Γεροντολογία (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα θα δώσει στους φοιτητές ένα πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σήμερα τη Γεροντολογία και εστιάζεται στα μείζονα προβλήματα των ατόμων αυτών στο διεθνές και τοπικό πλαίσιο και αναπτύσσει στρατηγικές και πρακτικές για την εφαρμογή δράσεων μέσα στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Η ανάγκη για ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη διεπιστημονική φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων καθιστά αναγκαία την απόκτηση ενός βασικού κορμού γνώσεων για τη Γεροντολογία, τόσο από τους επαγγελματίες λειτουργούς υγείας, όσο και από επαγγελματίες των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που εμπλέκονται στη φροντίδα τους, με έμφαση στον κοινωνικό και νοσηλευτικό προσανατολισμό.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Γεροντολογία" προσφέρεται σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Προοπτικές Εργοδότησης

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό προετοιμάζει επαρκώς τους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν ολιστικά και διεπιστημονικά σε οποιοδήποτε πλαίσιο που εξυπηρετεί ηλικιωμένους (γραφείο ευημερίας, κέντρα ημέρας, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας, οίκους ευγηρίας, κλπ) . Για αυτούς που εργάζονται ήδη με ηλικιωμένους σημαίνει ότι θα αποκτήσουν σε βάθος κατανόηση των σημαντικών παραγόντων υγείας και ευημερίας και πώς οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν. Η παρεχόμενη γνώση θα εμπλουτίσει την επαγγελματική τους πρακτική σε όποιον τομέα και αν εργάζονται δημιουργώντας ένα επαγγελματικό δυναμικό και προοπτικές εξέλιξης.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές του προγράμματος πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:


Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Κορμού 21 60
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή δύο (2) Μαθήματα Επιλογής 6 14
Πρακτική 0 9
Μάθημα Επιλογής 3 7
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Μαθήματα Κορμού 21 Π. Μονάδες 60 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRL602 Αναπτυξιακή ψυχολογία στην τρίτη ηλικία 3 10
GRL603 Κοινωνική πολιτική και προγράμματα στήριξης ηλικιωμένων ατόμων 3 10
GRL611 Διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας: Hλικιωμένα άτομα 3 8
GRL612 Μεθοδολογία της έρευνας 3 7
HEL601 Aνάπτυξη και γήρανση του ανθρώπου 3 10
HEL604 Συνήθη νοσήματα στην τρίτη ηλικία 3 8
HEL613 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Γεροντολογία 3 7


Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή δύο (2) Μαθήματα Επιλογής 6 Π. Μονάδες 14 ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή 2 (δύο)  Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRL690 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 6 14
N/A Δύο Μαθήματα Επιλογής 6 14


Πρακτική 0 Π. Μονάδες 9 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRL620 Πρακτική 0 9


Μάθημα Επιλογής 3 Π. Μονάδες 7 ECTS

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα πιο κάτω μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
GRL606 Οικογένεια και τρίτη ηλικία 3 7
GRL610 Ψυχολογία της υγείας 3 7
HEL605 Προαγωγή Υγείας στην τρίτη ηλικία 3 7
HEL607 Ειδικά θέματα Γεροντολογίας 3 7
HEL608 Φαρμακολογία στην τρίτη ηλικία 3 7
HEL609 Αποκατάσταση στην τρίτη ηλικία 3 7


You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα