Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα 'Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή' του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί την πλέον καινοτόμα και εξεζητημένη ακαδημαϊκή παρέμβαση στον ευρύτερο ελληνικό χώρο στο πεδίο του αθλητισμού και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά το πάθος και το ενδιαφέρον τους για τον αθλητισμό, ασχέτως της προηγούμενης αθλητικής τους εμπειρίας και υπόστασης. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από εγνωσμένους ακαδημαϊκούς της Αθλητικής Επιστήμης και άλλων συγγενών κλάδων (όπως Διατροφή, Φυσικοθεραπεία, Βιολογία, Ιατρική κλπ). Η διάρθρωση του περιλαμβάνει κοινή φοίτηση κατά τα τρία πρώτα χρόνια, μέσω της οποίας παρέχεται βασική κατάρτιση καθώς επίσης διασφαλίζεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των φοιτητών. Στο τέταρτο έτος φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις κατευθύνσεις του «Αγωνιστικού Αθλητισμού» με ταυτόχρονη εξειδίκευση σε άθλημα της επιλογής τους, της «Άσκησης και Υγείας» καθώς επίσης έχουν την ευελιξία και δυνατότητα να προβούν σε ελεύθερη επιλογή αντικειμένων προκειμένου να προσαρμόσουν την εστίασή τους στα δικά τους μέτρα και πλαίσιο ενδιαφερόντων.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, θα είναι σε θέση να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και να στελεχώσουν αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ή να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληθώρα αθλητικών εφαρμογών μεγάλης ζήτησης. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν με πλήρη επάρκεια μεταξύ άλλων στους πιο κάτω τομείς:

Κατεύθυνση του "Αγωνιστικού Αθλητισμού - Προπονητικής"

Προπονητές αθλημάτων (ολιστική έννοια), γυμναστές/ προπονητές φυσικής κατάστασης επαγγελματικών, ημιεπαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων και αθλητών ανεξαρτήτως επιπέδου ανάλογα με την ειδικότητα εξειδίκευσης που επιλέγεται (ποδόσφαιρο, αντισφαίριση, χειροσφαίριση, κολύμβηση, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, κλασικός αθλητισμός, ενόργανη γυμναστική και τζούντο κλπ), προπονητές αθλημάτων (ολιστική έννοια), γυμναστές/ προπονητές φυσικής κατάστασης για αναπτυξιακές ηλικίες ανάλογα με την ειδικότητα εξειδίκευσης που επιλέγεται, εκπαιδευτές σε εφαρμογές άσκησης σε σώματα ασφαλείας (στρατός, αστυνομία, πυροσβεστική κλπ).

Κατεύθυνση "Άσκηση και Υγεία"

Ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση προγραμμάτων σωματικής άσκησης, υγείας και ευρωστίας ατόμων του γενικού πληθυσμού και ατόμων με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, συντονιστές χώρων μαζικής και εξατομικευμένης άσκησης για σωματική υγεία και ευρωστία, οργάνωση και διαχείριση δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος, εργασιακός – βιομηχανικός αθλητισμός.

Κατεύθυνση “Ελεύθερης Προσαρμογής"

Κάθε αντικείμενο στον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή το οποίο σχετίζεται με την ελεύθερη διαμόρφωση του προγράμματος φοίτησης το οποίο θα προσαρμόζουν οι φοιτητές βάσει των δικών τους ατομικών αναγκών, ενδιαφερόντων και προσδοκιών.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές του προγράμματος στη  Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή με Κατεύθυνση στον "Αγωνιστικό Αθλητισμό - Προπονητική", "Άσκηση και Υγεία", "Ελεύθερης Προσαρμογής" πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του πτυχίου.Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 32 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 33 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 34 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 34 60
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 133 240


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 32 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πρώτο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ANA102 Ανατομία 3 5
EDG102 Γενική Παιδαγωγική 3 5
EUC110 Ακαδημαϊκές Δεξιότητες 2 5
PSY254 Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 6
SPS115 Παιδαγωγική Γυμναστική 2 4
SPS122 Αρχές Προπόνησης - Προπονητικός Σχεδιασμός 3 5
Δεύτερο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO282 Βιοστατιστική 2 5
ENH080* Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙΙ 3 5
PGY107 Φυσιολογία 3 5
SOC121 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού 3 6
SPS112 Μοριακή Βιολογία και Άσκηση 3 6
SPS124 Διδασκαλία Κλασσικού Αθλητισμού 2 3


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 33 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πρώτο Τετράμηνο 17 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
NUR110 Πρώτες Βοήθειες 3 3
RES303 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 3 5
SPS211 Εργοφυσιολογία I 3 6
SPS213 Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή 3 7
SPS214 Διδασκαλία Καλαθοσφαίρισης 2 3
SPS215 Διδασκαλία ΦΑ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 3 6
Δεύτερο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENH090* Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙII 3 5
PSY241 Αθλητική Ψυχολογία 3 6
SPS221 Εργοφυσιολογία ΙI 3 6
SPS222 Κινητική Μάθηση 3 7
SPS223 Διδασκαλία Ελληνικών και Κυπριακών Παραδοσιακών Χορών 2 3
SPS224 Διδασκαλία Ποδοσφαίρου 2 3


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 34 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πρώτο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SPS311 Διδασκαλία Κολύμβησης 2 3
SPS312 Βιοχημεία της Άσκησης 3 6
SPS313 Διδασκαλία Eνόργανης Γυμναστικής 2 3
SPS314 Αθλητιατρική 3 6
SPS315 Θεωρία και Τεχνικές Μυϊκης Ενδυνάμωσης 3 6
SPT101 Αθλητική Διοίκηση και Οργάνωση 3 6
Δεύτερο Τετράμηνο 18 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HIS326 Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 3 5
SPS321 Εργομετρία 3 5
SPS322 Διδασκαλία Πετοσφαίρισης 2 3
SPS323 Διατροφή, Άσκηση, Υγεία και Αθλητισμός 3 5
SPS324 Αθλητική Εμβιομηχανική 3 5
SPS325 Διδασκαλία Χειροσφαίρισης 2 3
SPS327 Νομικά, Βιοηθικά και Δεοντολογικά Ζητήματα στον Αθλητισμό 2 4


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 34 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πρώτο Τετράμηνο Κατεύθυνση στον "Αγωνιστικό Αθλητισμό - Προπονητική" 19 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA410 Πτυχιακή Εργασία Ι 3 6
SPS411 Προπονησιολογία 3 5
SPS412 Εφαρμοσμενή Εργομετρική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση Αθλητών 3 5
SPS413 Αθλητική Φυσικοθεραπεία 3 5
SPS418 Πρακτική Άσκηση και Εμπειρία 3 3
N/A Μάθημα Ειδικότητας I 4 6
Δεύτερο Τετράμηνο Κατεύθυνση στον "Αγωνιστικό Αθλητισμό - Προπονητική" 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA420 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 3 12
PSY421 Εφαρμοσμένη Ψυχολογία για τη Μεγιστοποίηση της Απόδοσης 3 5
SPS422 Εμβιομηχανική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση Αθλητών 3 5
N/A Μάθημα Ειδικότητας II 4 5
N/A Μάθημα Επιλογής 2 3
Ειδικότητες Επιλογής - Μαθήματα Πρώτου Τετραμήνου

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης "Αγωνιστικού Αθλητισμού - Προπονητικής" καλούνται στο 4ο έτος να επιλέξουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες και να παρακολουθήσουν 1 μάθημα ανά τετράμηνο (Ι και ΙΙ) της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SPS431 Ποδόσφαιρο I 4 6
SPS432 Αντισφαίριση I 4 6
SPS433 Χειροσφαίριση I 4 6
SPS434 Κολύμβηση I 4 6
SPS435 Καλαθοσφαίριση I 4 6
SPS436 Πετοσφαίριση Ι 4 6
SPS437 Κλασικός Αθλητισμός Ι 4 6
SPS438 Ενόργανη Γυμναστική Ι 4 6
SPS439 Τζούντο Ι 4 6
SPS440 Πυγμαχία - Kick Boxing I 4 6
Ειδικότητες επιλογής - Μαθήματα B’ τετραμήνου
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SPS441 Ποδόσφαιρο II 4 5
SPS442 Αντισφαίριση II 4 5
SPS443 Χειροσφαίριση II 4 5
SPS444 Κολύμβηση II 4 5
SPS445 Καλαθοσφαίριση II 4 5
SPS446 Πετοσφαίριση II 4 5
SPS447 Κλασικός Αθλητισμός ΙΙ 4 5
SPS448 Ενόργανη Γυμναστική ΙΙ 4 5
SPS449 Τζούντο ΙΙ 4 5
SPS450 Πυγμαχία - Kick Boxing II 4 5
Πρώτο Τετραμήνο Κατεύθυνση στην "Άσκηση και Υγεία" 19 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA410 Πτυχιακή Εργασία Ι 3 6
SPS414 Παθοφυσιολογία 3 6
SPS415 Άσκηση - Υγεία - Ευρωστία 3 6
SPS416 Εναλακτικές Μέθοδοι Άσκησης 4 4
SPS417 Φυσική Δραστηριότητα και Γήρανση 3 5
SPS418 Πρακτική Άσκηση και Εμπειρία 3 3
Δεύτερο Τετράμηνο Κατεύθυνση στην "Άσκηση και Υγεία" 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA420 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 3 12
SPS425 Διαχείριση και Λειτουργία Αθλητικών Υποδομών 3 4
SPS427 Κλινική Εργοφυσιολογία 4 6
SPS428 Άσκηση, Ψυχική Υγεία και Ποιότητα Ζωής 3 5
N/A Μάθημα Επιλογής 2 3
Κατεύθυνση “Ελεύθερης Προσαρμογής”

Αντί της επιλογής μίας εκ των δύο παραπάνω κατευθύνσεων στο τέταρτο έτος φοίτησης (“Αγωνιστικός Αθλητισμός – Προπονητική”, “Άσκηση και υγεία”) παρέχεται, εναλλακτικά, η δυνατότητα στους φοιτητές να προσαρμόσουν δικό τους συνδυασμό μαθημάτων διαμορφώνοντας έτσι μια τρίτη κατεύθυνση, βάσει της ατομικής τους προτίμησης και προσανατολίζονταςτο γνωσιολογικό τους υπόβαθρο αναλόγωςτων ιδιαίτερων τους αναγκών και επαγγελματικών προοπτικών.

Μαθήματα Επιλογής Ειδικότητας

Οι φοιτητές/τριες και των τριών κατευθύνσεων, καλούνται στο τέταρτο έτος να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα ειδικότητας ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα ελεύθερης επιλογής τουλάχιστον δύο πιστωτικών μονάδων/3 ECTS.

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
CSG193 Πληροφορική Επιστημών Υγείας 3 5
ENH070* Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι 3 5
HSD411 Οικονομία της Υείας και Επιχειρηματικότητα 2 4
SOC126 Ολυμπισμός 2 3
SOC128 Ποδόσφαιρο και Διακυβέρνηση στην Ευρώπη 2 3
SPS125 Ορεινές Δραστηριότητες 2 3
SPS127 Αεροβική Γυμναστική 2 3
SPS129 Αθλήματα Ρακέτας 2 3
SPS216 Χιονοδρομία 2 3
SPS217 Διδασκαλία Αντισφαίρισης 2 3
SPS218 Άσκηση και Οξειδωτικό Στρες 2 3
SPS219 Σκοποβολή 2 3
SPS426 Ναυαγοσωστική 2 3
SPS429 Αυτόνομη Κατάδυση 2 3
SPS430 Τζούντο 2 3
SPS451 Κωπηλασία - Κανόε/Καγιάκ 2 3
SPS452 Απόδοση σε Αντίξοες Περιβαλλοντικές Συνθήκες 2 3
SPS453 Εφαρμοσμένη, Διατροφή Αθλητών 2 3
SPS454 Οργάνωση, Διαχείριση και Διαφήμιση Αγώνων 2 3
SPS455 Πυγμαχία - Kick Boxing 2 3
SPS458 Σύγχρονα Θέματα Αθλητισμού /ΦΑ 2 3*Οι φοιτητές του προγράμματος παρακάθονται σε εξέταση τοποθέτησης επιπέδου γνώσεων (placement test) όπου με επιτυχία στην εξέταση προχωρούν σε εγγραφή τους στο αντικείμενο ENH080-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  ΙΙ. Σε ενδεχόμενο αποτυχίας τους στην εξέταση τοποθέτησης επιπέδου γνώσεων εγγράφονται στο επιλεγόμενο αντικείμενο ENH070-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  Ι  κατά το εαρινό τετράμηνο και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε αυτό εγγράφονται στο ENH080-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  ΙΙ την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Βασικός στόχος του προγράμματος σπουδών της "Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής" είναι να παράσχει τα απαραίτητα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια και να καταρτίσει κατάλληλα επαγγελματίες στο χώρο της επιστήμης του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής. Οι πτυχιούχοι του κλάδου, εφαρμόζοντας τις επιστημονικές γνώσεις που θα αποκτήσουν θα συμβάλουν στη μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης και κατά συνέπεια της σωματικής απόδοσης των αθλητών, καθώς επίσης θα προσφέρουν τα μέγιστα στη βελτιστοποίηση της λειτουργικής ικανότητας σε άτομα προερχόμενα τόσο από το γενικό όσο και από τον ειδικό πληθυσμό κάθε ηλικίας (άτομα με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες) συμβάλλοντας έτσι στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της ψυχοσωματικής υγείας, στην προαγωγή της ευρωστίας του ανθρώπου και κατά συνέπεια στη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται επίσης η ανάδειξη επιστημόνων οι οποίοι θα μπορέσουν να εργαστούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και λοιπά προγράμματα εκπαίδευσης, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό τόσο στη ψυχοσωματική διαμόρφωση του παιδιού, του έφηβου αλλά και του ενηλίκου καθώς επίσης και στην υιοθέτηση από αυτούς ενός υγιούς τρόπου ζωής βασικό μέρος του οποίου θα αποτελεί η συστηματική και δια βίου άσκηση.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στα πρώτα τρία έτη ένα πλήρες πλάνο ευρείας κατάρτισης στους φοιτητές. Μέσω των μαθημάτων που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών "Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή" οι νέοι επαγγελματίες καθίστανται ικανοί να διδάξουν τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή στα σχολεία, καθώς και να εργαστούν σε μια πλειάδα επιχειρήσεων, ομίλων, σωματείων κλπ που ασχολούνται με την άσκηση και την υγεία. Στο τέταρτο έτος οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στην κατεύθυνση του "Αγωνιστικού Αθλητισμού - Προπονητικής" με ειδικό στόχο την εξειδίκευσή τους στον τομέα της μεγιστοποίησης της σωματικής απόδοσης αθλητών και την κατεύθυνση "Άσκηση και Υγεία" με ειδικό στόχο την απόκτηση των κατάλληλων επιστημονικών γνώσεων ώστε να ασχοληθούν με θέματα άσκησης που αφορούν την προαγωγή και προάσπιση της υγείας και ευρωστίας σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες καθώς και στο γενικό πληθυσμό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Σε σχέση με τις εφαρμογές της Αθλητικής Επιστήμης στη «Σχολική Φυσική Αγωγή» και το σχολικό αθλητισμό, ο απόφοιτος αναμένεται να είναι σε θέση να:


• Διδάσκει το μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο
• Οργανώνει αναλυτικά προγράμματα άσκησης για βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μαθητών
• Συντονίζει το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο
• Προσδιορίζει τις σωματικές ανάγκες και κινητικές δεξιότητες των μαθητών ανά ηλικία
• Σχεδιάζει προγράμματα αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης και του επιπέδου κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών
• Συντονίζει δραστηριότητες σχολικού αθλητισμού
• Παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της φυσικής αγωγής
• Περιγράφει στους μαθητές τα οφέλη της άσκησης για τη σωματική υγεία και ευρωστία
• Οδηγεί τους μαθητές στην υιοθέτηση της διά βίου άσκησης και υγιεινών συνηθειών
• Επεξηγεί στους μαθητές τη φιλοσοφία, την ευγενή άμιλλα και τα ιδεώδη που αντιπροσωπεύει ο αθλητισμός και ο ολυμπισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.


2. Σε σχέση με τις εφαρμογές της Αθλητικής Επιστήμης σε μονάδες παροχής υπηρεσιών άσκησης, ο απόφοιτος αναμένεται να είναι σε θέση να:


• Εφαρμόζει σε στρατηγικά πλάνα τις βασικές αρχές της σωστής οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων άσκησης γενικού και ειδικού πληθυσμού
• Προσδιορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων στη βάση του προσδοκώμενου πελατολογίου
• Αναπτύσσει στρατηγικές αντιμετώπισης των κινδύνων καθώς και αξιοποίησης των προοπτικών που υπάρχουν στην αγορά για επιχειρήσεις που σχετίζονται με την σωματική άσκηση
• Εφαρμόζει τις κατάλληλες ανά περίπτωση στρατηγικές προσέλκυσης και διατήρησης πελατών
• Οργανώνει το πρόγραμμα λειτουργίας και ανάπτυξης αθλητικών εγκαταστάσεων
• Αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των εκάστοτε αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχέση με την ικανοποίηση των πελατών.


3α. Σε σχέση με τις εφαρμογές της Αθλητικής Επιστήμης στον «Αγωνιστικό Αθλητισμό», ο απόφοιτος (της Κατεύθυνσης "Αγωνιστικού Αθλητισμού - Προπονητικής") αναμένεται να είναι σε θέση να:


• Αξιολογεί εργαστηριακά και μέσω δοκιμασιών πεδίου το επίπεδο και τις ανάγκες σε φυσική κατάσταση επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών
• Οργανώνει προπονητικά προγράμματα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών
• Συντονίζει και καθοδηγεί την προπόνηση επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών
• Μεγιστοποιεί την απόδοση επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών
• Οργανώνει τον ετήσιο προγραμματισμό της προπόνησης επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών
• Εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών ανά άθλημα
• Προσδιορίζει τις εξατομικευμένες σωματικές ανάγκες από πλευράς απαιτήσεων φυσικής κατάστασης σε αθλητές που βρίσκονται σε αναπτυξιακή φάση
• Προσδιορίζει τις εξατομικευμένες ανάγκες από πλευράς απαιτήσεων τεχνικής και τακτικής σε αθλητές που βρίσκονται σε αναπτυξιακή φάση
• Εφαρμόζει εξατομικευμένα παρεμβατικά προγράμματα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, τεχνικής και τακτικής εφήβων αθλητών και ατόμων παιδικής ηλικίας.


3β. Σε σχέση με τις εφαρμογές της Αθλητικής Επιστήμης στον «Μαζικό Αθλητισμό», ο απόφοιτος (της Κατεύθυνσης "Άσκηση και Υγεία") αναμένεται να είναι σε θέση να:

 

• Αξιολογεί το επίπεδο και τις ανάγκες σε φυσική κατάσταση ατόμων που ασχολούνται με το μαζικό αθλητισμό

• Σχεδιάζει και οργανώνει προπονητικά προγράμματα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και κατά συνέπεια της υγείας των ατόμων που ασχολούνται με το μαζικό αθλητισμό

• Συντονίζει και καθοδηγεί την προπόνηση ατόμων που ασχολούνται με το μαζικό αθλητισμό

• Βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, την υγεία και την ευρωστία του γενικού καθώς επίσης και του ειδικού πληθυσμου

• Παρακινεί άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και επιπέδου σωματικής ικανότητας να συμμετέχουν σε δραστηριότητες άσκησης και να υιοθετούν υγιείς συνήθειες

• Σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες σε φυσική κατάσταση των ατόμων που ασχολούνται με το μαζικό αθλητισμό

• Σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης για άτομα με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες

• Κατανοεί την παθοφυσιολογία των βασικών χρόνιων παθήσεων.

 

3γ Σε σχέση με τις εφαρμογές της Αθλητικής επιστήμης χωρις συγκεκριμένη κατεύθηνση στο 4ον  έτος φοίτησης ισχύει συνδυασμός μαθησιακών αποτελεσμάτων απο τις προηγούμενες δυο κατηγορίες αναλόγος των μαθημάτων τα οποια θα επιλεγούν

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση


Απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να συνδράμουν στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της ψυχοσωματικής υγείας, στην προαγωγή της ευρωστίας του ανθρώπου και κατά συνέπεια στη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής φαινομενικά υγειών ατόμων, νοσούντων από χρόνιες παθήσεις και ατόμων με αναπηρίες.

 
Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πειθαρχεία
 • Προσαρμοστικότητα
 • Υπομονή
 • Οργάνωση & Προγραμματισμός
 • Άρτια φυσική κατάσταση


 
Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος & ιδιωτικός
 • Υγείας (Αποκατάστασης, Κέντρα Υγείας, Οίκους Ευγηρίας)
 • Αθλητισμό (Εξειδικευμένα Κέντρα Άσκησης, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικά Κέντρα, Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού)
 • Ξενοδοχειακός
 • Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)


 
Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Γυμναστής
 • Προπονητής
 • Σύμβουλος αθλητών & φυσικής κατάστασης
 • Εκπαιδευτικός (Δάσκαλος, Καθηγητης)
 • Επιχειρηματίας
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας


 
Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Απόφοιτοι του Κλάδου Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν το βιογραφικό και τις γνώσεις τους μέσω ειδίκευσης στον κλάδο τους.


 
Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι φοιτητές του κλάδου «Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή» καλούνται να συμπληρώσουν συγκεκριμένες ώρες Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου τους . Στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον παρακολουθώντας υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών μεντόρων.


 
Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

 • EUC Career Office Facebook Page
 • Eures
 • Ergodotisi.com

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα