Φυσικοθεραπεία (4 xρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα 'Φυσικοθεραπεία' (Βασικό Πτυχίο), παρέχει στους φοιτητές εκτενή κατανόηση των φυσικών και δομικών πτυχών του ανθρώπινου σώματος και κίνησης. Βασισμένο στις κατευθύνσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT) παρέχει, επιπρόσθετα αναστοχαστική διδασκαλία και τεκμηριωμένες επιστημονικά πρακτικές για την προώθηση της κινητικής ανάπτυξης και συντονισμού, τη χρήση φυσικών μεθόδων για την αντιμετώπιση του πόνου, την εφαρμογή θεραπευτικής άσκησης για το τραυματισμένο ή πάσχον μυϊκό σύστημα και της υποβοήθησης της φυσικής διαχείρισης του καρδιο-αναπνευστικού συστήματος ή της βελτίωσης της ισορροπίας και του νευρο-κινητικού ελέγχου για καλύτερη απόδοση και λειτουργικότητα.

Εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου

Απόφοιτοι του προγράμματος Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο Φυσιοθεραπευτών με αίτηση τους στο Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου.

Προοπτικές Εργοδότησης

Ιδιωτική Εξάσκηση Επαγγέλματος, Εργασιακή Υγεία, Νοσοκομεία, Κλινικές, Οίκοι Ευγηρίας, Αθλητικοί Σύλλογοι, Αθλητικά Κέντρα,  Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ερευνητικά Εργαστήρια.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Φυσικοθεραπεία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Πρώτου Έτους 37 60
Μαθήματα Δεύτερου Έτους 42 60
Μαθήματα Τρίτου Έτους 35 60
Μαθήματα Τέταρτου Έτους 30 60
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 144 240


Μαθήματα Πρώτου Έτους 37 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πρώτο Τετράμηνο 19 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ANA110 Ανατομία Ι 4 6
CSG193 Πληροφορική Επιστημών Υγείας 3 5
EUC110 Ακαδημαϊκές Δεξιότητες 2 5
KIN110 Κινησιολογία Ι 4 5
PSG265 Ψυχολογία της Υγείας 2 5
PTH112 Μάλαξη 4 4
Δεύτερο Τετράμηνο 18 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ANA120 Ανατομία ΙΙ 4 6
ENH080* Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙΙ 3 5
KIN120 Κινησιολογία ΙΙ 4 5
NEU120 Νευρολογία 2 4
ORT120 Ορθοπεδική και Χειρουργική Ορθοπεδική 2 5
PGY107 Φυσιολογία 3 5


Μαθήματα Δεύτερου Έτους 42 Π. Μονάδες 60 ECTS
Τρίτο Εξάμηνο 19 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO282 Βιοστατιστική 2 5
PAT220 Παθολογία-Ρευματολογία-Νοσολογία 2 5
PGY210 Κλινική Εργοφυσιολογία 3 5
PTH210 Νευρομυϊκή Επανεκπαίδευση 4 5
PTH213 Φυσικά Μέσα 4 5
PTH214 Κινησιοθεραπεία 4 5
Τέταρτο Τετράμηνο 23 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENH090* Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙII 3 5
PTH211 Φυσικοθεραπεία Αναπνευστικού Συστήματος 4 5
PTH212 Φυσικοθεραπεία Κυκλοφοριακού Συστήματος 4 5
PTH220 Τεχνικές Κινητοποίησης 4 5
PTH223 Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων Ι 4 5
PTH225 Ηλεκτροθεραπεία 4 5


Μαθήματα Τρίτου Έτους 35 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πεμπτο Εξάμηνο 19 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PHA103 Φαρμακολογία στην Φυσιοθεραπεία 3 4
PPT100 Κλινική Άσκηση I 3 7
PTH310 Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος 4 5
PTH312 Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων II 4 5
RES303 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 3 5
N/A Μάθημα Επιλογής 2 4
Έκτο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HSD411 Οικονομία της Υείας και Επιχειρηματικότητα 2 4
PPT200 Κλινική Άσκηση ΙΙ 3 7
PTH323 Εμβιομηχανική και Εργονομία 3 5
PTH324 Διαγνωστική Απεικόνιση 2 4
PTH325 Νομικά, Βιοηθηκά και Δεοντολογικά Ζητήματα στην Φυσικοθεραπεία 2 4
PTH332 Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΙ 4 6


Μαθήματα Τέταρτου Έτους 30 Π. Μονάδες 60 ECTS
Έβδομο Εξάμηνο 24 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ERG100 Εργοθεραπεία 3 3
HEA410 Πτυχιακή Εργασία Ι 3 6
NUR110 Πρώτες Βοήθειες 3 3
PPT300 Κλινική Ασκηση ΙΙΙ (Μυοσκελετικά) 3 5
PTH411 Φυσικοθεραπεία Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού 4 3
PTH412 Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση 4 5
PTH413 Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αθλητιατρική 4 5
Όγδοο Τετράμηνο 6 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA420 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 3 12
PPR400 Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα 3 18
Μαθήματα Επιλογής
Πέμπτο Εξάμηνο 5 9

Υποχρεωτικά ο σπουδαστής επιλέγει ένα στο Πέμπτο Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENH070* Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι 3 5
LOG203 Λογοθεραπεία 2 4 • Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 3.329 ωρών. Αυτό προκύπτει  από το συνολικό αριθμό ωρών των θεωρητικών μαθημάτων και των εργαστηρίων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις  του Πανεπιστημίου, της κλινικής άσκησης και άσκησης στο επάγγελμα που πραγματοποιείται σε επιλεγμένα Νοσοκομεία και Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
 • Η κλινική άσκηση διαρκεί 450 ώρες και είναι κατανεμημένη από 150 ώρες στο 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται 2 μέρες την εβδομάδα, από 5 ώρες η κάθε ημέρα.
 • Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο και είναι συνολικής διάρκειας 1040 ωρών. Γίνεται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων ειδικότητας και διαρκεί 40 ώρες την εβδομάδα και για 26 συνεχείς εβδομάδες.

*Οι φοιτητές του προγράμματος παρακάθονται σε εξέταση τοποθέτησης επιπέδου γνώσεων (placement test) όπου με επιτυχία στην εξέταση προχωρούν σε εγγραφή τους στο αντικείμενο ENH080-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  ΙΙ. Σε ενδεχόμενο αποτυχίας τους στην εξέταση τοποθέτησης επιπέδου γνώσεων εγγράφονται στο επιλεγόμενο αντικείμενο ENH070-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  Ι  κατά το εαρινό τετράμηνο και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε αυτό εγγράφονται στο ENH080-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  ΙΙ την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

 

Προηγούμενη Δομή Προγράμματος

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Ο αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος σπουδών Φυσικοθεραπείας είναι η θεωρητική, κλινική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών, για να αντιμετωπίζουν ασθενείς με μειωμένη λειτουργική ικανότητα και να τους αποδίδουν στην κοινωνία στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Ακόμα, οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι γνώστες της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, ικανοί να προάγουν και να προστατεύουν την υγεία του ατόμου, να προλαμβάνουν, βελτιώνουν και να αποκαθιστούν παθολογικές καταστάσεις, συγγενείς και επίκτητες, καθώς και τραυματικές βλάβες που προκαλούν διαταραχές σε διάφορα συστήματα του οργανισμού όπως π.χ. στο μυοσκελετικό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό.

 

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη των φοιτητών για ενεργό συμμετοχή στη μάθηση, η οποία αποτελεί μία συνεχή δια βίου διεργασία ώστε να μπορούν να εργασθούν ως αυτόνομοι επαγγελματίες ή ως μέλη της ομάδας υγείας και να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση του ασθενούς.

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος Φυσικοθεραπείας έχουν Επιστημονική και πρακτική επάρκεια. Μπορούν να αξιολογούν, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν με ασφάλεια τις Φυσικοθεραπευτικές πράξεις, για κάθε ένα ασθενή ξεχωριστά, αφού το πρόγραμμα σπουδών είναι δυναμικό και απόλυτα σύγχρονο με την εξέλιξη της Επιστήμης στο χώρο της Υγείας.

Το πρόγραμμα σπουδών αντικατοπτρίζει τα νέα δεδομένα στο χώρο της Φυσικοθεραπείας, η οποία ως νέα και δυναμική επιστήμη με συνεχώς αυξανόμενη έρευνα αξιολογεί, οργανώνει, εφαρμόζει, προάγει, και αναθεωρεί τα ευρήματα που θεμελιώνουν την πρακτική της.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον και η υψηλή Ακαδημαϊκή πληρότητα των Καθηγητών, παρέχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων απαραιτήτων για την άσκηση της Φυσικοθεραπευτικής επιστήμης.

Η διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών της Φυσικοθεραπείας στη διαδικασία της μάθησης.

Ο πτυχιούχος Επιστήμονας Φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί φυσικά μέσα και μεθόδους με σκοπό να αποκαταστήσει, διατηρήσει και προωθήσει τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου όπως και την κοινωνική του υπόσταση, όπου η φθορά, ο τραυματισμός ή η νόσος έχουν διαφοροποιήσει τις καθημερινές του δυνατότητες.

 Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές πρέπει ακόμα να είναι σε θέση:

 

 • να προσφέρουν ποιοτική Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή ιδρύματα εντός και εκτός Κύπρου και υπηρεσίες στην οικογένεια και στην κοινότητα όπου υπάρχει ασθενής ή άτομο με αναπηρίες .
 • να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή και στην αγωγή υγείας και ευημερίας του κοινού μέσω εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην εκπαίδευση του ατόμου στη σωστή στάση και κίνηση στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
 • να προσφέρουν στην αυτοφροντίδα και την αυτοεξυπηρέτηση ατόμων, παρέχοντας τους συμβουλές και εκπαίδευση τόσο σε αυτούς όσο και σε λειτουργούς υγείας και άλλων υποστηρικτών υπηρεσιών για να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό η ανεξαρτητοποίηση και ευεξία του ατόμου

 

Ο Φυσικοθεραπευτής σήμερα: 

 • εκπαιδεύεται και σέβεται τους ασθενείς, εργάζεται με απόλυτη εχεμύθεια, βεβαιώνεται ότι οι ασθενείς λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες του προβλήματός τους, ώστε να μπορούν να συναινέσουν στο προτεινόμενο σχήμα αποκατάστασης
 • αναπτύσσει αναλυτική και δημιουργική σκέψη για κριτική θεώρηση και αναπροσαρμογή της καθημερινής πράξης για να επιτευχθεί η συνέχιση της εξέλιξης
 • είναι γνώστης της ερευνητικής διεργασίας, αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα για την πρόοδο της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας

Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί τις εξελίξεις της Επιστήμης, προσαρμόζεται στις συνθήκες που διαμορφώνονται, για αρτιότερη προσφορά υπηρεσίας στον ασθενή.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αξιολογούν το πρόβλημα του ασθενούς (ΥΑΣΟ) και να καταγράφουν με σαφήνεια τα Υποκειμενικά (Υ) συμπτώματα και Αντικειμενικά (Α) ευρήματα, να Συνεκτιμούν (Σ) όλους τους παράγοντες που συνθέτουν το πρόβλημα και να Οργανώνουν (Ο) την αποκατάσταση.
 • Να επιλέγουν την ενδεικνυόμενη  Φυσικοθεραπεία μέσω Επιστημονικής τεκμηρίωσης (evidence based), με κυρίαρχο στόχο τη λειτουργική ικανότητα του ασθενούς, με απόλυτη ασφάλεια και στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
 • Να προσφέρουν τις καλλίτερες υπηρεσίες τους σε Δημόσια ή Iδιωτικά Νοσηλευτήρια, κέντρα αποκατάστασης, Φυσικοθεραπευτήρια, κτλ.,  στην Κύπρο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με συνέπεια και υψηλό δείκτη υπευθυνότητας.
 • Να συμβάλλουν στην προαγωγή και στην αγωγή Υγείας του κοινού με εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Να προσφέρουν εργονομική εκπαίδευση στους λειτουργούς Υγείας αλλά και στο κοινό, μειώνοντας έτσι την αδιάκοπη επαγγελματική καταπόνηση με τις όποιες συνέπειες.
 • Να σέβονται και να εφαρμόζουν τους κανόνες Δεοντολογίας, να εργάζονται με απόλυτη εχεμύθεια, σεβόμενοι την ανεξαρτησία του ατόμου και τα δικαιώματά του.
 • Να εξασφαλίζουν επαρκείς πληροφορίες στους ασθενείς για το πρόβλημά τους, ώστε να τον κάνουν να συμμετέχει ενεργά και με απόλυτη αποδοχή στο σχήμα της προτεινόμενης αποκατάστασης.
 • Να είναι σε θέση να αναπροσαρμόζουν τη Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση ανάλογα με τα επιτασσόμενα από τη δυναμική εξέλιξη της Ιατρικής και Φυσικοθεραπευτικής Επιστήμης.
 • Να είναι γνώστες της ερευνητικής διεργασίας, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν ότι η σύγχρονη Επιστήμη επιτάσσει. Τέλος, να αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα για να συμβάλλουν στην πρόοδο της Φυσικοθεραπευτικής Επιστήμης. 

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Παναγιώτης Ρεντζιάς

Πρόγραμμα Σπουδών: Φυσικοθεραπεία (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2014

Working as: Φυσικοθεραπευτής, Oμάδα ποδοσφαίρου πρώτης κατηγορίας

“Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί κατά τη γνώμη μου μια ανερχόμενη δύναμη στον τομέα της γνώσης και της εκπαίδευσης. Η φοίτηση σ'αυτό, μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια και κατευθύνσεις για τη Περισσότερα

Μαρία Αναστασίου

Πρόγραμμα Σπουδών: Φυσικοθεραπεία (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2013

Working as: Φυσικοθεραπεύτρια

“Η τετραετής εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αλλάξει αρκετά την ζωή μου σε διάφορους τομείς. Όταν σκέπτομαι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μου δημιουργούνται ποικίλα Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο Φυσικοθεραπευτής εφαρμόζει τεχνικές και φυσικές μεθόδους για την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων και των μερών του ανθρώπινου σώματος και την ανακούφιση από τον πόνο. Ο φυσικοθεραπευτής συνεργάζεται με το γιατρό για τη θεραπευτική αγωγή του πελάτη με σκοπό την κινητοποίηση και ανάπτυξη των άλλων υγιών μυϊκών δυνάμεων του, ώστε να αποκατασταθεί κατά το δυνατό η κινητικότητα του. Συζητά με τον ασθενή τις ιδιαιτερότητες της πάθησης του και το στηρίζει καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Διδάσκει και βοηθά τον πελάτη στην εκτέλεση των ασκήσεων, στη χρήση βοηθητικών συσκευών, ή τεχνητών μελών. Τέλος, καθοδηγεί τον ασθενή και τους συγγενείς του για τη συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στο σπίτι. Ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί στο έργο του διάφορες τεχνικές, όπως το μασάζ, τα θεραπευτικά λουτρά και άλλα.

 

Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εμπάθεια
 • Ερευνητικές Ικανότητες
 • Υπομονή
 • Οργάνωση & Προγραμματισμός
   

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος & ιδιωτικός
 • Υγείας (Εργαστήρια φυσικοθεραπείας, Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Αποκατάστασης, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικά Κέντρα, Κέντρα Υγείας, Οίκους Ευγηρίας)
 • Αθλητισμό
 • Εκπαίδευση
   

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Φυσικοθεραπευτής
 • Ιδιοκτήτης Κέντρου Αποκατάστασης
   

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Απόφοιτοι του Κλάδου Φυσικοθεραπείας έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν το βιογραφικό και τις γνώσεις τους μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων όπως η Αθλητική Φυσικοθεραπεία .
 • Επίσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με την απόκτηση Μεταπτυχιακών Τίτλων στον Τομέα της Υγείας.
 • Για την εξασφάλιση εργασίας σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα οι απόφοιτοι της Φυσικοθεραπείας έχουν την ευκαιρία επιλογής Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών
   

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι φοιτητές του κλάδου της Φυσικοθεραπείας καλούνται να συμπληρώσουν συγκεκριμένες ώρες Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου τους . Στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον παρακολουθώντας και προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών μεντόρων.

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

 • EUC Career Office Facebook Page
 • Eures
 • Ergodotisi.com

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα