Διατροφή - Διαιτολογία (4 xρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα 'Διατροφή και Διαιτολογία' του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει βασική κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε μελλοντικούς Διατροφολόγους / Διαιτολόγους, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να συνδράμουν μέσω της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και διατροφικής κατάστασης του ανθρώπου. Προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει τις ποιοτικότερες των απαιτήσεων οι οποίες καθορίζονται από εθνικά επαγγελματικά και επιστημονικά σώματα (Κύπρος, Ελλάδα) και διεθνή (EFAD - European Federation of the Associations of Dietitians, AND - Academy of Nutrition and Dietetics - USA, HCPC - Health and Care Professions Council - UK), το πρόγραμμα Διατροφής και Διαιτολογίας παρέχει, αρχικά, μια σφαιρική αντίληψη γύρω από την ανθρώπινη βιολογία και συμπεριφορά του υγιούς και κλινικού πληθυσμού καθώς επίσης σε θέματα τα οποία αφορούν τη χημική σύνθεση, ανάλυση και μεταβολισμό των τροφών. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται ζητήματα διατροφικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής, ενώ παρουσιάζονται και εξασκούνται πρακτικά οι εφαρμογές της τεχνολογίας και επιστήμης των τροφίμων στη βιομηχανία, στην κοινότητα, στον κλινικό χώρο και στο χώρο υγείας γενικότερα.

 

Εγγραφή στο Συμβούλιο Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου

Απόφοιτοι του προγράμματος Διατροφής / Διαιτολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να αιτηθούν συμπερίληψης τους στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου.

Προοπτικές Εργοδότησης

Κέντρα διατροφής / διαιτολογίας, δημόσια ή ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, μονάδες μαζικής εστίασης, κέντρα υγείας, γηροκομεία, βιομηχανία τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων, αθλητικά κέντρα, υπηρεσίες καταναλωτών, έρευνα, εκπαίδευση, ελεύθερος επαγγελματίας.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Διατροφή - Διαιτολογία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 33 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 32 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 35 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 30 60
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 130 240


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 33 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πρώτο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ANA102 Ανατομία 3 5
BIO105 Βιολογία 3 7
CHE100 Χημεία 5 8
CSG193 Πληροφορική Επιστημών Υγείας 3 5
EUC110 Ακαδημαϊκές Δεξιότητες 2 5
Δεύτερο Τετράμηνο 17 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO125 Μοριακή Βιολογία 2 5
BIO126 Βιοχημεία 5 7
CHE111 Χημεία Τροφίμων 4 7
ENH080* Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙΙ 3 5
NUD120 Εισαγωγή στη Διατροφή 3 6


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 32 Π. Μονάδες 60 ECTS
Τρίτο Τετράμηνο 14 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO213 Γενική Μικροβιολογία 2 6
BIO282 Βιοστατιστική 2 5
ENH090* Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙII 3 5
NUD211 Νομικά, Βιοηθικά και Δεοντολογικά Ζητήματα στη Διατροφή / Διαιτολογία 2 4
PGY107 Φυσιολογία 3 5
PSG104 Αρχές Ψυχολογίας 2 5
Τέταρτο Τετράμηνο 18 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
NUD221 Διατροφική Αξιολόγηση 4 5
NUD222 Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων 3 5
NUD223 Διατροφική Αγωγή 2 4
NUD224 Διατροφή, Πολιτισμός & Περιβάλλον 2 4
NUD226 Διατροφή & Μεταβολισμός 5 7
SOG102 Αρχές Κοινωνιολογίας 2 5


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 35 Π. Μονάδες 60 ECTS
Πέμπτο Τετράμηνο 16 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
NUD310 Εισαγωγή στην Κλινική Διατροφή/Διαιτολογία 5 8
NUD312 Διατροφή, Άσκηση και Αθλητισμός 3 6
NUD314 Συμπεριφορά, Eπικοινωνία και Διατροφική Συμβουλευτική 2 5
NUD315 Διατροφή στα Στάδια της Ζωής 3 6
RES303 Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 3 5
Έκτο Τετράμηνο 19 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BIO320 Μικροβιολογία Τροφίμων 5 7
EPE201 Επιδημιολογία 3 5
HSD412 Οικονομία της Υγείας και Επιχειρηματικότητα 2 3
NUD320 Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας στη Βιομηχανία Τροφίμων και σε Χώρους Μαζικής Εστίασης 3 7
NUD330 Κλινική Διατροφή/Διαιτολογία Ι 6 8


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 30 Π. Μονάδες 60 ECTS
Έβδομο Τετράμηνο 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA410 Πτυχιακή Εργασία Ι 3 6
NUD400 Πρακτική Άσκηση Ι 3 11
NUD431 Κλινική Διατροφή/Διαιτολογία ΙΙ 6 8
N/A Μάθημα Επιλογής 3 5
Όγδοο Τετράμηνο 15 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA420 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 3 12
NUD401 Πρακτική Άσκηση ΙΙ 3 5
NUD422 Επίκαιρα Θέματα Διατροφής 3 3
N/A Μάθημα Επιλογής 3 5
N/A Μάθημα Επιλογής 3 5
Μαθήματα Επιλογής

(υποχρεωτικά ο σπουδαστής επιλέγει ένα το έβδομο εξάμηνο και δύο το όγδοο εξάμηνο)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENH070* Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι 3 5
NUD450 Βιοτεχνολογία 3 5
NUD455 Πολιτικές Διατροφής 3 5
NUD459 Φαρμακολογία Τροφίμων 3 5*Οι φοιτητές του προγράμματος παρακάθονται σε εξέταση τοποθέτησης επιπέδου γνώσεων (placement test) όπου με επιτυχία στην εξέταση προχωρούν σε εγγραφή τους στο αντικείμενο ENH080-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  ΙΙ. Σε ενδεχόμενο αποτυχίας τους στην εξέταση τοποθέτησης επιπέδου γνώσεων εγγράφονται στο επιλεγόμενο αντικείμενο ENH070-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  Ι  κατά το εαρινό τετράμηνο και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους σε αυτό εγγράφονται στο ENH080-Αγγλικά Επιστημών Υγείας  ΙΙ την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή αφενός μεν, βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην επικοινωνία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστημονικές μεθόδους έρευνας, αφετέρου δε, εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στα αντικείμενα της διατροφής - διαιτολογίας, των τροφίμων και των βιολογικών επιστημών. Πέραν αυτών, η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων, αποτελούν επιπρόσθετα εφόδια για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων των αποφοίτων. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή και την διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας υγείας.  Τέλος, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι απόφοιτοι του να εγγράφονται στο Συμβούλιο Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (σύμφωνα με τον Νόμο περί εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, Ν.31/Ι(96).

Μαθησιακά Αποτελέσματα
 1. Σε σχέση με τις εφαρμογές της διατροφής στην κοινότητα, ο απόφοιτος αναμένεται να είναι σε θέση:
 • να προσδιορίζει τις διατροφικές ανάγκες του γενικού πληθυσμού, καθώς και ομάδων υψηλού κινδύνου,
 • να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα αξιολόγησης διατροφικής κατάστασης και διαθεσιμότητας τροφίμων σε κοινότητες,
 • να αναπτύσσει και να συντονίζει παρεμβάσεις διατροφής σε πληθυσμιακές ομάδες,
 • να συμμετέχει στη διαμόρφωση κεντρικών στρατηγικών για τα τρόφιμα και τη διατροφή σε κοινότητες,
 • να εκπαιδεύει και να επιμορφώνει πάνω σε θέματα διατροφής,
 • να κάνει γενική αξιολόγηση δεικτών υγείας πληθυσμιακών ομάδων.

 

 1. Σε σχέση με τις εφαρμογές της διατροφής σε μονάδες παροχής υπηρεσιών διατροφής και στη βιομηχανία τροφίμων, ο απόφοιτος αναμένεται να είναι σε θέση:
 • να διαχειρίζεται το σχεδιασμό και την τροποποίηση συνταγών καθώς και ειδικών προϊόντων διατροφής,
 • να διαχειρίζεται το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαιτητικών σχημάτων και μενού για επιλεγμένους πληθυσμούς,
 • να συμμετέχει στο σχεδιασμό νέων τροφίμων που να συνάδουν με τις διατροφικές συστάσεις, τις εκάστοτε οικονομικές παραμέτρους και τις προτιμήσεις των καταναλωτών,
 • να διαχειρίζεται τις υπηρεσίες διακίνησης και διανομής τροφίμων,
 • να σχεδιάζει προγράμματα αξιολόγησης της ικανοποίησης του καταναλωτή από υπηρεσίες διατροφής.

 

 1. Σε σχέση με τις εφαρμογές της διατροφής στη θεραπευτική αγωγή (συγκεκριμένα προβλήματα υγείας), ο απόφοιτος αναμένεται να είναι σε θέση:
 • να αξιολογεί τη διατροφική κατάσταση υγιών και νοσούντων ατόμων,
 • να καθορίζει τις αρχές της διατροφικής θεραπευτικής με βάση τα παθοφυσιολογικά αίτια της νόσου, κατά περίπτωση,
 • να επιβλέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαιτητικών οδηγιών προς τον ασθενή,
 • να καθοδηγεί και να επιμορφώνει τον ασθενή σε σχέση με τη διατροφική του υποστήριξη.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι φοιτητές του κλάδου Διατροφής – Διαιτολογίας εκπαιδεύονται στην εφαρμογή της  Επιστήμης της Διαιτολογίας και της Διατροφής για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών καθώς και τη διατροφική κατάσταση των ανθρώπων. Η επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας ασχολείται ταυτόχρονα με την βιολογία του σώματος, τη χημεία των τροφών αλλά και την ψυχολογία του ανθρώπου σε όποια ομάδα πληθυσμού και αν ανήκει (αθλητές, έφηβοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς). Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διατροφή – Διαιτολογία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα είναι επιλέξιμοι να αιτηθούν για να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου.
 
 
Δεξιότητες
 
 • Επικοινωνιακές & διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ερευνητικές Ικανότητες
 • Αναλυτικές  Ικανότητες
 • Πειθώ
 • Υπευθυνότητα
 
 
 
Τομείς Εργοδότησης
 
 
 • Δημόσιος & ιδιωτικός
 • Τομέας Υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας)
 • Αθλητικός (Ομοσπονδίες, σύλλογοι, γυμναστήρια)
 • Ερευνητικός
 • Βιομηχανίες τροφίμων και σκευασμάτων τροφίμων
 • Κέντρα Ευεξίας και Μακροζωίας
 • Εκπαιδευτικός τομέα
 
 
 
Επιλογές Σταδιοδρομίας
 
 
 • Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
 • Διαιτολόγος Αθλητών
 • Σύμβουλος Διατροφής
 • Λειτουργός τροφίμων
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας
 • Καθηγητής/Ακαδημαϊκός
 
 
 
Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
 
Απόφοιτοι του κλάδου Διατροφή - Διαιτολογία μπορούν να συνεχίσουν της σπουδές τους επιλέγοντας διάφορες ειδικότητες σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.
Για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή/ερευνητική επαγγελματική πορεία, οι απόφοιτοι του κλάδου Διατροφή - Διαιτολογία μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους  με διδακτορικές σπουδές στον τομέα αυτό.
 
 
 
Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
 
 
Οι φοιτητές του κλάδου Διατροφή - Διαιτολογία καλούνται να συμπληρώσουν συγκεκριμένες ώρες Πρακτικής Ασκησης κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου τους . Στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον παρακολουθώντας επαγγελματίες στον κλάδο να εξασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.
 
 
 
Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας
 
 

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα