Φαρμακευτική (5 xρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα «Φαρμακευτική» στοχεύει στην παροχή γενικής θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης στις Φαρμακευτικές Επιστήμες με εμβάθυνση σε όλους τους βασικούς τομείς και κλάδους, όπως η Φαρμακολογία, η Φαρμακευτική Χημεία, η Φαρμακευτική Ανάλυση, η Φαρμακευτική Τεχνολογία, η Φαρμακογνωσία και η Τοξικολογία. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση ποιοτικά ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης και αποσκοπεί στην απόκτηση κατάλληλων πρακτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για άμεση εργοδότηση μετά την αποφοίτηση τους. Οι απόφοιτοι θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή άλλα συναφή γνωστικά πεδία όπως η Δημόσια Υγεία και η Ιατρική.

Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού/Εγγραφή στο Μητρώο Φαρμακοποιών Κύπρου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι πτυχιούχοι μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις που διοργανώνονται από αρμόδιο κρατικό φορέα για τη λήψη άδειας εξάσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού στην Ελλάδα ή εγγραφή στο Μητρώο Φαρμακοποιών Κύπρου ή και σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Διεθνής Ομοσπονδία Φαρμακοποιών

Η Φαρμακευτική αποτελεί μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών και αποκτά θέση προβολής στον επίσημο Παγκόσμιο Κατάλογο Φαρμακευτικών Σχολών και στο δίκτυο ακαδημαϊκών υπηρεσιών της ομοσπονδίας.

Προοπτικές Εργοδότησης

Ιδιωτικά ή κρατικά φαρμακεία, βιομηχανία φαρμάκων στους τομείς παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, της έρευνας και ανάπτυξης, στη φαρμακευτική διοίκηση, σε εμπορικά εργαστήρια, έρευνας και εκπαίδευση, βιομηχανίες τροφίμων ή βιοτεχνολογίας, σε εταιρείες παραγωγής και εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής, υγειονομικού υλικού και ιατρικών συσκευών.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Φαρμακευτική» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 33 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 37 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 37 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 37 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 14 60
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 158 300


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 33 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πρώτο Τετράμηνο 17 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO104 Γενική Βιολογία 3 6
CHE104 Γενική και Ανόργανη Χημεία για Φαρμακευτικές Επιστήμες 6 8
EUC110 Ακαδημαϊκές Δεξιότητες 2 5
MAT107 Μαθηματικά για Φαρμακευτικές Επιστήμες 3 6
PHA105 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 3 5
Δεύτερο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ANA102 Ανατομία 3 5
BIO205 Μοριακή Κυτταρική Βιολογία 5 8
BIO234 Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες 3 7
BIO282 Βιοστατιστική 2 5
ENH080* Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙΙ 3 5


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 37 Π. Μονάδες 60 ECTS
Τρίτο Τετράμηνο 20 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO301 Βοτανική και Ανατομία Φυτών 5 7
CHE125 Οργανική Χημεία I 3 6
CHE126 Αναλυτική Χημεία 6 8
PGY107 Φυσιολογία 3 5
N/A Μάθημα Επιλογής 3 4
Τέταρτο Τετράμηνο 17 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO215 Βιοχημεία 6 8
CHE222 Οργανική Χημεία ΙI 3 6
CHE223 Εργαστηριακές Τεχνικές στην Οργανική Χημεία 3 6
ENH090* Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙII 3 5
PHA212 Ανόργανη Φαρμακευτική Χημεία 2 5


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 37 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πέμπτο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO211 Γενική Μικροβιολογία 5 7
PHA311 Φαρμακευτική Φυσική 3 6
PHA312 Φαρμακευτική Χημεία Ι 3 6
PHA314 Μοριακή Φαρμακολογία 2 5
PHA324 Φαρμακογνωσία Ι 3 6
Έκτο Τετράμηνο 21 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO317 Ανοσολογία 3 5
PHA313 Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική 5 7
PHA322 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 5 7
PHA325 Φαρμακολογία Ι 3 5
PHA326 Φαρμακογνωσία ΙΙ 5 6


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 37 Π. Μονάδες 60 ECTS
Έβδομο Τετράμηνο 18 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
CSG193 Πληροφορική Επιστημών Υγείας 3 5
PHA323 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 3 5
PHA411 Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας Ι 3 6
PHA412 Στοιχεία Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας 2 4
PHA415 Φαρμακολογία ΙΙ 4 6
PHA416 Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Νέων Φαρμάκων 3 4
Όγδοο Τετράμηνο 19 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PHA413 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 5 7
PHA421 Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας ΙΙ 5 7
PHA422 Τοξικολογία 4 7
PHA423 Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία 2 4
RES303 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 3 5


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 14 Π. Μονάδες 60 ECTS
Έννατο Εξάμηνο 10 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PHA507 Φαρμακευτική Νομοθεσία Δεοντολογία και Βιοηθική 2 5
PHA508 Πτυχιακή Εργασία 6 18
PHA509 Πρακτική Άσκηση I 2 7
Δέκατο Εξάμηνο 4 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PHA519 Πρακτική Άσκηση II 4 30
Μαθήματα Επιλογής
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENH070* Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι 3 5
MGT101 Αρχές Διεύθυνσης (Management) 3 5
PHA220 Οικονομικά της Υγείας και Επιχειρηματικότητα στη Φαρμακευτική 3 4
PHA424 Τεχνολογία και Έλεγχοι Καλλυντικών Προϊόντων 3 5*Οι φοιτητές του προγράμματος παρακάθονται σε εξέταση τοποθέτησης επιπέδου γνώσεων (placement test) όπου με επιτυχία στην εξέταση προχωρούν σε εγγραφή τους στο αντικείμενο ENH080-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  ΙΙ. Σε ενδεχόμενο αποτυχίας τους στην εξέταση τοποθέτησης επιπέδου γνώσεων εγγράφονται στο επιλεγόμενο αντικείμενο ENH070-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  Ι  κατά το εαρινό τετράμηνο και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε αυτό εγγράφονται στο ENH080-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  ΙΙ την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Στόχος του προγράμματος στη Φαρμακευτική (Πτυχίο) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γενικών και βασικών, θεωρητικών και εργαστηριακών, γνώσεων και εργαστηριακών δεξιοτήτων βασισμένων στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα όπως και η καλλιέργεια συγκεκριμένων εξειδικευμένων στάσεων, ούτως ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να εργοδοτηθούν άμεσα ή να επιλέξουν, εάν επιθυμούν, να συνεχίσουν για περαιτέρω σπουδές σε συναφή θέματα.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γενικής θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης στις φαρμακευτικές επιστήμες με αναφορά σε όλους τους επιμέρους τομείς και κλάδους όπως η Φαρμακολογία, η Φαρμακευτική Χημεία, η Φαρμακευτική Ανάλυση, η Φαρμακευτική Τεχνολογία, η Φαρμακογνωσία, η Τοξικολογία κλπ. Κατά τα πρώτα δύο χρόνια των σπουδών τους οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν μαθήματα στη Χημεία τη Βιολογία και τις Ιατρικές Επιστήμες. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών Φαρμακευτικής στα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην απόκτηση κατάλληλων πρακτικών και εργαστηριακών δεξιοτήτων για άμεση εργοδότηση μετά την αποφοίτηση τους. Οι απόφοιτοι θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διάφορα άλλα συναφή θέματα σπουδών όπως Δημόσια Υγεία, Ιατρική, κλπ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Επιδεικνύουν βασικές, θεμελιώδεις θεωρητικές γνώσεις στις Φαρμακευτικές επιστήμες και συγκεκριμένα:
  • επαρκή γνώση των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των φαρμάκων,
  • επαρκή γνώση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και του φυσικού, χημικού, βιολογικού και μικροβιολογικού ελέγχου των φαρμάκων,
  • επαρκή γνώση του μεταβολισμού και των αποτελεσμάτων των φαρμάκων και της δράσης των τοξικών ουσιών, καθώς και της χρήσης των φαρμάκων,
  • επαρκή γνώση η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων για τα φάρμακα ώστε βάσει αυτής να μπορεί να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες,
  • επαρκή γνώση των νόμιμων και άλλων προϋποθέσεων για την άσκηση φαρμακευτικών δραστηριοτήτων
 • Αποκτήσουν τέτοιες δεξιότητες και εμπειρίες που να τους προετοιμάζουν επαρκώς για καριέρα σε κλάδους και επαγγέλματα σχετικά με τις Φαρμακευτικές επιστήμες ή για περαιτέρω ανώτερες σπουδές.
 • Αποκτήσουν βασικές αλλά ουσιαστικές εργαστηριακές δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα αναλυτικών και ερευνητικών πεδίων.
 • Αναπτύξουν κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δουλεύοντας μόνοι ή σε ομάδες.
 • Αναγνωρίσουν την τεράστια σημασία της επιστήμης της Φαρμακευτικής και των εφαρμογών της στην καθημερινότητα, στην οικονομία και στη ζωή γενικότερα.
 • Συνεισφέρουν θετικά και ουσιαστικά στην επιστημονική/ερευνητική αρένα των Φαρμακευτικών Επιστημών και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση που επιλέγουν να ακολουθήσουν και να υπηρετήσουν.
 • Επιδεικνύουν και εφαρμόζουν υψηλό επίπεδο ηθικής και δεοντολογίας  τόσο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία όσο και στις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματος της Φαρμακευτικής είναι άρτια καταρτισμένοι με τις κατάλληλες πρακτικές και εργαστηριακές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εργοδοτηθούν ως αδειούχοι φαρμακοποιοί ιδρύοντας το δικό τους φαρμακείο, ή υπεύθυνοι φαρμακοποιοί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Το επάγγελμα του φαρμακοποιού συμπεριλαμβάνει την ορθή προμήθεια φαρμάκων ακολουθώντας τις ιατρικές συνταγές που παραλαμβάνει από τους πελάτες του. Επίσης ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι ενήμερος για τις ιδιότητες και επιδράσεις διαφόρων φαρμάκων.

 

Δεξιότητες

 • Πρακτική και αναλυτική σκέψη
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Σωστή διαχείριση χρόνου          
 • Τεχνικές δεξιότητες
 • Ανεξαρτησία στην εργασία
 • Ηθική
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Ερευνητικός
 • Φαρμακευτικός
 • Βιοτεχνολογία
 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Εκπαίδευση
 • Υγείας (π.χ. αναλυτικά ή διαγνωστικά εργαστήρια)
 • Μη κερδοσκοπικός
 • Δημόσιος και ιδιωτικός

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Φαρμακοποιός
 • Ερευνητής
 • Υπεύθυνος Εργαστηρίου
 • Ακαδημαϊκός

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Οι απόφοιτοι θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διάφορα άλλα συναφή θέματα σπουδών όπως Δημόσια Υγεία και Ιατρική.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στα πλαίσια του προγράμματος της  Φαρμακευτικής, οι φοιτητές εξασκούν την Πρακτική τους Άσκηση σε Φαρμακεία και Δημόσια Νοσηλευτήρια .

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα