο και κατά το μεταπτυχιακό μου, ένιωθα μέρος μιας ισχυρής Περισσότερα

Σταύρος Δημάκος

Πρόγραμμα Σπουδών: Νοσηλευτική (Μεταπτυχιακό)

Οι σπουδές μου ήταν μια δύσκολη πορεία αλλά γνώρισα αρκετούς αξιόλογους ανθρώπους και από τον καθένα πήρα κάτι διαφορετικό. Κάθε φορά που πήγαινα στην καντίνα και συναντούσα τους συμφοιτητές μου, Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Η ζήτηση για νοσηλευτικό προσωπικό ήταν πάντα σταθερά δυνατή και η προβλεπόμενη αύξηση στη ζήτηση δεδομένη, λόγο της γήρανσης του πληθυσμού. Ως εκ τούτου θα υπάρξει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των θέσεων εργασίας αλλά επίσης θα παρατηρείται και αύξηση της μισθοδοσίας.

Οι απόφοιτοι με πτυχίο MSN έχουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης  και μεγαλύτερο αριθμό επιλογών σταδιοδρομίας. Λόγο τις εξειδίκευσης τους σε τομείς όπως Κοινοτική Νοσηλευτική,  Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας  και Μαιευτική αναμένεται άμεση απασχόληση αφού παρατηρείται αύξηση των θέσεων εργασίας σε αυτούς τους τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η απόκτηση πτυχίου MSN,  διευκολύνει την μετακίνηση σας σε διοικητικό ρόλο καθώς  και παρέχει αυξημένη αυτονομία αφού θα είστε σε θέση να λαμβάνεται σημαντικές αποφάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο είναι  επίσης και η μεγαλύτερη ευελιξία στο χώρο εργασίας με πιο ευέλικτα ωράρια.
 

 

Δεξιότητες

 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ικανότητες κρίσης και αξιολόγησης
 • Άριστες Δεξιότητες Οργάνωσης, Προγραμματισμού, και Επικοινωνίας
 • Υπομονή και Εμπάθεια
 • Δυνατότητα Διαχείριση Άγχους
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Αφοσίωση και Υπομονή
 • Εγρήγορση και παρατηρητικότητα
 • Ψηλό επίπεδο ήθους

 

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ογκολογικά Κέντρα, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινολογία, Κέντρα Υγείας)
 • Κέντρα Αποκατάστασης/Στέγες Ηλικιωμένων
 • Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Δημόσιος Τομέας (Στρατός, Φυλακές, Αεροδρόμιά, Λιμάνια)
 • Ιδιωτικός Τομέας (Κλινικές, Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα Ευεξίας κατ 'οίκον φροντίδα
  κλινικές οικογενειακού προγραμματισμού, ξενώνες του AIDS
 • Εκπαίδευση (Σχολεία, Λύκεια,  Πανεπιστήμια)

 

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Προϊστάμενος Νοσηλευτικού Προσωπικού
 • Υπεύθυνος Λειτουργός Υγείας σε Κοινοτικά Κέντρα Υγείας
 • Διοικητικός Λειτουργός στο Υπουργείο Υγείας
 • Διευθυντής Υγειονομικών Υπηρεσιών

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή η ερευνητική σταδιοδρομία.

 

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι φοιτητές του κλάδου καλούνται να συμπληρώσουν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου τους. Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία στις εξής νοσηλευτικές μονάδες¨

 • Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • Μακάρειο Νοσοκομείο
 • Νοσοκομείο Λάρνακας
 • Νοσοκομείο Αμμοχώστου
 • Νοσοκομείο Πάφου
 • Απολλώνιο Νοσοκομείο
 • Αρεταίειο Νοσοκομείο
 • Στέγη “Αγία Μαρίνα”
 • Ογκολογικό BOC

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα