Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία παρέχει στους φοιτητές τις προηγμένες θεωρητικές γνώσεις και την απαιτούμενη πρακτική κατάρτιση που απαιτείται για την εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας, στα πεδία  της Κλινικής Διαιτολογίας και της Διατροφής και Άσκησης. Τροφοδοτεί τους υποψήφιους Κλινικούς Διαιτολόγους με τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης ατόμων σε φυσιολογικές και μη καταστάσεις, με σκοπό την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων που σχετίζονται με τη διατροφή. Παράλληλα, οι υποψήφιοι επαγγελματίες υγείας, με εξειδίκευση στην Αθλητική Διατροφή θα συμβάλουν ενισχυτικά στην προώθηση και εξασφάλιση της σωστής διατροφής των αθλούμενων, ή και των πρωταθλητών, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας, σε συνδυασμό πάντοτε με τη βέλτιστη απόδοση.

Ισοτιμία και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία (MSc) είναι αναγνωρισμένο με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο των Ελληνικών Πανεπιστημίων και έχει πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά Δικαιώματα, με εκείνα των μεταπτυχίακων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Προοπτικές Εργοδότησης

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θα ικανοποιήσει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας σε προηγμένα θέματα Διατροφής, υπό την Κλινική και Αθλητική της διάσταση, και θα συμβάλει στη διασφάλιση της Σωματικής Υγείας, Ευρωστίας και Αθλητικής Απόδοσης, μέσω διατροφικών στρατηγικών.

Οι κάτοχοι βασικού πτυχίου στη "Διατροφή/ Διαιτολογία", μέσω της αναβάθμισης του επιστημονικού τους υποβάθρου, θα είναι σε θέση να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους, ως Κλινικοί και Αθλητικοί Διατροφολόγοι / Διαιτολόγοι, σε όλες τις σχετικές εφαρμογές της Διατροφής/ Διαιτολογίας, τόσο στον ευρύτερο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν ως Επιστημονικοί Σύμβουλοι Διατροφής/ Διαιτολογίας, μεταξύ άλλων σε Κέντρα Υγείας, σε όλες τις Εκπαιδευτικές Βαθμίδες, σε Αθλητικές επιχειρήσεις (π.χ., γυμναστήρια, εξειδικευμένα κέντρα άσκησης, αθλητικά σωματεία, αθλητικούς όμιλους κλπ), καθώς επίσης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

Οι κάτοχοι βασικού πτυχίου συναφούς επιστημονικού κλάδου, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση την οποία θα επιλέξουν, θα μπορέσουν μέσα από τη φοίτησή τους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα Κλινικής ή Αθλητικής Διατροφής.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία», πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:

 Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 12 30
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 9 30
Διπλωματική Εργασία 6 20
Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης 3 10
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90
Πρακτική Άσκηση* 6 20


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 12 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MND601 Μεθοδολογία της Έρευνας 4 10
MND602 Βιοστατιστική και Επιδημιολογία 4 10
MND603 Ειδικά Θέματα Διατροφής & Διατροφικής Αξιολόγησης στα Στάδια της Ζωής 4 10


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 9 Π. Μονάδες 30 ECTS

Oι φοιτητές παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων της (μίας) κατεύθυνσης την οποία θα επιλέξουν

Κατεύθυνση «Κλινική Διαιτολογία» 9 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MND604 Ειδικά Θέματα Κλινικής Διαιτολογίας & Διατροφής Ενηλίκων 3 10
MND605 Ειδικά Θέματα Κλινικής Διαιτολογίας & Διατροφής Παιδιών & Εφήβων 3 10
MND606 Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και Συνοδών της Νοσημάτων 3 10
Κατεύθυνση «Διατροφή & Άσκηση» 9 30
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MND607 Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας & Βιοχημείας Της Άσκησης 3 10
MND608 Διατροφή Αθλητών & Πρωταθλητών 3 10
MND609 Διατροφή και Άσκηση στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση Νοσημάτων 3 10


Διπλωματική Εργασία 6 Π. Μονάδες 20 ECTS
Κατεύθυνση «Κλινική Διαιτολογία» 6 20

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο πιο κάτω: α) Διπλωματική Εργασία ή β) ΔΥΟ Μαθήματα επιλογής από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης "Κλινικής Εφαρμοσμένη Διατροφής”

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA620 Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή δύο μαθημάτων 6 20
HEA621 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας ή 3 10
HEA622 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας και 3 10
N/A ενός (1) Μαθήματος Επιλογής από τον κατάλογο επιλογής κατεύθυνσης Διατροφή και Άσκηση το οποίο δεν έχει ήδη επιλεγεί. 3 10
Κατεύθυνση «Διατροφή & Άσκηση» 6 20

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα πιο κάτω: α) Διπλωματική Εργασία ή β) ΔΥΟ Μαθήματα επιλογής από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης "Άσκηση & Εφαρμοσμένη Διατροφή”

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA620 Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή δύο μαθημάτων 6 20
HEA621 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας ή 3 10
HEA622 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας και 3 10
N/A ενός (1) Μαθήματος Επιλογής από τον κατάλογο επιλογής κατεύθυνσης Διατροφή και Άσκηση το οποίο δεν έχει ήδη επιλεγεί. 3 10


Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης 3 Π. Μονάδες 10 ECTS

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης την οποία έχουν προεπιλέξει

Κατεύθυνση «Κλινική Διαιτολογία» 12 40
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MND610 Εφαρμογή Συμπεριφοριστικών Θεωριών και Συμβουλευτικής στη Ρύθμιση του Ενεργειακού Ισοζυγίου 3 10
MND611 Εργομετρία και Έλεγχος Φυσικής Κατάστασης στην Υγεία και στη Νόσο 3 10
MND612 Αλληλεπιδράσεις Γονιδίων Διατροφής και Άσκησης 3 10
MND613 Σχεδιασμός και Προετοιμασία Νοσοκομειακών Διαιτών 3 10
Κατεύθυνση «Διατροφή & Άσκηση» 12 40
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MND610 Εφαρμογή Συμπεριφοριστικών Θεωριών και Συμβουλευτικής στη Ρύθμιση του Ενεργειακού Ισοζυγίου 3 10
MND611 Εργομετρία και Έλεγχος Φυσικής Κατάστασης στην Υγεία και στη Νόσο 3 10
MND612 Αλληλεπιδράσεις Γονιδίων Διατροφής και Άσκησης 3 10
MND606 Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και Συνοδών της Νοσημάτων 3 10* Η Πρακτική Άσκηση ισχύει μόνο για τη Κατεύθυνση «Κλινική Διαιτολογία».Το μάθημα αυτό δύναται να το λάβει ο/η φοιτητής/τρια πέραν των 90 ECTS που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την «Πρακτική Άσκηση Κλινικής Διατροφής & Διαιτολογίας» - MND614), θα πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Κυπριακό Μητρώο Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων ως Κλινικοί Διαιτολόγοι και θα μπορούν να αποκτήσουν αδεία εξασκήσεως επαγγέλματος Κλινικού Διαιτολόγου.

 1. Πλήρης απασχόληση: 40 ώρες την εβδομάδα x 27 εβδομάδες = 1080 ώρες
 2. Μερική απασχόληση: 20 ώρες την εβδομάδα x 54 εβδομάδες = 1080 ώρες

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Γενικός στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) της «Εφαρμοσμένης Διατροφής & Διαιτολογίας» είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στο πεδίο της επιστήμης της Διατροφής & Διαιτολογίας μέσα από την απόκτηση δεξιοτήτων μελέτης, ανάλυσης και ερμηνείας της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Επιπλέον, γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των αποφοίτων του, σε μια εκ των δύο προσφερομένων κατευθύνσεων («Κλινική Διαιτολογία», «Διατροφή & Άσκηση»).

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το ΜΠΣ «Εφαρμοσμένη Διατροφή & Διαιτολογία» προσφέρει ένα πλήρες πλαίσιο ακαδημαϊκής κατάρτισης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η επιλογή και κατανομή των μαθημάτων οργανώθηκε κατά τρόπο ώστε, όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ τριες να είναι σε θέση να εμβαθύνουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στα επιμέρους πεδία της Διατροφής και της Διαιτολογίας και να εξειδικευθούν συνάμα σε μια εκ των δύο προσφερομένων κατευθύνσεων το περιεχόμενο των οποίων καλύπτει εις βάθος τις σύγχρονες απαιτήσεις σε κάθε ένα από τα πεδία στα οποία αναφέρονται. Κατά το πρώτο τετράμηνο, η φοίτηση είναι κοινή για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/ τριες καθώς όλοι/ ες τους θα καλούνται να παρακολουθήσουν τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος. Στη συνέχεια, οι μεταπτυχιακοί/ ες φοιτητές/ τριες θα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα από δύο επιλογές («Κλινική Διαιτολογία», «Διατροφή & Άσκηση»). Η κάθε κατεύθυνση περιέχει διαφορετικά μαθήματα επιλεγμένα στη βάση των σύγχρονων απαιτήσεων στη κάθε μία από αυτές και θα περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής (επιλογή από 4 προσφερόμενα ανά κατεύθυνση). Για την απόκτηση του τελικού τίτλου σπουδών οι φοιτητές/τριες θα υποχρεούνται να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διατριβή η θεματολογία της οποίας θα έχει σχέση με την κατεύθυνση επιλογής του ή να επλέξουν ένα ερευνητικής μορφής μάθημα και ένα μάθημα επιλογής κατεύθυνσης (στην περίπτωση της Κατεύθυνσης «Κλινική Διαιτολογία» μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 1080 ωρών)

Συνεπώς, οι ειδικοί στόχοι του προτεινόμενου ΜΠΣ είναι:

 

Για την κατεύθυνση «Κλινική Διατροφή & Διαιτολογία»

 • Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με τις προηγμένες γνώσεις, τις εκτεταμένες δεξιότητες και την πνευματική ωριμότητα που είναι αναγκαία για να καταστήσει άριστους και καινοτόμους επαγγελματίες στο χώρο της Υγείας και συγκεκριμένα της Κλινικής Διατροφής & Διαιτολογίας.
 • Η παροχή αναβαθμισμένης εκπαίδευσης σε θέματα διατροφής στα διάφορα στάδια ζωής του ανθρώπου που σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη αλλά και τη θεραπευτική αντιμετώπιση οξέων ή και χρόνιων νοσημάτων.
 • Η κατάρτιση άριστων και άξιων επιστημόνων για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενισχυμένης έρευνας σε θέματα χρόνιων παθήσεων με σκοπό την πρόληψη ασθενειών, την αγωγή και την προαγωγή της υγείας στο γενικό πληθυσμό.
 • η εκπαίδευση των φοιτητών γύρω από το αντικείμενο της Κλινικής Διατροφής & Διαιτολογίας, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα αναλόγως των βασικών σπουδών τους να εργοδοτηθούν σε διάφορα κέντρα/ νοσηλευτήρια/ ιδρύματα/ οργανισμούς που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό στο σχετικό αντικείμενο.

Για την κατεύθυνση «Διατροφή & Άσκηση»

 • Η παροχή αναβαθμισμένης εκπαίδευσης σε θέματα διατροφής και άθλησης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις αθλητών και αθλουμένων.
 • Η εξειδίκευση και κατάρτιση επιστημόνων στο σχεδιασμό και στην ικανότητα να διαχωρίζουν τις διατροφικές παρεμβάσεις σε ατομικό ή/ και ομαδικό επίπεδο σε αθλητές και αθλουμένους.
 • Η μύηση των φοιτητών στην έρευνα και στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της Διατροφής και Άσκησης.
 • Η παροχή γνώσεων για τις επιδράσεις της άσκησης και της σωματικής δραστηριότητας γενικότερα στην υγεία του ανθρώπου.
 • Η συμβολή στη βελτίωση τόσο της διατροφικής κατάστασης και γενικότερης ευεξίας των αθλουμένων όσο και της απόδοσης των ατόμων που στοχεύουν στην αγωνιστική διάκριση και αριστεία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Κλινική Διαιτολογία» αναμένεται να είναι σε θέση:

 • να εφαρμόζουν τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας και τις ενισχυμένες επιστημονικές γνώσεις για τη διάγνωση νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή.
 • να αξιολογούν, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να εποπτεύουν τη διατροφική φροντίδα ασθενών με χρόνια ή και οξεία προβλήματα υγείας βάση των κλινικών ευρημάτων και της παθοφυσιολογίας της νόσου.
 • να ανταποκρίνονται σωστά και άμεσα σε κρίσιμες κλινικές καταστάσεις στις οποίες η διατροφική παρέμβαση συμβάλει στη διασφάλιση και τη διατήρηση της ζωής.
 • να αξιολογούν τις ανάγκες διατροφικής υποστήριξης και να συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας των επαγγελματιών υγείας για τη διεπιστημονική διαχείριση των εξειδικευμένων μεθόδων διατροφής και ασθενειών.
 • να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πρακτικές-πολιτικές διατροφής για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και τη διαχείριση ασθενειών, ανεξάρτητα είτε και σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης.
 • να σχεδιάζουν, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ερευνών στον τομέα της κλινικής Διατροφής και Διαιτολογίας και να ενσωματώνουν την τρέχουσα επιστημονική γνώση σε πράξη.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Διατροφή & Άσκηση» αναμένεται να είναι σε θέση:

 • να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται τις αρχές της αθλητικής διατροφής και του ρόλου της κατά την άθληση και τον πρωταθλητισμό.
 • να γνωρίζουν το ρόλο της διατροφικής υποστήριξης στην αθλητική απόδοση και στις προσαρμογές της προπόνησης.
 • να κατανοούν τους μηχανισμούς δράσης των θρεπτικών συστατικών στην αθλητική απόδοσης.
 • να κατανοούν τους μηχανισμούς ρύθμισης του μεταβολισμού των κυριοτέρων θρεπτικών συστατικών κατά τη διάρκεια άσκησης και τις επιπτώσεις που έχουν στην ομοιόσταση του οργανισμού.
 • να αναγνωρίζουν παραμέτρους της διαιτητικής πρόσληψης και της σωματικής δραστηριότητας που προδιαθέτουν στην αύξηση του σωματικού βάρους και στη διατήρησή του.
 • να κατανοούν τις επιδράσεις της άσκησης στην πρόληψη και τη θεραπεία διάφορων ασθενειών.
 • να εφαρμόζουν τις τεχνικές των κυριότερων θεωριών Συμβουλευτικής Ψυχολογίας μέσω της διατροφής στο αθλούμενο και αθλητή.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θα ικανοποιήσει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας σε προηγμένα θέματα Διατροφής υπό την Κλινική και Αθλητική της διάσταση καθώς επίσης θα συμβάλει στη διασφάλιση της Σωματικής Υγείας, Ευρωστίας και Αθλητικής Απόδοσης μέσω διατροφικών στρατηγικών.

Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ οι οποίοι παράλληλα θα τυγχάνουν κάτοχοι βασικού πτυχίου στη "Διατροφή/ Διαιτολογία", μέσω της αναβάθμισης του επιστημονικού τους υποβάθρου θα είναι σε θέση να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους ως Κλινικοί και Αθλητικοί Διατροφολόγοι / Διαιτολόγοι, σε όλες τις σχετικές εφαρμογές της διατροφής/ διαιτολογίας, τόσο στον ευρύτερο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν ως επιστημονικοί σύμβουλοι Διατροφής/ Διαιτολογίας μεταξύ άλλων σε Κέντρα Υγείας, σε όλες τις Εκπαιδευτικές Βαθμίδες, σε Αθλητικές επιχειρήσεις (π.χ., γυμναστήρια, εξειδικευμένα κέντρα άσκησης, αθλ. σωματεία, αθλ. όμιλοι κλπ) καθώς επίσης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ οι οποίοι είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου συναφούς επιστημονικού κλάδου, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση την οποία θα επιλέξουν, θα μπορέσουν μέσα από τη φοίτησή τους στο ΜΠΣ να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα Κλινικής ή Αθλητικής Διατροφής. Για παράδειγμα οι προερχόμενοι από πτυχίο Διατροφής / Διαιτολογίας οι οποίοι θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το προτεινόμενο πρόγραμμα αναμένεται να εμπλουτίσουν σημαντικά τις γνώσεις του σε ζητήματα Κλινικής Διατροφής / Διαιτολογίας ή σε θέματα αθλητισμού, άσκησης για πρωταθλητισμό ή σωματική υγεία και ευρωστία και να διευρύνουν με τον τρόπο αυτό το πλαίσιο των επαγγελματικών τους εφαρμογών. Οι προερχόμενοι φοιτητές από την Αθλητική Επιστήμη και άλλους συναφείς κλάδους μέσω του υφιστάμενου ΜΠΣ θα έχουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν για πρώτη φορά σε ειδικά θέματα Κλινικής ή Αθλητικής Διατροφής κάτι το οποίο θα συμβάλει στο να καταστούν αποτελεσματικότεροι στην επικοινωνία και συνεργασία τους με επιστήμονες του τομέα της διατροφής και διαιτολογίας. Τέλος, όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως γνωστικού πεδίου θα μπορέσουν μέσα από τη φοίτησή τους να κατανοήσουν επαρκέστερα τις ειδικές ενεργειακές απαιτήσεις της σωματικής προσπάθειας καθώς επίσης των ειδικών θεμάτων τα οποία άπτονται των διατροφικών απαιτήσεων του αθλητή υψηλών επιδόσεων και του αθλούμενου ο οποίος στοχεύει στην προαγωγή της υγείας.

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα