Λογοθεραπεία (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα της Λογοθεραπείας συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση και κλινική πρακτική στη διάγνωση, πρόληψη, και αντιμετώπιση διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, και κατάποσης. Το πρόγραμμα παρέχει ολόπλευρη κατανόηση της επιστήμης της Λογοθεραπείας, με μαθήματα που καλύπτουν ανατομία, γλωσσολογία, ψυχολογία, και όλες τις κλινικές ειδικότητες της λογοθεραπείας που σχετίζονται με την  ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας, και την αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.  Οι φοιτητές συμμετέχουν σε κλινικές και ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με βασικά και κλινικά θέματα λογοθεραπείας.

Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής

Η πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής ιδρύθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2011.  Εδώ εκπαιδεύονται οι φοιτητές του Προγράμματος Λογοθεραπείας υπό την άμεση επίβλεψη έμπειρων Λογοπαθολόγων που ανήκουν στον Σύνδεσμο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου και σε διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης.


Οι φοιτητές συμπληρώνουν τρία εξάμηνα πρακτικής άσκησης στην Κλινική, τοποθετηθούν σε εξωτερικό κλινικό πλαίσιο. Η Κλινική είναι ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον όπου οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν και να εξασκήσουν τις κλινικές τους δεξιότητες, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η Κλινική προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης και αποκατάστασης σε διαταραχές Λόγου, Ομιλίας και Ακοής, σε άτομα όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων χωρίς διακρίσεις.  Στην Κλινική διεξάγονται ερευνητικά και κοινωνικά προγράμματα που σχετίζονται με λόγο, ομιλία, φώνηση, κατάποση, και ακοή.

Προοπτικές Εργοδότησης

Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ειδικά σχολεία), Συστήματα Υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, γηροκομεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης), δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα, ελεύθερο επάγγελμα, ερευνητικά κέντρα.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Λογοθεραπεία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:

 Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 9 15
Μαθήματα Κοινού Κορμού 30 53
Μαθήματα Ειδίκευσης 63 125
Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης 18 30
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 17
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 129 240


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 9 Π. Μονάδες 15 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENG103 Instruction in Expository Writing 3 6
LIN208 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 3 5
MGG105 Επαγγελματική γραφή στη Λογοθεραπεία 3 4


Μαθήματα Κοινού Κορμού 30 Π. Μονάδες 53 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LIN218 Ψυχογλωσσολογία 3 5
LOG204 Εισαγωγή στη Λογοθεραπεία 3 5
LOG210 Φωνητική 3 5
LOG211 Ανατομία Λόγου και Ακοής 3 5
LOG220 Γλωσσική Ανάπτυξη 3 5
LOG300 Δομή της Γλώσσας-Σύνταξη της Ελληνικής 3 5
LOG384 Κλινική Ηθική και Δεοντολογία 3 5
LOG402 Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας στη Λογοθεραπεία 3 7
PSG204 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 6
PSG320 Εισαγωγή στη Συμβουλευτική ή 3 5
PSG350 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 5


Μαθήματα Ειδίκευσης 63 Π. Μονάδες 125 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LOG216 Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας 3 5
LOG240 Γλωσσικές Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία 3 5
LOG250 Φωνολογική Αναπτυξή και Διαταραχές 3 5
LOG260 Ακουολογία 3 5
LOG310 Επιστήμες Λόγου και Ακοής 3 5
LOG320 Διαταραχές της Φώνησης 3 5
LOG330 Διαταραχές της Ροής της Ομιλίας (Τραυλισμός) 3 5
LOG340 Διαταραχές της Κατάποσης - Δυσφαγία 3 6
LOG345 Κλινική Άσκηση Ι 3 7
LOG350 Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόμων με Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες 3 5
LOG370 Αποκατάσταση Ακοολογία 3 5
LOG380 Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας 3 5
LOG395 Κλινική Άσκηση II 3 7
LOG410 Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας 3 6
LOG415 Αφασίες και Συναφείς Διαταραχές 3 6
LOG445 Κλινική Άσκηση III 3 7
LOG455 Νευροανατομία – Νευροφυσιολογία 3 6
LOG485 Πτυχιακή Εργασία Ι 3 5
LOG490 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 3 11
LOG495 Κλινική Άσκηση IV 6 14


Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης 18 Π. Μονάδες 30 ECTS

Οι Φοιτητές επιλέγουν έξι (6) απο τα οκτώ (8)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LOG271 Έγκαιρη Παρέμβαση 3 5
LOG391 Νοηματική Γλώσσα 3 5
LOG400 Εφαρμογές Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών στη Λογοπαθολογία 3 5
LOG420 Ειδικά Θέματα Λογοθεραπείας 3 5
LOG435 Τεκμηρίωση στη Λογοθεραπεία 3 5
LOG440 Αποκατάσταση Γνωστικών Λειτουργιών 3 5
LOG450 Μαθησιακές Διαταραχές - Δυσλεξίες 3 5
LOG475 Πολυγλωσσία στη Λογοθεραπεία 3 6


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 Π. Μονάδες 17 ECTS • Οι Κλινικές Ασκήσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα γίνονται στην αίθουσα Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής,  του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Η Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής λειτουργεί στα πλαίσια του Προγράμματος Λογοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.


 
Αποστολή
Ο Λόγος, η Ομιλία και η Ακοή καθορίζουν την ανθρώπινη επικοινωνία. Οι διαταραχές επικοινωνίας επηρεάζουν τον τρόπο που το άτομο ανταποκρίνεται στο περιβάλλον και στους άλλους και επιδρούν αρνητικά σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και οικογενειακές πτυχές της ζωής .

Αποστολή της Κλινικής Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με προβλήματα επικοινωνίας και η παροχή υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις ανάγκες του ατόμου και της οικογένειας. Παράλληλα, με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών η Κλινική στοχεύει στην εκπαίδευση και την κλινική εξάσκηση των φοιτητών του Προγράμματος Λογοθεραπείας, μελλοντικών επαγγελματιών Λογοπαθολόγων.

 
Η Κλινική στελεχώνεται με έμπειρους επαγγελματίες ακαδημαϊκούς και κλινικούς επόπτες που είναι αφιερωμένοι στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και φροντίδας για όλα τα  άτομα με διαταραχές επικοινωνίας. Ακόμα παρέχονται από τους επόπτες και φοιτητές υπό άμεση επίβλεψη στο πλαίσιο της κλινικής άσκησης για απόκτηση άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος.

 
Οι ακαδημαϊκοί και κλινικοί συνεργάτες της Κλινικής με την συμβολή και των φοιτητών εκπονούν υψηλής ποιότητας έρευνα σε θέματα που άπτονται δεξιοτήτων και διαταραχών επικοινωνίας.

 
Υπηρεσίες ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
Οι υπηρεσίες της Κλινικής συμπεριλαμβάνουν αξιολογήσεις, διαγνωστικές εξετάσεις και παρέμβαση σε διαταραχές λόγου, ομιλίας, σίτισης και κατάποσης. Η παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει υποστήριξη και καθοδήγηση για φροντιστές και οικογένειες των ασθενών/πελατών.

 

Συγκεκριμένα εντοπίζονται ή/και αντιμετωπίζονται διαταραχές επικοινωνίας για όλες τις ηλικίες που σχετίζονται με:

 • Διαταραχές ομιλίας και λόγου
 • Γλωσσικές διαταραχές
 • Διαταραχές προσοχής (ΔΕΠΥ)
 • Τραυλισμό ή διαταραχές ρυθμού και ροής της ομιλίας
 • Διαταραχές φώνησης και συντονισμού
 • Διαταραχές διατροφής, σίτισης και κατάποσης
 • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Νευρολογικές ασθένειες (Πάρκινσον, Πολλαπλή Σκλήρυνση, κ.α.)
 • Γεροντική άνοια - Αλτσχάϊμερ


 
Η Κλινική προσφέρει υπηρεσίες ομαδικής θεραπείας και στήριξης. Συνέρχονται:

 • Ομάδες Αφασίας
 • Γλωσσικές ομάδες προσχολικής ηλικίας
 • Ομάδες στήριξης για διάφορες διαταραχές επικοινωνίας
 • Ομάδες ακουστικής αποκατάστασης


 
Υπηρεσίες Ακουολογίας

 • Αξιολογήσεις ακοής για παιδιά και ενήλικες
 • Σχεδιασμός ακουστικής αποκατάστασης
 • Αξιολογήσεις ακουστικής επεξεργασίας


 
Παραπομπές
Παραπομπές γίνονται από ιατρούς από διάφορες ειδικότητες (Παιδίατροι, Αναπτυξιολόγοι, Παθολόγοι, Ωτορινολαρυγγολόγοι, Νευρολόγοι) και άλλους ειδικούς (Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές), καθώς επίσης και γονείς. Η Κλινική παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες της κοινωνίας, χωρίς διακρίσεις.

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Ώρες Λειτουργίας Κλινικής:  08:30 – 18:30 Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη, 08:30 – 16:30 Τετάρτη-Παρασκευή
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22029900
Τηλεομοιότυπο: +357 22029006
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: slhclinic@euc.ac.cy
 
Διογένους 1, Είσοδος Α, 3ος όροφος, Έγκωμη
Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία, Κύπρος


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • Να παρέχει για πρώτη φορά στους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν την επιστήμη της Λογοθεραπείας στην Κύπρο, σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού και κλινικού επιπέδου
 • Να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών για αναλυτική σκέψη, λήψη αποφάσεων και επικοινωνία.
 • Να καλλιεργήσει την αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα, ακεραιότητα και εγρήγορση, ιδιότητες που προάγουν επαγγελματισμό, προσωπική επιτυχία και αποδοτική συνεισφορά στον εργασιακό τομέα και στην κοινωνία.
 • Να αναπτύξει εκτίμηση και σεβασμό προς τις κοινωνικές και ηθικές αξίες, συναίσθηση ευθύνης προς την κοινωνία, και διάθεση προσφοράς προς τον άνθρωπο.
 • Να κτίσει μια βάση στέρεα και με προοπτική, μέσω των μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης και των μαθημάτων κορμού και ειδίκευσης.
 • Να δώσει επαρκή (εξ)ειδίκευση, ώστε να επιτευχθούν βασικά επαγγελματικά απαιτούμενα σύμφωνα με την άδεια άσκηση επαγγέλματος και τα επαγγελματικά δικαιώματα και απαιτούμενα για επιτυχή σταδιοδρομία στον επαγγελματικό ή/και ακαδημαϊκό τομέα.
Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • Να δώσει στους φοιτητές, μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στην διάγνωση, αντιμετώπιση, πρόληψη, και παροχή πληροφοριών για διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες παροχής υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε άτομα όλων την ηλικιών και ομάδες που τις έχουν ανάγκη.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στους χώρους που απασχολούνται οι Λογοθεραπευτές όπως νοσοκομεία, σχολεία, ιδιωτικός τομέας, και κέντρα αποκατάστασης.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές ή/και έρευνα στην Λογοθεραπεία και σε εξειδικευμένους τομείς.
 • Να επιτελεί έρευνα σχετική με τη φύση, την αντιμετώπιση, και την πρόληψη διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει κοινωνική προσφορά και βοήθεια στα άτομα που έχουν ή πιθανά να αποκτήσουν προβλήματα λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • Να παρέχει δυνατότητες επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους Λογοθεραπευτές της Κύπρου, συμβάλλοντας σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών Λογοθεραπείας στην Κύπρο, σε αρμονία με τις τελευταίες εξελίξεις στον ερευνητικό και κλινικό τομέα.
 • Να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία και στην εν γένει σχετική αγορά Εργασίας ολόπλευρα μορφωμένους επαγγελματίες οι οποίοι με επάρκεια να συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές στο τέλος των σπουδών τους στο πρόγραμμα Λογοθεραπείας θα μπορούν να:

 • Αξιολογούν και να εφαρμόζουν με βάση δεδομένα και κριτική σκέψη τις βασικές αρχές της επιστήμης της Λογοθεραπείας
 • Αξιολογούν και να εφαρμόζουν με βάση δεδομένα και κριτική σκέψη τις αρχές της γλωσσολογίας, βιολογικών επιστημών, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, και εκπαίδευσης
 • Αποδεικνύουν γνώση των μεθόδων έρευνας που σχετίζονται με θέματα Λογοθεραπείας
 • Αποδεικνύουν κατανόηση των θεμάτων, διαδικασιών, και πρωτοκόλλων Λογοθεραπείας
 • Αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν τις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας στη Λογοθεραπεία.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Χρύσω Στυλιανού

Πρόγραμμα Σπουδών: Λογοθεραπεία (Πτυχίο)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα άρτιο πανεπιστήμιο που μπορεί να προσφέρει πολλά στους φοιτητές σε θέματα εκπαίδευσης και γνώσεων αλλά και από άποψη της φοιτητικής ζωής. Στα τέσσερα Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο λογοθεραπευτής είναι ο επιστήμονας  που ασχολείται με την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της ομιλίας. Το επάγγελμα του λογοθεραπευτή, περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων όπως, διάγνωση των διαταραχών λόγου, ομιλίας και φωνής, ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους  ή τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για την εκτίμηση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, οργάνωση του προγράμματος θεραπείας, εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος και καταγραφή της προόδου του ασθενούς. Ο λογοθεραπευτής για να βοηθήσει τους ασθενείς του, χρειάζεται να έχει ο ίδιος καλή άρθρωση και καθαρή ομιλία, κοινωνική επιδεξιότητα και ικανότητα σωστής επικοινωνίας.

 

Δεξιότητες

 • Άριστη επίδοσή στον Ελληνικό προφορικό λόγο
 • Γλωσσικές Ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ερευνητικές Ικανότητες
 • Υπομονή και εφευρηματικότητα

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος & ιδιωτικός
 • Ειδικά Εκπαιδευτήρια (Ιδρύματα για παιδιά & ενήλικες)
 • Κέντρα αποκατάστασης
 • Κέντρα πρώιμης παρέμβασης & ψυχικής υγείας
 • Θεατρικούς Οργανισμούς
 • ΜΜΕ
 • Τομέας Υγείας
 • Μη Κερδοσκοπικός

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Λογοθεραπευτής/Λογοπαθολόγος
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία, οι απόφοιτοι του κλάδου Λογοθεραπείας μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους  με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στον τομέα αυτό.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • Οι φοιτητές του προγράμματος της Λογοθεραπείας έχουν τη δυνατότητα  εκπαίδευσης στην Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής που είναι η πρώτη Κλινική Πανεπιστημιακού επιπέδου στην Κύπρο. Στην εν λόγω κλινική, οι φοιτητές εκπαιδεύονται υπό την επίβλεψη έμπειρων Λογοπαθολόγων που ανήκουν στον Σύνδεσμο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου και σε διεθνής οργανισμούς διαπίστευσης. Οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν τρία εξάμηνα πρακτικής άσκησης στην Κλινική, πριν προχωρήσουν στην τελική τους τοποθέτηση σε εξωτερικό πλαίσιο. Η Κλινική είναι ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον όπου οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν και να εξασκήσουν τις κλινικές τους δεξιότητες, αφού παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου υπό την καθοδήγηση των εποπτών τους. Η Κλινική προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης και αποκατάστασης σε διαταραχές Λόγου, Ομιλίας και Ακοής, σε άτομα όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων χωρίς διακρίσεις.

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα