Ιατρική (6 Χρόνια, Doctor of Medicine)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της Ιατρικής έχει διάρκεια 6 χρόνων και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Πέρα από τις βασικές επιστήμες, το πρόγραμμα εισάγει την κλινική πρακτική και κλινική εργασία στους σπουδαστές από το πρώτο έτος σπουδών. Αυτή η πρακτική προσέγγιση συνεχίζεται και στα έξι έτη σπουδών. Το πτυχίο της Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αναγνωρίζεται διεθνώς και θα αποτελεί τη βάση για συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών.

Απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε οποιοδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δομή ΠρογράμματοςAll students pursuing the Doctor of Medicine degree must complete the following requirements:Degree Requirements Credits ECTS
YEAR 1 30 60
YEAR 2 30 60
YEAR 3 30 60
YEAR 4 24 60
YEAR 5 27 60
YEAR 6 30 60
Total Requirements 171 360


YEAR 1 30 Credits 60 ECTS
SEMESTER 1 15 30
Code Course Title Credits ECTS
MED101 Medical Biochemistry I 3 7
MED102 Cellular & Molecular Biology 3 7
MED103 Physics for Biomedical Sciences 3 6
MED104 Introduction to Epidemiology 3 5
MED105 Biostatistics 3 5
SEMESTER 2 15 30
Code Course Title Credits ECTS
MED106 Anatomy I 3 6
MED107 Histology - Embryology I 3 6
MED108 Physiology I 3 5
MED109 Medical Biochemistry II 3 6
MED110 Introduction to Genetics 3 5
MPR101 Clinical Practicum I 0 2


YEAR 2 30 Credits 60 ECTS
SEMESTER 3 15 30
Code Course Title Credits ECTS
MED201 Anatomy II 3 7
MED202 Histology - Embryology II 3 6
MED203 Physiology II 3 7
MED204 Human Nutrition & Metabolism 3 5
MED205 Family Medicine & Public Health 3 5
SEMESTER 4 15 30
Code Course Title Credits ECTS
MED206 Neuroscience 3 7
MED207 Medical Psychology 3 5
MED208 Basic Immunology & Microbiology 3 7
MED209 Introduction to Clinical Skills 3 6
N/A Major Elective* 3 5


YEAR 3 30 Credits 60 ECTS
SEMESTER 5 15 30
Code Course Title Credits ECTS
MED301 Pathophysiology I 3 6
MED302 Pathology I 3 6
MED303 Pharmacology I 3 6
MED304 Semiology I 3 6
MED305 General Surgery 3 6
SEMESTER 6 15 30
Code Course Title Credits ECTS
MED306 Pathophysiology II 3 6
MED307 Medical Microbiology 3 6
MED308 Pathology II 3 6
MED309 Pharmacology II 3 6
MED310 Semiology II 3 6


YEAR 4 24 Credits 60 ECTS
SEMESTER 7 12 30
Code Course Title Credits ECTS
MED407 Clinical Training I (Respiratory and Cardiovascular System) 6 15
MED417 Clinical Training II (Digestive System and Hematology) 6 15
SEMESTER 8 12 30
Code Course Title Credits ECTS
MED322 Diagnosis By Imaging 3 7
MED408 Clinical Training III (Infectious Diseases and Clinical Microbiology) 3 9
MED418 Clinical Training IV (Endocrine System, Uro-Nephrological System and Male Genital Tract) 6 14


YEAR 5 27 Credits 60 ECTS
SEMESTER 9 12 30
Code Course Title Credits ECTS
MED509 Clinical Training V (Musculoskeletal System) 6 15
MED519 Clinical Training VI (Nervous System and Psychiatry) 6 15
SEMESTER 10 15 30
Code Course Title Credits ECTS
MED428 Clinical Bioethics and Legal Medicine 3 6
MED510 Clinical Training VII (Pediatrics) 6 12
MED520 Clinical Training VIII (Dermatology) 3 6
MED530 Medical Therapeutics 3 6


YEAR 6 30 Credits 60 ECTS
SEMESTER 11 15 30
Code Course Title Credits ECTS
MED611 Professional Traineeship I [Clinical Training IX (Obstetrics and Gynecology)] 3 8
MED621 Professional Traineeship II [Clinical Training X (Ophthalmology)] 3 6
MED631 Primary Care 3 6
MED661 Symptoms and Interpretation of Complementary Examination Procedures 3 5
N/A Free Elective 3 5
SEMESTER 12 15 30
Code Course Title Credits ECTS
MED612 Professional Traineeship III [Clinical Training XI (Otorhinolaryngology)] 3 5
MED622 Professional Traineeship IV [Clinical Training XII (ER, Toxicology, Oncology and Palliative Care)] 6 14
N/A Major Elective* 3 6
N/A Free Elective 3 5Στόχοι Προγράμματος

General Objectives

The student who has completed the medical program at European University Cyprus will have acquired the following knowledge and skills:

 • Adequate knowledge of the sciences on which medicine is based and a good understanding of the scientific methods including the principles of measuring biological functions, the evaluation of scientifically established facts and the analysis of data;
 • Sufficient understanding of the structure, functions and behaviour of healthy and sick persons, as well as relations between the state of health and physical and social surroundings of the human being;
 • Adequate knowledge of clinical disciplines and practices, providing him or her with a coherent picture of mental and physical diseases, of medicine from the points of view of prophylaxis, diagnosis and therapy and of human reproduction;
 • Suitable clinical experience in hospitals under appropriate supervision.

 

 

Learning Outcomes

At the end of the programme students should be able:

 1. To demonstrate that they have adequate knowledge of the basic and clinical sciences that constitute the foundations of modern medicine;
 2. To make  diagnoses of the common conditions encountered in medical practice and to provide appropriate treatment, prevention and rehabilitation of these conditions;
 3. To recognise and make appropriate medical interventions in life-threatening situations that patients may be in;
 4. To have the necessary skills for carrying out essential medical, surgical and diagnostic procedures that may be required in daily practice;
 5. To communicate effectively with their patients, recognising the personal, psychological, social and cultural circumstances of each patient, and to communicate with other physicians and health workers that they encounter in daily practice;
 6. To demonstrate that they understand the determinants of health of populations and the methods of promoting health and preventing disease of the population, as well as the basic principles of the organisation and management of the health care system;
 7. To use currently available information technology for the recording and retrieval of patient information, as well as for analysing data for the purposes of research;
 8. To design and apply  research protocols in the basic and clinical sciences and to analyse and present the results of such research and to understand the results of published research papers and scientific presentations;
 9. To be able to pursue lifelong learning and self-improvement and to apply evidence based medical advances;
 10. To comprehend and adhere to the principles of medical ethics in their relationships with patients, other medical practitioners and health workers and the public at large.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Η προστασία της υγείας του ανθρώπου αποτελεί το κύριο μέλημα κάθε ιατρού. Οι απόφοιτοι ιατροί είναι υπεύθυνοι να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν  ασθενείς. Η Ιατρική είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί  υψηλή εξειδίκευση και αποτελείται από πολυάριθμες ειδικότητες. Με την αποπεράτωση του πρώτου πτυχίου, οι απόφοιτοι  θα πρέπει να επιλέξουν τομέα εξειδίκευσης. Οι ιατρικές ειδικότητες ανήκουν σε τέσσερις βασικούς κλάδους της ιατρικής επιστήμης: α) της παθολογίας, β) της χειρουργικής, γ) της κλινικοεργαστηριακής και εργαστηριακής ιατρικής και δ) της ψυχιατρικής.

Η πρακτική άσκηση σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία ενδυναμώνει τη θεωρητική γνώση και εμβαθύνει την δυνατότητα να εκτελούνται ιατρικές πράξεις. Ο ρόλος ενός ιατρού είναι πολύπλευρος και πρέπει να ενημερώνεται σε συνεχόμενη βάση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες σύγχρονες ιατρικές τεχνικές, τεχνολογίες αλλά και  θεραπευτικές προσέγγισής. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τονιστεί πως συχνά πρέπει να ενεργεί και να συντονίζει ομάδα παραϊατρικών ειδικοτήτων και να συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων αφού η διεπιστημονική προσέγγιση είναι πυλώνας λειτουργίας των επαγγελμάτων υγείας.

 

Δεξιότητες

 • Υπευθυνότητα
 • Συνεχή Ενημέρωση και Μάθηση
 • Επαγγελματική Ευσυνειδησία
 • Αγάπη/Καλοσύνη για τον Άνθρωπο
 • Αποφασιστικότητα
 • Επιδεξιότητα και Παρατηρητικότητα
 • Ήθος και Συνέπεια
 • Ψυχική και Σωματική Αντοχή
 • Μεθοδικότητα και ομαδικότητα
 • Ικανότητες Συνεργασίας
 • Υπομονή
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες

 

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος Τομέας
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Ασφαλιστικός Τομέας
 • Έρευνα
 • Φαρμακευτικός Τομέας
 • Εκπαίδευση

 

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Κλινικός Γιατρός
 • Εργαστηριακός Γιατρός/Ερευνητής
 • Σύμβουλος
 • Ακαδημαϊκός

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Μετά την ολοκλήρωση των πτυχιακών σπουδών στην Ιατρική οι απόφοιτοι καλούνται να αποπερατώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στην ειδικότητα επιλογής τους. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι οι ειδικότητες είναι πολλές και ο χρόνος ολοκλήρωσής τους κυμαίνεται από τρία μέχρι και επτά χρόνια.

Η μικρότερη διάρκεια για ειδικότητα έχει η ιατροδικαστική (τρία χρόνια) και την μεγαλύτερη (μέχρι επτά χρόνια) οι ειδικότητες χειρουργικής (π.χ: παιδοχειρουργικής, αγγειοχειρουργικής, νευροχειρουργικής και Θωρακοχειρουργικής). Οι περισσότερες ειδικότητες διαρκούν από τέσσερα σε έξη χρόνια.

Στο τομέα έρευνας ενδείκνυται οι απόφοιτοι  ιατροί να συνεχίσουν σε επίπεδο μεταπτυχιακών/ διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η σε Κέντρα Έρευνας και ανάπτυξης

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι φοιτητές του κλάδου ιατρικής καλούνται να εκπληρώσουν την πρακτική τους άσκηση σε κλινική εργασία σαν μέρος του Διδακτικού Χρόνου κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι απόκτησης του Πτυχίου τους. Στα πλαίσια της Πρακτικής τους εμπειρίας, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αλλά και να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον ως μαθητευόμενοι σε δημόσια αλλά και ιδιωτικά Νοσοκομειακά Ιδρύματα με βάση το Νοσοκομείο Λάρνακας.

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα