Ψυχολογία (4 xρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα ‘Ψυχολογία’ επικεντρώνεται στην κατανόηση του πώς οι άνθρωποι σκέφτονται,
αναπτύσσονται, και αλληλοεπιδρούν. Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς αλλάζει με την ηλικία, και
πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τη συμπεριφορά. Το πρόγραμμα δίνει επίσης έμφαση στις κοινωνικές
πτυχές της ψυχολογίας, καθώς και στις ποιοτικές και ποσοτικές δεξιότητες που απαιτούνται για έρευνα και πρακτική στον
τομέα αυτό.

Προοπτικές Εργοδότησης

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (ιδιωτικές και δημόσιες), Εφαρμοσμένη Έρευνα, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Σχολεία,
Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Αποκατάστασης, Θεραπευτικές Κοινότητες, Νοσοκομεία, Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Ψυχολογία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:

 Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 15 30
Μαθήματα Ειδίκευσης 60 120
Μαθήματα Επιλογής 36 72
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 18
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 120 240


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 15 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COM105 Επικοινωνία για φοιτητές της Ψυχολογίας 3 6
ENG103 Instruction in Expository Writing* 3 6
PHL102 Εισαγωγή στην Ηθική 3 6
N/A Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 6 12


Μαθήματα Ειδίκευσης 60 Π. Μονάδες 120 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PSY112 Ψυχολογία I 3 6
PSY113 Ψυχολογία II 3 6
PSY116 Στατιστική στην Ψυχολογία I 3 6
PSY225 Στατιστική στην Ψυχολογία ΙΙ 3 6
PSY253 Εισαγωγή στις Ερευνητικές Μεθόδους στην Ψυχολογία 3 6
PSY257 Αναπτυξιακή Ψυχολογία I 3 6
PSY258 Αναπτυξιακή Ψυχολογία II 3 6
PSY272 Πειραματική Ψυχολογία 3 6
PSY315 Θεωρίες Προσωπικότητας 3 6
PSY321 Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία 3 6
PSY330 Ψυχοπαθολογία Ι 3 6
PSY336 Ψυχολογία της Μάθησης 3 6
PSY337 Γνωστική Ψυχολογία 3 6
PSY346 Ψυχομετρία 3 6
PSY390 Ιστορία και Συστήματα Ψυχολογίας 3 6
PSY401 Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία 3 6
PSY450 Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία 3 6
PSY454 Πρακτική Ασκηση 3 6
PSY455 Πτυχιακή Εργασία στην Ψυχολογία I 3 6
PSY456 Πτυχιακή Εργασία στην Ψυχολογία II 3 6


Μαθήματα Επιλογής 36 Π. Μονάδες 72 ECTS

Επιλέγονται δώδεκα (12) από τα ακόλουθα μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PSY207 Εισαγωγή στην Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα 3 6
PSY213 Κοινωνική Ψυχολογία 3 6
PSY214 Εισαγωγή στη Δυναμική της Ομάδας 3 6
PSY216 Ψυχολογία του Φύλου 3 6
PSY219 Ανθρώπινες Σχέσεις 3 6
PSY220 Εργασιακή Ψυχολογία 3 6
PSY240 Εισαγωγή στη Βιοψυχολογία 3 6
PSY241 Αθλητική Ψυχολογία 3 6
PSY255 Ψυχολογία της Υγείας 3 6
PSY303 Πολιτισμική Ψυχολογία 3 6
PSY312 Ψυχολογία της Γλώσσας 3 6
PSY350 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 6
PSY352 Ψυχολογικές Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία 3 6
PSY353 Αίσθηση και Αντίληψη 3 6
PSY354 Θεωρίες Νοημοσύνης 3 6
PSY402 Δικανική Ψυχολογία 3 6
PSY406 Ειδικά Θέματα στην Ψυχολογία 3 6
PSY415 Ψυχολογία της Θρησκείας 3 6
PSY416 Ψυχολογία της Οικογένειας 3 6
PSY417 Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση 3 6
PSY430 Ψυχοπαθολογία ΙΙ 3 6
PSY431 Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις 3 6
PSY457 Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής 3 6
PSY458 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία 3 6


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 Π. Μονάδες 18 ECTS*  Τo επίπεδο αγγλικών καθορίζεται μετά από δοκίμιο διαπίστωσης του επιπέδου του/της φοιτητή/τριας. Σε περίπτωση που το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας είναι κατώτερο του επιπέδου ENG103, τότε οι φοιτητές τοποθετούνται στο ανάλογο επίπεδο.

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • να αναπτύξει την ικανότητα του φοιτητή να σκέφτεται, να γράφει και να μιλάει αποτελεσματικά και δημιουργικά
 • να αναπτύξει την εκτίμηση και το σεβασμό  προς  κοινωνικές και ηθικές αξίες,  που είναι τα  θεμέλια που στηρίζουν  την σχέση του ατόμου με τους άλλους και τις ευθύνες προς την κοινότητα και τη χώρα του.
 • να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες για αναλυτική σκέψη ,  λήψη αποφάσεων και  επικοινωνίας, σε συνάρτηση με τις ιδιότητες της αυτοδυναμίας, υπευθυνότητας,  ακεραιότητας και της  αυτογνωσίας, η οποία θα προωθήσει την προσωπική επιτυχία και την συμβολή σε οργανισμούς.
 • να χτίσει έναν εύρος αντίληψης μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και να παρέχει επαρκή εξειδίκευση για να καλύψουν τις επαγγελματικές απαιτήσεις
 • να παρέχει στους φοιτητές τις βασικές προϋποθέσεις για πρόοδο στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους καριέρα. 
Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • να παρέχει άρτια εκπαίδευση στην ψυχολογία και τις μεθόδους της.
 • να ενισχύσουν γνώσεις περί σύγχρονων εξελίξεων σε θέματα της ψυχολογίας.
 • να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία σε τομείς που αξιοποιούν τη γνώση της ψυχολογίας και των μεθόδων της, μεταξύ άλλων η εφαρμοσμένη έρευνα,  το ανθρώπινο δυναμικό και υπηρεσίες υγείας.
 • να παρέχει στους αποφοίτους τα βασικά ακαδημαϊκά εφόδια και τις γνώσεις εκείνες που θα τους προετοιμάσουν για μεταπτυχιακές σπουδές στο τομέα της  ψυχολογίας και συναφών κλάδων. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές με το πέρας των σπουδών τους θα είναι σε θέση να:

 • έχουν άρτιες γνώσεις για  τα σύγχρονα μοντέλα, θεωρίες, έννοιες, και ερευνητικά αποτελέσματα, σε βασικούς τομείς της ψυχολογίας.
 • εφαρμόσουν ένα ευρύ φάσμα εννοιών της ψυχολογίας  για την κατανόηση της συμπεριφοράς σε διάφορα πλαίσια.
 • διεξάγουν έρευνες που  συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό και  την ανάλυση  πειραμάτων,  ερωτηματολογίων, και  ποιοτικών μεθόδων έρευνας.
 • αξιολογούν  πληροφορίες, προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ερευνητικές στρατηγικές.
 • εργάζονται ανεξάρτητα μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο.
 • λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας.
 • εκτιμήσουν τη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθηση και ανάπτυξη  της προσωπικότητας τους.
 • αποδείξουν την ικανότητα ότι είναι σε θέση να κατανοούν και να συνθέτουν  δημιουργικά πολλαπλές προοπτικές

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Μαριαλένα Χριστοδουλίδου

Πρόγραμμα Σπουδών: Ψυχολογία (Πτυχίο)

Year of Graduation: Current Student

Working as: Δασκάλα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το εξ αποστάσεως πτυχίο Ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηρεί απόλυτα την υπόσχεσή του για σπουδές υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας. Ποτέ δεν έχω εργαστεί πιο σκληρά αλλά ούτε αισθανθεί και Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο Ψυχολόγος ασχολείται με τη μελέτη, την κατανόηση και την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων και τις εκδηλώσεις φυσιολογικής ή αποκλίνουσας συμπεριφοράς τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων. Ο ψυχολόγος είναι ο επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με την πρόγνωση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων. Ο ψυχολόγος πρέπει να έχει αληθινό σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, τις ανάγκες και ιδιομορφίες του.

 

Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ερευνητικές Ικανότητες
 • Υπομονή και ψυχραιμία
 • Αντικειμενική κρίση
 • Πειθώ
 • Υπευθυνότητα
 • Εχεμύθεια
 • Συμπόνια
 • Ηθική

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος & ιδιωτικός
 • Συμβουλευτικός
 • Τομέας Υγείας
 • Ερευνητικός
 • Ειδικά Εκπαιδευτήρια
 • Κέντρα αποκατάστασης/Στέγες Ηλικιωμένων
 • Θεραπευτικές Κοινότητες
 • Μη Κερδοσκοπικός
 • Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα
 • Εκπαιδευτικό τομέα
 • Διοίκηση

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπευτής (Εκπαιδευτικός, Κλινικός, Κοινωνικός, Παιδοψυχολόγος κ.α)
 • Οικογενειακός Σύμβουλος
 • Εκπαιδευτικός Σύμβουλος
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας
 • Καθηγητής/Ακαδημαϊκός

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Απόφοιτοι του κλάδου Ψυχολογίας μπορούν να συνεχίσουν της σπουδές τους με Μεταπτυχιακά σε διάφορες ειδικότητες.
 • Για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή/ερευνητική επαγγελματική πορεία, οι απόφοιτοι του κλάδου Ψυχολογίας μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους  με διδακτορικές σπουδές στον τομέα αυτό.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Ψυχολογίας είναι:

 

 • Sesses
 • Πολυδύναμο κέντρο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ''ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ''
 • Ariti CY
 • Αροδαφνούσα
 • Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
 • Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό
 • Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού προγραμματισμού
 • Europa Donna
 • ΚΕΝΘΕΑ
 • Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
 • Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά
 • Στέγη «Άγιος Χριστόφορος»
 • Στέγη «Αγία Μαρίνα»

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα