Νοσηλευτική (4 xρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση πολυδύναμων επαγγελματιών Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλευτικής οι οποίοι μέσω της εξάσκησης της επιστήμης τους θα συνδράμουν στην πρόληψη και την αποκατάσταση της υγείας των ατόμων όλων των ηλικιών, καθώς επίσης στη διατήρηση και προαγωγή της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας. Οι φοιτητές του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης υψηλού επιπέδου θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων καθώς επίσης κλινικών δεξιοτήτων προκειμένου να μπορούν να ασκούν αυτόνομα το επάγγελμά τους ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες της υγείας στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγκριση του πτυχίου Νοσηλευτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Πτυχίο Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο πρόγραμμα υπαγόμενο στην οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Με δεδομένη την αναγνώριση αυτή, οι πτυχιούχοι Νοσηλευτές θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εγγραφή στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Απόφοιτοι του προγράμματος “Νοσηλευτική” του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών με αίτησή τους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου.

Προοπτικές Εργοδότησης

Στελέχη σε ιδρύματα περίθαλψης υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε νοσοκομεία και κλινικές, στην κοινότητα, σε κέντρα υγείας, σε κέντρα φροντίδας ευπαθών ατόμων, στη σχολική νοσηλευτική, ως παιδαγωγοί υγείας, ερευνητές και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Νοσηλευτική» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 32 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 38 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 31 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 31 60
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 132 240


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 32 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πρώτο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ANA102 Ανατομία 3 5
CSG193 Πληροφορική Επιστημών Υγείας 3 5
EUC110 Ακαδημαϊκές Δεξιότητες 2 5
NUR103 Εισαγωγή στη Nοσηλευτική 3 5
PGY107 Φυσιολογία 3 5
PSG265 Ψυχολογία της Υγείας 2 5
Δεύτερο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO111 Μικροβιολογία 2 4
BIO282 Βιοστατιστική 2 5
ENH080* Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙΙ 3 5
NPR100 Κλινική Πρακτική Ι 1 3
NPT100 Κλινική Άσκηση I 2 4
NUR121 Βασική Νοσηλευτική Ι 4 5
NUR125 Νοσηλευτική Εκτίμηση 2 4


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 38 Π. Μονάδες 60 ECTS
Τρίτο Τετράμηνο 19 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
NPT200 Κλινική Άσκηση II 2 4
NUR110 Πρώτες Βοήθειες 3 3
NUR211 Βασική Νοσηλευτική ΙΙ 4 6
NUR212 Παθολογία και Παθολογική Νοσηλευτική Ι 4 6
NUR213 Χειρουργική και Χειρουργική Νοσηλευτική I 4 6
PHA112 Φαρμακολογία και Αρχές Χορήγησης Φαρμάκων 2 5
Τέταρτο Τετράμηνο 19 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENH090* Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙII 3 5
EPE201 Επιδημιολογία 3 5
NPR200 Κλινική Πρακτική ΙΙ 1 3
NPT220 Κλινική Άσκηση III 2 4
NUR223 Παθολογία και Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 4 5
NUR224 Χειρουργική και Χειρουργική Νοσηλευτική IΙ 4 5
NUR225 Νομικά, Βιοηθικά και Δεοντολογικά Ζητήματα στη Νοσηλευτική 2 3


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 31 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πέμπτο Τετράμηνο 18 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
NPT300 Κλινική Άσκηση ΙV 2 4
NUR310 Παθολογία και Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙΙ 4 5
NUR314 Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τη φροντίδα υγείας 2 4
NUR316 Ογκολογία και Ογκολογική Νοσηλευτική 2 4
NUR317 Χειρουργική και Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙΙ 4 5
NUR319 Βασικές Αρχές Βιοχημείας, Διατροφς Διαιτολογίας 2 4
ΒΙΟ112 Βιοφυσική και Ακτινολογία 2 4
Έκτο Τετράμηνο 13 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
NPR300 Κλινική Πρακτική ΙΙΙ 1 3
NPT320 Κλινική Άσκηση V 2 4
NUR320 Αρχές Επικοινωνίας / Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική 2 6
NUR323 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 3 7
RES303 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 3 5
SOG102 Αρχές Κοινωνιολογίας 2 5


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 31 Π. Μονάδες 60 ECTS
Έβδομο Τετράμηνο 17 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA410 Πτυχιακή Εργασία Ι 3 6
NPT400 Κλινική Άσκηση VI 2 4
NUR413 Αρχές Διοίκησης – Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων 2 4
NUR414 Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 2 5
NUR415 Γυναικολογική και Μαιευτική Νοσηλευτική 4 5
NUR416 Παιδιατρική και Παιδιατρική Νοσηλευτική 4 6
Όγδοο Τετράμηνο 14 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA420 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 3 12
NPT420 Κλινική Άσκηση VII 2 3
NUR422 Κοινοτική Νοσηλευτική 3 4
NUR423 Γηριατρική και Γεροντολογική Νοσηλευτική 2 4
NUR452 Επείγουσα Νοσηλευτική 2 4
N/A Μάθημα Επιλογής 2 3
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογης

υποχρεωτικά ο σπουδαστής επιλέγει ένα στο τέταρτο έτος

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENH070* Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι 3 5
HSD412 Οικονομία της Υγείας και Επιχειρηματικότητα 2 3
NUR266 Υγιεινή της Εργασίας 2 3
NUR267 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 2 3Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 4603 ωρών και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία διάρκειας 1624 ωρών και κλινική διδασκαλία διάρκειας 2979 υπερκαλύπτοντας τις πρόνοιες του Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/55/ΕΕ.

Η κλινική/ πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου και περιλαμβάνει  διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση στα νοσηλευτικά εργαστήρια του πανεπιστημίου και στον κλινικό χώρο.

*Οι φοιτητές του προγράμματος παρακάθονται σε εξέταση τοποθέτησης επιπέδου γνώσεων (placement test) όπου με επιτυχία στην εξέταση προχωρούν σε εγγραφή τους στο αντικείμενο ENH080-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  ΙΙ. Σε ενδεχόμενο αποτυχίας τους στην εξέταση τοποθέτησης επιπέδου γνώσεων εγγράφονται στο επιλεγόμενο αντικείμενο ENH070-Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι κατά το εαρινό τετράμηνο και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε αυτό εγγράφονται στο ENH080-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  ΙΙ την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

 

Προηγούμενη Δομή Προγράμματος


 

 

 

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • To develop the student’s capacity to think, write and speak effectively and creatively;
 • To develop an appreciation of and respect for social, moral and ethical values as the foundation of one’s relationship to others and one’s responsibilities to the community;
 • To develop the students analytical, decision-making and communication competencies together with those qualities of self-reliance, responsibility, integrity and self-awareness which will promote personal achievement and contribution to organizations;
 • To build breath of perspective through the general education requirements and provide sufficient specialization to meet basic professional and career requirements;        
 • To provide the student with the necessary requirements for academic and/or career advancements
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Κυριότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι η παροχή προς τους φοιτητές  των κατάλληλων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, η εκμάθηση τεχνικών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων έτσι ώστε ως πτυχιούχοι επιστήμονες Νοσηλευτές:

 • Με την υιοθέτηση, δεοντολογικά, ορθών στάσεων  να παρέχουν με επάρκεια, ασφάλεια και επαγγελματισμό ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα, εξατομικευμένη σε ασθενείς που νοσηλεύονται στα Δημόσια και Ιδιωτικά νοσηλευτήρια, εντός και εκτός Κύπρου.
 • Έχοντας ως βάση της φροντίδας τη νοσηλευτική διεργασία να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στην οικογένεια που έχει άρρωστο μέλος, ανεξάρτητα αν αυτό νοσηλεύεται στο σπίτι ή στο νοσηλευτήριο.
 • Να παρέχουν φροντίδα σε χώρους -  εκτός των νοσηλευτηρίων και του οικογενειακού περιβάλλοντος -   όπως είναι τα Κέντρα Υγείας και τα Σχολεία.
 • Να  προσφέρουν στον υγιή αλλά και στον πάσχοντα συνάνθρωπο υπηρεσίες στα πλαίσια εφαρμογής προληπτικών Κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Να αναπτύξουν αναλυτική και δημιουργική σκέψη για κριτική θεώρηση και αναπροσαρμογή της καθημερινής κλινικής πράξης για να επιτευχθεί η συνέχιση της εξέλιξής τους ως επαγγελματίες.
 • Να κατέχουν την ερευνητική διεργασία και να αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα για την πρόοδο της Νοσηλευτικής Επιστήμης και κατ΄ επέκταση να προσφέρουν  ποιοτική φροντίδα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Να διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ορθών δεοντολογικά στάσεων και ως επιδέξιοι επαγγελματίες να παρέχουν με επάρκεια και ασφάλεια εξατομικευμένη ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας εντός και εκτός Κύπρου.
 • Να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και αποκαθιστούν την υγεία ατόμων/οικογενειών και ομάδων σύμφωνα με την προσωπικότητα του ατόμου, τα ψυχολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του ίδιου και της οικογένειάς του.
 • Να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική δημιουργική σκέψη, ενεργό συμμετοχή στη διεργασία της μάθησης και με τον εμπλουτισμό των θεωρητικών γνώσεων και των δεξιοτεχνιών, να βελτιώνουν την αναπροσαρμογή και την κριτική προσέγγιση της καθημερινής κλινικής πράξης.
 • Να επιδιώκουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων εξελίξεων.
 • Να προάγουν την ερευνητική διεργασία και να διαθέτουν ερευνητικές δεξιότητες με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ποιοτικής φροντίδας σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Maria Shiati

Πρόγραμμα Σπουδών: Νοσηλευτική (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2013

Working as: Νοσηλευτικός Λειτουργός, Νοσοκομείο του NHS στο Ηνωμένο Βασίλειο

Με τη βοήθεια του Γραφείου Καριέρας του ΕΠΚ έχω βρει εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Νοσηλευτικός Λειτουργός. Πιστεύω ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις που έχω αποκτήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησής Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι απόφοιτοι του Κλάδου Νοσηλευτικής ειδικεύονται στον ευρύ τομέα της Υγείας από τη νοσηλεία ασθενών μέχρι και την έρευνα και εφαρμογή προγραμμάτων υγείας. Ο Νοσηλευτής φροντίζει όπως ο ασθενής λαμβάνει και τηρεί την θεραπευτική του αγωγή όπως αυτή έχει οριστεί από τον θεράποντα ιατρό. Επίσης παρακολουθεί και καταγράφει την πρόοδο του ασθενή με καθημερινές μετρήσεις ρουτίνας και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης προσφέρει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να επέμβει ο επί καθήκοντος ιατρός. Ένας νοσηλευτής προετοιμάζει επίσης ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις ή επεμβάσεις.
 
 
Δεξιότητες
 • Προθυμία
 • Εμπάθεια
 • Κριτική σκέψη και δυνατότητα να είναι λεπτομερείς
 • Υπομονή
 • Ανεκτικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Οργάνωση
 • Ικανότητες διαχείρισης Ιατρικού Εξοπλισμού

 

 
Τομείς Εργοδότησης
 • Υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ογκολογικά Κέντρα, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινολογία, Κέντρα Υγείας)
 • Κέντρα Αποκατάστασης/Στέγες Ηλικιωμένων
 • Μη κερδοσκοπικός
 • Δημόσιος και ιδιωτικός
 • Εκπαίδευση
 
 
Επιλογές Σταδιοδρομίας
 • Νοσηλευτής (Ο Νοσηλευτής μπορεί να επιλέξει εάν επιθυμεί συγκεκριμένη ειδικότητα)
 • Διοικητικός Λειτουργός στον τομέα υγείας (Νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας κ.α.)
 • Βοηθός Χειρουργείου
 • Λειτουργός διαγνωστικού κέντρου
 • Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών
 • Βοηθός εργαστηρίων Νοσηλευτικής σε Ακαδημαϊκό ίδρυμα

 

 
Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Απόφοιτοι του Κλάδου Νοσηλευτικής έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν το βιογραφικό και τις γνώσεις τους μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Δημόσια Υγεία, Νοσηλευτική (Κοινοτική, Ψυχιατρική, Μαιευτική).
Για την εξασφάλιση εργασίας σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα οι απόφοιτοι της Νοσηλευτικής έχουν την ευκαιρία επιλογής Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών.
 
 
 
Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι φοιτητές του κλάδου της Νοσηλευτικής καλούνται να συμπληρώσουν συγκεκριμένες ώρες Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου τους . Στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον παρακολουθώντας και προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών μεντόρων
 
 
 
Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα